08.01.19

Laksefiske

08.01.19. Elv og fiske v/ Rune Krogdahl.

Rune Krogdahl sette «Sjøørret i Orkla» som tema for foredraget sitt. Bakgrunnen var at det har vore eit spesielt lakseår på grunn av den varme og tørre sommaren, med lite fangst, men mye fisk i elva, sa han.

Han valgte å fokusere på sjøørreten fordi ørreten har fått svært dårlege gytevilkår i Orklavassdraget. Sjøørreten har vore freda i ni år, og det er sett i gang ei tiltaksretta kartlegging av sjøørret i Orkla. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom NINA, Orkla Fellesforvaltning og Vannområde Orkla. I 2017 var det totalkollaps i ungfiskproduksjonen av ørret. Bestanden var på eit minimumsnivå. Han nemnde fleire utfordringar når det galdt å få fisken til å gå opp i elv og bekkar, som oppgangshinder (store høgdeforskjellar i bekkeløpet), kanalisering, der naturlege gyteplassar vart borte, kantvegetasjon blir fjerna med utrasing av jord i elva som ein følgje, kvistar og buskar blir kasta ut i elva og forsøpling i elveområdet.

Dei siste åra har ein fått skoleklassar frå vid.gåande skolar og folkehøgskolar ((skogbruksliner) med på å legge til rette for vandringa til fisken. Det er laga tersklar og kulper, bekkeløp, strømforsterkarar og gytekulpar. Han sa at ein eigentleg burde ha ei vaktmeisterteneste for å kunne følgje med. I restaureringsarbeidet er det laga kulvertar, finsediment og bekk i bekk.

Og så over til laksen: Det har vore tørraste sommaren på tiår, og det vart innført redusert minstevannføring. Det har vore høge vasstemperaturar, og Gaula og Verdalselva vart stengt.

Fangstsesongen: Det vart tatt 4252 fiskar, og av dei 3865 laks (19331 kg). Det er gode fangsttal, høg gjenutsetting og god oppgang over Bjørsetdammen.

Reglar for fiske i 2019: Sesongen er frå 01.06. til 31.08. All ørret er freda heile sesongen.

Kvoter. Døgnkvote: 1 laks. Sesongkvote: 4 laks, der maks ein kan vere over 80 cm og maks ein kan vere holaks.

 

Mildrid Nesheim 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...