13.03.18

Klubbmøte

13. mars: Klubbmøte med 3-minutt.

Og 3-minutt var ved Arve Jørstad.

Han tok tak i Parisavtalen og målet om å redusere luftforurensinga med 2%. Det er viktig å holde på dette, hvis ikke vil det bli ubeboeleg i store deler av verden. Noe som igjen vil føre til store folkevandringer, og som vil føre til et voldsomt trykk mot beboelige områder.

Det er viktig å få på plass fornybar energi. Dette er avhengig av naturforholda: solenergi av sol, dag og natt, vindkraft er avhengig av at det blåser. Danmark er i dag omtrent sjølforsynt med fornybar energi på gode dager med sol og vind. Tyskland har kommet langt, og Kina kommer raskt etter. Solenergi er i ferd med å bli konkurransedyktig i forhold til fossil energi. India, med sin milliardbefolkning, og etter hvert velstandsvekst, bør hoppe over vanlige drivstoffbiler og gå direkte over til El-biler. Håpet er at landa med stor befolkningtetthet går over til fornybar energi, slik at en får redusert kullforurensinga. Fornybar energi utenom vannkraft må lagres. Musk, oppfinneren av Tesla-bilen, har vist at det finnes teknologi. En har teknologi for lagring på store batteri. Hydrogen er ei super energiform og kan etter hvert bli brukt i biler.

SINTEF forsker på å bruke hulrom i jorda som lagringsplasser. Gamle gruveheissjakter kan kanskje være aktuelle.

Det er også snakk om elkabler mellom Norge og kontinentet. Norge må ta vare på vannkraftenergien!

 

Deretter var det klubbmøte der medlemmene drøftet økonomi og møtested. En ser at det blir for kostbart med lokale og mat i gjesteboligen. Møterommet blir også brukt som lager driverne, og det er blitt lite trivelig. Klubben har fått tilbud om i stedet å bruke frokostrommet eller Lille sal, og etter ei befaring dit, blei vi enige om å ta i mot dette tilbudet. Vi blei også enige om at de medlemmene som har 3-minutt tar med to kanner kaffe og noe å bite i, f.eks. kjeks.


 
18.12.2018

7. januar 2019

18.12.2018

Julemøte

7. januar 2019

11.12.2018

Årsmøte

04.12.2018

29. desember 2018

04.12.2018

Ove Snuruås

27.11..18

11. desember 2018

27.11..18

Orkla Industrimuseum

20.11.18

28. november 2018

20.11.18

Krigsminner

13.11.18

19. november 2018

13.11.18

Klubbmøte

06.11.18

19. november 2018

06.11.18

Konsert

1. november 2018

30.10.18

Dikt og diskusjon

23.oktober 2018

23. oktober 2018

23.oktober 2018

3 minutter ved Mildrid Nesheim.

09.10.2018

9. oktober 2018

09.10.2018

Magne Krogsgaard, diakon i Meldal & Løkken

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...