06.02.18

HOB Gods

06.02.18.

Atle Sølberg: HOB Gods

 

Men før Atle slapp til, var det 3-minutt ved Olav Sigurd Kvåle.

Og Olav Sigurd fortalte om nettportalen meldal. no. Det er ikke mange kommuner som har en slik privat nettportal, kunne han fortelle. Ola Løseth var en av initiativtakerne, og Olav Sigurd har vært med fra starten, også som styreleder. Som industrileder visste han at det var ei utfordring å få til næringsutvikling i kommunen, og han regnet med at en slik nettportal kunne være et virkemiddel for å få arbeidstakere, spesielt utflytta meldalinger, til kommunen. Nettportalen er også et lim mellom grendene i kommunen, mente han.

Men nettportalen er helt avhengig av at næringslivet og andre annonserer på meldal.no. Hvis ikke, vil ikke nettportalen være liv laga.

Olav Sigurd har nå gått ut av styret, men Oddbjørn Resell er kommet inn i styret. Torleiv Hove er ny styreleder.

 

Atle Sølberg åpna med å slå fast at transportnæringa er regionens desidert viktigste næring. Absolutt alt av varer blir frakta med en lastebil. I Trøndelag er 8000 personer sysselsatt innenfor transport. Inga annen næring kan eksistere uten lastebiltransport, og lokalt næringsliv er helt avhengig av ei robust, lokal transportnæring.

Han stilte spørsmålet om hvordan det står til med den lokale transportnæringa, og slo fast at det er fallende lønnsomhet til tross for økt transportbehov. De opererer med en margin på 1%..

Utenlandske lavkostaktører kjører i Norge. De betaler ikke moms, og de bryter alt av regler og forordninger. De er på toppen av ulykkesstatistikken, men det er problem med kontroll og sanksjoner. Får de ei bot, putter de den bak køya og kjører videre.

Sjåfører fra Estlad, f.eks., kjører for halv lønn i forhold til norske. De kan ha et kjøreoppdrag mens de venter på returlast, men kjører mye mer. De må kjøre ut sju dager etter ankomst.

Norske kjøretøy må ha godkjenning og løyve for å kjøre, dette unngår de utenlandske vogntoga.

 

HOB Gods har som motto: «Det skal være ei positiv oppleving å bruke HOB Gods!»

De ønsker å framstå som ei bedrift med gode fagfolk. Viktig at hver leveranse skal være faglig god:

-          må kjøre sikkert,

-          håndtere godset godt,

-          dokumentere rett,

-          behandle kunden godt – hver gang.

Kundene skal forstå at de har vært i kontakt med en som kan sitt fag.

Når det gjelder HMS-arbeidet er målet at det skal være null ulykker og minst mulig miljøbelastning. Han nemnte at det vil skje mye på drivstoff i åra framover.

Firmaet er opptatt av å redusere tomgangskjøring, og har nå mindre enn sju hundre timer i måneden (sjå 3-minutt 26.1.) Sikkerhetsindikatoren skal være under 0,2 i snitt. I desember var den på 0,13.

Firmaet har 130 tilsatte og 85 lastebiler. De har organiserte tilsatte med et tillitsmannsapparat.

HOB Gods har vokst hvert år etter eierskifte, både i volum og omsetning, men ikke i lønnsomhet. I 2017 omsatte de for 127 mill.,og ordinært resultat før skatt var på 2 millioner.

Og siste informasjonen var at nå flytter de kontor, møterom og firmaadresse til Meldal!

 

Mildrid Nesheim


 

23. mars 2018

13.03.18

Klubbmøte

12. mars 2018

06.03.18

Matfestival

2. mars 2018

27.02.18

Gamle bilder

20.02.18

22. februar 2018

20.02.18

Kapitalforvaltning

13.02.18

15. februar 2018

13.02.18

En kveld for de som liker sjokolade!

06.02.18

9. februar 2018

06.02.18

HOB Gods

30.01.18

5. februar 2018

30.01.18

Klubbsaker

23.01.18

31. januar 2018

23.01.18

Nytt helse- og omsorgssenter

16.01.18

29. januar 2018

16.01.18

Spennende geologitime

09.01.18

16. januar 2018

09.01.18

Første møte i det nye året

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...