13.03.18

Klubbmøte

13. mars: Klubbmøte med 3-minutt.

Og 3-minutt var ved Arve Jørstad.

Han tok tak i Parisavtalen og målet om å redusere luftforurensinga med 2%. Det er viktig å holde på dette, hvis ikke vil det bli ubeboeleg i store deler av verden. Noe som igjen vil føre til store folkevandringer, og som vil føre til et voldsomt trykk mot beboelige områder.

Det er viktig å få på plass fornybar energi. Dette er avhengig av naturforholda: solenergi av sol, dag og natt, vindkraft er avhengig av at det blåser. Danmark er i dag omtrent sjølforsynt med fornybar energi på gode dager med sol og vind. Tyskland har kommet langt, og Kina kommer raskt etter. Solenergi er i ferd med å bli konkurransedyktig i forhold til fossil energi. India, med sin milliardbefolkning, og etter hvert velstandsvekst, bør hoppe over vanlige drivstoffbiler og gå direkte over til El-biler. Håpet er at landa med stor befolkningtetthet går over til fornybar energi, slik at en får redusert kullforurensinga. Fornybar energi utenom vannkraft må lagres. Musk, oppfinneren av Tesla-bilen, har vist at det finnes teknologi. En har teknologi for lagring på store batteri. Hydrogen er ei super energiform og kan etter hvert bli brukt i biler.

SINTEF forsker på å bruke hulrom i jorda som lagringsplasser. Gamle gruveheissjakter kan kanskje være aktuelle.

Det er også snakk om elkabler mellom Norge og kontinentet. Norge må ta vare på vannkraftenergien!

 

Deretter var det klubbmøte der medlemmene drøftet økonomi og møtested. En ser at det blir for kostbart med lokale og mat i gjesteboligen. Møterommet blir også brukt som lager driverne, og det er blitt lite trivelig. Klubben har fått tilbud om i stedet å bruke frokostrommet eller Lille sal, og etter ei befaring dit, blei vi enige om å ta i mot dette tilbudet. Vi blei også enige om at de medlemmene som har 3-minutt tar med to kanner kaffe og noe å bite i, f.eks. kjeks.


 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...