MØTER / REFERAT

Referat

29.03.16. Thamsakevitt AS
Selskapet ble stiftet i 2015 av Håvard Stiklestad og Øystein Kvåle. Det er planen at de  edle dråper skal være tilgjengelig før jul iår. Men ennå er det mye som skal på plass for de to unge herrer.


Foredraget kommer etter 3-minuttet til Gunnar Ree:
Gunnar med frue har nylig vært på Gran Canari for første gang. De hadde lest en bok om øya hvor de blant annet ble advart mot pågående selgere av Time share leiligheter. -Allerede på første tur ut møtte de en svenske som kunne informere om at turismen på øya var nedadgående, men han skulle få hjulene igang igjen. Begge to ble fraktet rundt og vist mange forskjellige leiligheter, og nå var det en særlig gunstig "pakke" som skulle selges, men prisen var visst hemmelig. Hele dagen gikk uten at det ble noen handel. En artig erfaring som mange har prøvd sier Gunnar avslutningsvis.

Håvard Stiklestad innleder med å fortelle om seg selv, han er fra Nord-Trøndelag, gift og bor i Hoston. Det var på en sykkeltur for fem år siden ideen om å lansere en Thamsakevitt kom. En interesse for både akevitt og Thams resulterte i en forretningsidé. Ettersom Øystein Kvåle er tett på hotell- og reiselivsbransjen ble han invitert med på utfordringen, og nå blir det snart prøveproduksjon.
Første tanke var å produsere akevitt til 150-årsjubileet til Christian Thams i 2017, nå satser de på varig salg.

De knytter akevittsatsingen til et moderne reiseliv som inkluderer natur, aktivitet, kultur, mat og WOW-faktor. Selskapet Thamsakevitt ønsker å skape synergier i Meldal og Orkdalsførets unikhet. Før salg skal akevitten fraktes med Thamshavnbanen og blir følgelig en (jernbane)linjeakevitt!

Stikkord i reiselivssammenheng er Thamspaviljongen, Bårdshaug Herregård, Thamshavnbanen, Orkla Gjestebolig, Løkkengruva osv.
Akevitten skal produseres av Det Norske Brenneri AS og selges på Vinmonopolet og Horeca. Gründerne får royalties av salget, men noen gullgruve blir ikke dette. Det må selges 5000 flasker for break even. De har også tanker om å øke salg ved å lage gaveesker med lokal snekker, lage egen glass-serie til akevitten samt lage eget "Thams-øl" som følgesvenn til akevitten.

Akevitten skal symbolisere historien på flaskeetiketten med motiv av Bårdshaug Herregård, Thamspaviljongen og Thamshavnbanen. På baksiden vil det bli en kortversjon av Thamshistorien.

En må også velge flaskestørrelse, 0,5 eller 0,7 liter, større flaske gir større etikett. Det var stemning for stor flaske i forsamlingen, av flere grunner. En vil undersøke om lokale urter er egnet. Mange er interessert i smakstestingen som vil pågå i tiden fram mot høsten.
Vi håper denne spenstige satsingen for å markedsføre dalføret gir økt interesse for et spennende besøk til noen av mange severdigheter, krydret med Thamsakevitt som smaksopplevelse eller gavesuvenir.
---

15.03.16. Egoforedrag.
Det har gått 30 år siden Gunnar Gabrielsen fortalte om sitt livslevnet i et Rotary-møte.3-minutt måtte gå ut denne gangen også. Ingrid Skarstein brukte tida til å rapportere fra nylig avholdt årsmøte i Thamshavnbanens Venner. Det har vært samarbeidsproblemer mellom Orkla Industrimuseum og venneforeninga i et par år. Årsmøtet endte med at sittende styre trekte seg og et helt nytt styre med Inge Helgeton som leder ble valgt. Det ble et sårt møte og det blir også store utfordringer for det nye styret med å bidra til å holde museumsjernbanen igang i tiden som kommer.

Egoforedraget:
Gunnar ble født året 1944 i Øvre Neiden i Sør-Varanger. Dette var i gangavstand til Finske-grensa. Faren var oppsynsmann i Neiden-elva. Faren traff sin kone i Trondheim, begge flyttet til Neiden og de bodde der under krigen. Bestefaren bygde en bunkers, og den kom til nytte.  I 1946 flyttet familien til Trondheim og bodde i området for Festnings- og Rosenborgbrakkan. Der var det mye unger og fine lekeområder med mye moro.

Gunnars første jobb var som visergutt i Singsakerområdet og den ga mye driks på toppen av lønna.  Snart startet hans karriere på sjøen, først med sommerjobb på en minesveiper langs kysten. Han ble skolelei og tok hyre 16 år gammel og fikk erfaring der også før han begynte på maskinistskolen, deretter tok han ingeniørhøyskolen.

Gunnar avtjente militærtjeneste i "voksen" alder, det var da han traff Åshild og de fikk snart to barn. Militærtjenesta ga mye interessant praksis i reparasjonstroppen i Indre Troms, også utviklingsarbeid.

I 1968 fikk han jobb i NOBØ, der var det et godt utviklingsmiljø, og det var akseptert at 50-70% av utviklingsoppgavene ble mislykket.
Senere tok Gunnar BI på to år og fikk mange jobbtilbud etter avsluttet eksamen. Han begynte på Rustfrie produkter på Løkken, men bedriften sleit og han søkte og fikk jobbtilbud på Siemens. De hadde pakket flyttelasset da det kom tilbud om å kjøpe bedriften. Han slo til og ansatte Åshild som kontorsjef, dette ble en lykkelig løsning for en positiv utvikling av bedriften. Gunnar foretrakk å jobbe med alt annet enn det Åshild likte, en god match. De begynte å tjene penger med en gang, mest på sjukehusutstyr. Dette vedvarte i mange år og kapital ble brukt til å etablere Rupro Plast.

Så begynte helsa å skrante og Gunnar overførte den daglige drifta til den yngre garde, selv tok han ansvar som styreformann.
Det ble litt knapp tid for hele historien, men Gunnar tok med et par hjertesukk: -De unge mangler litt galskap. Det er viktigere å være opptatt av å tjene penger, ikke spare penger.

Meldal Næringssenter har vært vellykket, men Atera i de gamle Bilservice-lokalene fortjener større oppmerksomhet, avsluttet Gunnar Gabrielsen.
---

08.03.16. Industri i Orkdal.
Industrimannen Viggo Karlsen, presidenten i Orkdal Rotaryklubb, tok for seg situasjonen for næringslivet i nabokommunen.
3-minutt måtte gå ut.


Viggo Karlsen (63 år) er fra Orkanger,-men jeg kaller meg Orkdaling, innleder kveldens foredragsholder.

Han er leder og eier i Orkdal Industriservice AS (ORIS) som ble etablert i 1983. Bedriften er underleverandør hovedsakelig til bedriftene på Grønøra. Omsetning på 33 mill og med ca 30 ansatte. -Det er nedgangstider i offshore- oljeindustrien så det gjelder å bremse på kostnadssiden når omsetningen reduseres (25%). ORIS har CNC-styrte maskiner for bearbeiding av mekaniske deler, dreiing, boring, fresing osv. Maskinparken er nedbetalt, dette er gunstig i nedgangstider.

Det er gode rammebetingelser for næringsvirksomhet i Norge hvis du har hovedkontor i utlandet. Orkdal har en god spredning i næringsvirksomhet med smelteverk, offshorebedrifter og Orkel.  Orkel er Orkdals største norskeide bedrift. De har nylig fått en ordre på 20 mill fra China, pass opp for kopiering, understreker Viggo som krydrer foredraget sitt med gode og interessante historier.

Washington Mills med amerikanske eiere er store på produksjon av dieselbilfilter. Silisiumkarbid  er et slipepulver med hardhetsgrad nær opp til diamant. Brukes også til skjæring av wafere til solcelleproduksjon. REC var kunde og store i Norge men ble utkonkurrert av China som dumpet prisene med hjelp av statlig driftstilskudd. Elkem Thamshavn produserer ren silisium og tjener penger. Har chinesiske eiere som også har eierskap i REC.

Bredero Shaw har brukbar aktivitet, Orkdal Industriservice leverte for 15 mill. til dem siste år. Technip legger rør på havbunnen, et stort selskap som har lav aktivitet for tiden. Aktiviteten har vært stor i to av de siste tre år. Reinertsen har nylig fått store servicekontrakter med to til tre års horisont. Generelt tror Viggo Karlsen at offshorevirksomheten vil vare i lang tid. En bekymring er at de fleste bedriftene i Orkdal har utenlandske eiere, dette gjelder også kjøpesentra.

Han har prøvd å åpne politikerøyne for den store skattebelastningen for næringsvirksomhet i Norge, uten særlig hell.
----

01.03.16. Storås barnehage
Storås skole er forlengst historie. Nå er mye av arealet fylt med barnehagebarn og barneglade lærere på Storås. Hvordan har de lyktes?

Det er styrer Marit Grete Lo og leder Eindride Einum som tar vennlig imot. Vi får klar beskjed om å ta på skoovertrekk, her er det rent miljø.

Vi får både kaffe, frukt og sjokolade i et lett pratbart møterom, ikke mindre viktig at lyse barnestemmer også dempes.
De gamle skolelokalene er blitt forvandlet og tiltalende. Rommene er godt isolert, også lydisolert og godt ventilert, styreren er meget fornøyd etter innflytting i nye lokaler i august 2015. -Her er det godt å være, både for barna (49) og de ansatte sier Marit Grete Lo.
-Det er 40 forskjellige prosedyrer som skal følges ved barnehagedriften, sier Eindride.  Det er kommunen som er både eier og tilsynsmyndighet, et uheldig prinsipp, men enn så lenge fungerer dette.

Det er snart fire flotte barnehager i kommunen, den siste og nye i Midtbygda blir ferdig til våren. Det har ikke vært noen økonomiske overskridelser. Det er 85% av barna i kommunen som bruker barnehagen, på landsbasis er tallet høyere. Det er tilsammen 194 barn i kommunens barnehager.

Styreren berømmer bemanningen som utviser omsorg, medmenneskelighet og de ser det enkelte barnet og tilpasser oppmerksomheten. Det gode barnehagemiljøet kommer skolene tilgode, det gjelder både den offentlige skolen og Montessoriskolen. De fikk også skryt i innbyggerundersøkelsen. Politikerne har forstått at barnehageansatte må ha utdannelse, det er ikke nok med bare tilsyn for kommunens nye innbyggere. Det kreves tre års utdannelse for å "passe" unger. Både Marit og Eindride er ivrige fortellere om deres hjertebarn.

Den største utfordringen er å få til et godt samarbeid med foreldrene. Det er tydelig at TV, iPad og andre spill er utbredt som barnepassere i mange hjem. Vår tilmålte time ble avsluttet med en omvisning i trivelige lokaler-severdige-, en hadde også store vindusflater med landlig utsikt, innbydende for å være ute også.

---

16.02.16. Fremtidig drift av Orkla Gjestebolig


Møtet åpnet denne gangen med kveldens hovedprogram.  Det var Stein Dyrseth som skulle fortelle om sine driftsplaner for Orkla Gjestebolig. Med salg av Gjesteboligen har Orkla ASA avhendet sitt siste eierskap i Meldal, en æra er over.

Stein Dyrseth startet Bergmannskroa på Løkken i 1999. Det var Sans som tok over kroa, med Stein og kona, Britt Berg og en lærling. Det var travelt fra oppstarten. Det var tettere mellom togavgangene på Thamshavnbanen den gangen, dette sammen med den øvrige museale aktiviteten ved Orkla Industrimuseum bidro avgjørende for omsetningen ved kroa.

Selv har han vært aktiv i den daglige driften i de første årene. Britt, Anne Mette og Øystein Kvåle har bidratt og bidrar til driften. Kroa har fra starten vært lærebedrift for 10 lærlinger, og flere lærlinger skal det bli. Kroa er utvidet, også med 8 rom for utleie samt catering.

De nye eierne av Gjesteboligen inviterte Sans til å bli ansvarlig driftsselskap, og slik har det blitt. Stein Dyrseth er oppriktig glad for utfordringen, Orkla Gjestebolig er en enestående flott og godt vedlikehold bygning med mye både usynlig og synlig historie i veggene.
Bygningen blir viktig både for Sans og meldalingene.

De er nå i en plan- og gjennomføringsfase til et samlet driftsopplegg for både Bergmannskroa og Kaos på Orkanger. Her er mulighet for felles og rasjonelle innkjøpsavtaler. Gjesteboligen skal fylles med et høyere aktivitetsnivå, aktiviteter som ikke skal skal tære på bygningens eksklusivitet. Dyrseth mener at det også blir behov for flere arbeidstagere.

Selv er han i en lærefase, rett etter foredraget skal han bespise gjester ved Bergmannskroa. Han kjenner Løkkenhistoria og gruvehistoria, nå skal han lære og praktisere Gjesteboligens historie, finfolkets historie, når han etter middagen skal guide de samme gjestene i Gjesteboligen.

Det vil bli flere arrangementer på bestilling, det være seg bryllup, middager og ikke minst bedriftsseminarer osv. Rotaryklubben ønskes som en enda bedre leietager i «sitt» lokale. Neste år vil det bli arrangementer i forbindelse med bygningens 100-årsjubileum.
En opprømt Stein Dyrseth haster ned til Bergmannskroa og sine gode gjester der, de skal spise sanselig mat før omvisning i en sanselig bygning, Orkla Gjestebolig.

Lykke til!

Arve Slørdahl tok dagens 3-minutt: Han har tro på den nye driveren av Gjesteboligen, Arve foreslo en slik løsning for over ett år siden.
De nye planene for utvidelse av museumsanlegget på Løkken er en storsatsing som vil koste ca 60 millioner. Disse skal deles likelig mellom Kulturdepartementet, Fylket og lokale investorer. Markedsmulighetene for Orkla Gjestebolig vil økes vesentlig ved gjennomføring av disse museale planene.

Arve hadde også vindkraft som tema. Han fortalte at vindkraftutbygging er blitt rimeligere enn vannkraftutbygging! Dette skyldes at vindmøllene har fått høyere virkningsgrad samtidig som de er blitt rimeligere i anskaffelse.
Vindmøllene er blitt store, en mølle som yter 3,6 MW måler 87 meter fra bakken og opp til rotorakslingen!

---

09.02.16. Oddbjørn Bang - personen, ordføreren og Orkdal kommune

Nabokommunens ordfører delte sine erfaringer med oss etter fire måneder som øverste politiske leder.
Godt oppmøte til tross for et samtidig møte i Løkken Utvikling.

Ingrid Skarstein hadde kveldens 3-minutt: Hun hadde en rykende fersk og god nyhet, hun har takket ja til å bli Rotarys assisterende guvernør (AG) i Sør-Trøndelag.

Forespørselen kom fra IPDG Eiliv T. Moe som har inngående kjennskap til klubbens ekstraordinære gode medlemsvekst med Ingrid som president. Det vil han dra nytte av og få formidlet til andre klubber. Applauderende anerkjennelse til Ingrid.
Hennes kilde til det egentlige 3-minuttet var en kontrakt som hadde dukket opp under rydding. Dette var en arbeidsavtale med en formann i Dragset Gruve som var underskrevet av Chr. Thams i 1907. I tillegg til et lønnsbeløp hørte også hus og ved med, det var vanlig på den tiden. Thams forlangte full lojalitet til et strengt arbeidsreglement.

Oddbjørn Bang startet med å fortelle om seg selv. Født i 1953 på Hitra, bodde senere i Bjugn for så å flytte til Orkdal som 21-åring. Han har utdannelse innen matematikk, biologi og fysikk. Bang har vært lærer ved Orkanger Ungdomsskole og ble politisk aktiv fra 1995  og har vært med både i kommunestyret og i formannskapet. Har også vært aktiv i flere styrer bl.a. i Orkla Industrimuseum, Trønderenergi og HAMOS. Var styreleder i Orkdal Sparebank i 12 år. Hans første snorklippingsoppgave som ordfører skulle bli åpning av Orkdalsbankens nye bygg.

Han var varaordfører i 12 år og er medlem av Senterpartiet, noe han var nær ved å glemme å fortelle. Ordførergjerningen ser han som firedelt. Han legger vekt på å skape et flertall for saker, dette bidrar til stabilitet. Han må være beslutningstaker, partipolitiker (litt i bakgrunnen) og ombudsmann for folket. Bang fikk en utfordrende start som ordfører, en nyansatt rådmann var ute igjen etter en måneds tid. Kommunen har fått flere gode søkere og utvelgelsen begynner neste dag.

Han opplever at næringsutviklingsarbeidet tar mye tid, -det har blitt mange møter med flere som vil etablere seg i Orkdal. Det registreres et potensial på flere 100 arbeidsplasser, det er hva en ordfører liker.  Videre har det vært budsjettarbeid i en tid med strammere økonomi. Det har vært og er utfordrende mediestøy med helsetunet. Kommunen har hatt tre ferske hendelser med behov for kriseteam, meget krevende. Behandling av kommunereformen oppleves som positiv og romslig med en god tone, intensjonsavtale skal være på plass innen utgangen av juni.

Orkdal kommune bruker "Glød og Go'fot" som slagord. Selv opplever han Orkdal å ha endret seg fra industrikommune til å være næringskommune ettersom handelsnæringen har vokst vesentlig i den senere tid. -Thamshistorien lever fortsatt etter etableringen av Strandheim Brug og restart av Løkken-gruva med tilhørende skiftordning og "lort på fengran".  Ordføreren understreker den store symbolverdien med hjemføring og gjenreising av Thamspaviljongen på Bårdshaug. -Bygningen vil bli et minnesmerke for industrihistorien, industriarbeideren og treskjærertradisjonene i Orkladalføret.

Bykommunen har 11800 innbyggere og Orkanger er regionsenter for 50 000. Bang fremhever at Orkdal har rullerende barnehageopptak, en av landets mest moderne og miljøvennlige skoler på Grøtte, en god helsetjeneste der han understreker at hjemmetjenesten har de største utfordringen i en uforutsigbar hverdag. -Det er godt å bli gammel i Orkdal. Orkdal Sjukehus er viktig for regionen.

Det er enestående gode tilbud for barn, unge og eldre med Knyken og Idrettsparken.
Salvesen & Thams har fått fart på boligbyggingen etterat Orkdal Boligbyggelag gikk konkurs for noen år siden.
En offensiv kommune har store utfordringer med oppgradering av infrastruktur. Vi har den beste industrihavna i Trondheimsfjorden.
Oddbjørn Bang berømmer det gode samarbeidet med den felles landbrukskompetansen som er lokalisert i Meldal.
Ordføreren i Orkdal hadde mye på hjertet for en lydhør forsamling. Han inviterte indirekte til et samarbeid i denne reformtid.

---
02.02.16. Klubbmøte

Mildrid informerte om sitt besøk i Orkdal Rotaryklubb der hun fortalte om planlagt tur til India. Program med informasjon om høstens India-tur er aktuelt for Meldal Rk også.

Orkdal med sine 18 medlemmer har stående invitasjon for ektefeller og samboere til møtene. Kan vurderes av oss også. Ellers er det interessant for begge klubber å få til flere fellesmøter.
Orkdal Rk har forespørsel om Meldal Rk vil selge eksklusive 17. mai-sløyfer med bilde av Thamspaviljongen. 50% av overskuddet er øremerket gjenreising av paviljongen. Møtedeltakerne stiller seg litt tvilende til omsetningsmuligheter i Meldal. Vedtak utsettes.

Noen fikk i oppdrag å lande flere møteprogram fremover.

Klubben skal anskaffe flere klubb-bannere. Sekretæren foreslo at design av banneret revideres først. Forslag følges opp av sekretæren som også vil komme med en gaveplan for medlemmenes runddager tilpasset tilbud i markedet.

---

26.01.16 Egoforedrag
Det var John Arnt Holmen sin tur til å fortelle om seg selv. Han ble medlem av klubben  i mars 2015. Egoforedrag er en god måte å bli bedre kjent med hverandre.

Arnt Ree var igjen forhindret fra å ta sitt 3-min, Mildrid Nesheim steppet inn isteden: Mildrid var spent på nært forestående behandling av kommunereformen i kommunestyret. Hun ser at det er økonomien i kommune-Norge som vil være avgjørende for sammenslåing til større kommuner. Dette gjelder også for sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag, vi er da alle trøndere. En sammenslåing vil også øke kompetansenivået i saksbehandlinger. Samtidig er det viktig at distriktene fortsatt blir levende.

John Arnt Holmen  er 1968-modell og yngst av tre søsken. Familien flyttet til Løkken i 1961. Han gikk på Follo i tre år før BI med økonomisk utdannelse og ble ferdig med høyskoleutdannelse i 1992.  Han hadde sommerjobber i S&T/Orkla med guiding på Thamshavnbanen og i gruva. Fattet interesse for reiseliv og tok tilleggsutdannelse på EDB-skolen (Næringsakademiet). Han hadde diverse jobber, bl.a. i Noralignment hvor han deltok i eksportfremstøt for Lensvikbær til Frankrike. Var tilrettelegger for arbeidssøkere i Meldal kommune i 1993.

Fra 1994 ble han markedsfører i halvstilling for Museene på Løkken. Har siden vært med i alle faser av utviklingen av turistsatsingen knyttet til Thamshavnbanen og museene og er ansatt i MIST som nå har 200 ansatte. Han liker seg godt i å jobbe med markedsføring, salg, guiding osv. Det er varierende, artig og spennende, lærer stadig noe nytt.  Arbeidsoppgavene nå er videreutvikling av turisttilbudet på Løkken, utvidelse av anlegget er under utredning.

John Arnt traff Eva Dørdal i 1996 og han tok over husa til foreldrene i 2006 og der trives de godt.
De har kjøpt seg husvære på Gran Canaria der de ferierer utenom den hektiske sommersesongen hjemme i Orkladal.
Etterpå ble det en ivrig diskusjon om Thamshavnbanens fremtid.

---

19.01.16 Bestigning av Kilimanjaro.
Arve Jørstad og Marta Aarnes er turglade. Arve tok oss gjennom sitt bildekåseri både opp til 5895 m og nedatt, en bratt rundtur.

Kilimanjaro er vulkansk og Afrikas høyeste fjell, det ligger i Tanzania på grensa  mot Kenya.
Reiseselskapet var Eventyrreiser med ei gruppe på 14 personer. De hadde med norsk guide som også hadde legekompetanse. Målet var at alle 14 skulle nå toppen. Disse ble assistert av 40 lokale bærere, herav en kvinne. Hver enkelt skulle bære med seg 3-4 liter vann, personlige klær og matpakke. Bærerne fraktet telt med nødvendig turutstyr og mat.  Turselskapet ble fløyet til Kilimanjaro Airport i 1500 m høyde i et jord- og skogbruksområde.

Første camp er på 2600 m, de brukte 4 timer fra 1950 m høyde. Det ble kaldere, særlig merkbart om morgenen. De fortsatte opp til 3600 m, lite dyreliv, ravn ble observert. De kom i snøkontakt, fuktig luft i et "månelandskap".

Neste camp var på 4700 m, her ble det 7-8 kuldegrader, nå brukte de oppvarmet drikkevann. Alt av medbragt tøy kom i bruk. De gikk i en time, pause før neste timesgange osv. Det gjaldt å puste dypt hele tiden. Det gikk veldig sakte, alle skulle opp, de svakeste gikk først.
Arve ble fascinert over isbreene. Gode fjellsko kom til sin rett. Temperaturen kom ned i 10 minus.

Alle kom til toppen, de med best grunntrening og med fornuftig pusteteknikk tok toppen lettest.
De tok en annen rute på nedturen, de brukte 18 timer ned til første camp på 3700 m. De så mye blomster i et myrlendt terreng.
De ble en gripende og artig avskjed med bærerne som hadde danseoppvisning med sang.
En artig og spennende tur sier Arve avslutningsvis. Det ble det også for oss som fikk se bilder og film.

---

12.01.16. Energiforsyning i framtida.
Konsernsjef Ståle Gjersvold med aner i Meldal og oppvokst på Løkken gjester igjen klubben.


Møtet åpnes med 3-min ved Jan Erik Mjøen:
Jan Erik gleder seg over vinterens gode norske idrettsprestasjoner, det gjelder både kjente og nye utøvere.
Framganger innen mange grener, langrenn, hopp, alpint og skiskyting.

I kveldens hovedprogram forteller Ståle Gjersvold hva som er sentralt i Trønderenergi fire år etter han begynte som sjef i selskapet.
Han innleder med selskapets stolte historie, de fokuserer på å være åpen, modig og ansvarlig. Trønderenergi (TE) har vært en stabil leverandør av energi med vannkraft som kilde, nå er det i tillegg vindkraft som er under utvikling.

Om 10 til 15 år vil privatmarkedet være selvforsynt med solenergi. Dette vil endre bransjen fundamentalt.

(TE) har vært gjennom en periode med omstilling. Har kjøpt Trondheim E-verk og antall medarbeidere har økt fra 200 til 500. Og er blitt et selskap som er dominert av distriktet. Selskapet er restrukturert og modernisert og har fått til en 20 % kostreduksjon. Aktiviteten har vært preget av kommuners ønske om verdiskapning med islett av kultur. Fra å være preget av kommunal forvaltning kreves det nå lønnsom vekst. De lave markedsprisene er krevende, med priser under 18 øre tjener ikke selskapet penger.

TE skal være en del av fornybarbransjen og må være pionerer igjen. Nå er det fokus på at solenergi vil komme på markedet. Solenergiprisen er redusert med 70 % i den senere tid. Det vil komme andre aktører i energimarkedet f.eks. Ikea, Google osv. TE har endret sin strategi for støtte, sponsing rettes nå mot gründere. Selskapet vil gjennom gode eksempler på støtte til nye produktinnovasjoner i studentmiljøet inspirere egne ansatte i selskapet til å tenke nytt i sin daglig jobbing i TE.

TE vil på sikt beholde sine industrikunder på vannenergi og vindenergi, mens privatkundene vil overtas av andre aktører.
En overraskende og spennende informasjon fra konsernsjefen i Trønderenergi.

---

05.01.16. Per Svinsås forteller om sitt Spania i Alfaz del Pi.

Else og Per har hus i Spania og tilbringer halve året der. Han viser også en film fra nærområdet.

Møtet starter med Mildrid sitt 3-min:
Hun referer fra en populær skribent fra Gol. Han har sett inn i framtida og beskriver hendelser for hver måned i inneværende år. For eksempel nedlegger alle verdens terrorister sin virksomhet i juni. Egentlig en beskrivelse av mangt og mye som skulle vært endret. Han avslutter ærlig nok: Han har drømt.

Så er det Per som har rigget seg til for å vise film samtidig som han smetter inn med kommentarer om forholdene i området.
Han bor 6 mil fra flyplass. Det er 300 soldager i Alfaz, et trygt sted å  bo. Det er åtte badestrender å bruke. Det er mulighet for mange aktiviteter, golf, tennis, fjellturer på turstier i spennendefjell, fjellklatreveggen, sykkel, rulleski, seiling, dykking, fornøyelsespark, badepark. Vakkert område med mye blomster, feks mandelblomster.

De besøker Den norske klubben, mange nordmenn er i området. Det er gode helsetilbud, men det er viktig at din norske reiseforsikring holdes gjeldende. Det er dyrere for spanjoler å være på sjukehus.

Det er billig å leie seg bil utenfor sesongene. Prisen på drikkevarer er tredjedel av norske priser.
Filmen ga et innbydende inntrykk av mange og gode aktivitetstilbud.
Snart drar Else og Per til sitt kjære Alfaz igjen.

---

15.12.15. Julemøte.
Også iår ble det tradisjonelle julemøtet avholdt i festsalen.

Det var andre gang det ble servert varm mat, denne gangen var det multekrem til dessert. En ny tradisjon er på gang?
President Mildrid ønsket velkommen og annonserte den første julesalmen, Deilig er den himmel blå. -Denne ble skrevet av Grundtvig etter at han hadde vært inne i en periode med mørk sinnsstemning, så lysnet det...
Det ble flere sanger, Gunnar akkompagnerte med sin gitar.

Etter Glade jul kom Thor  til orde. All ære til Thor Aas som har delt sine kunnskaper med oss jul etter jul med temaer som ikke alltid har vært direkte knyttet til kirkelig jul. Men alltid har han avsluttet med å lese Juleevangeliet.
Denne kvelden spekulerer han på hvordan elektriske signaler i hjernen blir til tanker. Ingen har ennå klart å forklare det, -vi forstår ikke hvordan vår egen bevissthet blir til engang sier Thor.
Thor var innom undere på Jesu tid. -Det er også nærmest et under at en rose tåler frost og kulde. Han hadde t.o.m med seg en rose som han viste til forsamlingen.  Han avrundet sin tale med å minne om det som aldri blir uaktuelt: Omsorg for andre, -det er mange som trenger hjelp.

Det hele endte selvfølgelig med at vi sang: Det hev ei rose sprunge, før vi ønsket hverandre God jul.
Neste møte blir 5. januar.


---

ÅRSMØTE, Referat fra Rotary-møte 1. desember 2015

3-minutt ved Eindride Einum
Han har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i skolen. Han kan ved det kommende årsskiftet se tilbake på en karriere i skolen i Meldal kommune i løpet av omlag 40 år, fra lærerstilling på ungdomssskolen i 1978 til stilling som sektorsjef for oppvekst.  Store forandringer har skjedd i skoleverket i løpet av disse årene, og utviklingen har vært god, fremholdt han. En skolehverdag der én lærer sto alene, arbeides det nå i team, et mer "transparent" opplegg.
En grunnleggende faktor i skolen er bygging av kompetanse, mer målretta mht. resursser, også i  barnehagen, dessuten mht. psykososiale problem.
Eindride går over i pensjonistenes rekker ved årsskiftet.

Programmet forøvrig var avsatt til årsmøtet.
Årsmøtet ble satt ved president Mildrid Nesheim, som ønsket velkommen.

Sak 1 Godkjenning av innkalling
          Innkalling godkjent
Sak 2 Regnskap for 2014
          Kasserer Kjell Dalheim refererte regnskapet, som ikke var ferdig revidert
          Regnskapet viser et underskudd på kr. 55704,44, som hovedsaklig skyldes jubileet.
          Regnskapet godkjent med forbehold om revisors godkjenning.
Sak 3a Fastsettelse av kontingent.
            Kontingent foreslås å økes fra kr. 750,- til kr 900,- pr halvår. Dette ble godkjent.
         b Forslag om å gi medlemmene anledning til å gi et fast beløp på kr 50,- pr mnd på autogiro   
            til Rotary Foundation. Dette gis det skattefradrag for, og blir i tillegg godtgjort ved
            klubbens årlige innbetaling til samme RF. Forslag godkjent
Sak 4 Valg
           Anders Dragset redegjorde for forslaget til fordelinga av medlemmenes til de forskjellige
           komiteene, samt  kvalifikasjonene  til de respektive komitelederne. Forslaget godkjent.

Presidenten redegjorde for møteprogram framover, som ser ut til å være rikholdig og interessant.
Ymse referatsaker, som "oppfrisking" vedr. medlemmenes epost-adresser.
Erik T Loe ser seg råd for å ordne med møteklubbe til president/møteleder
ref. Erik T Loe  

---

08.12.15. Kommunens investeringsbudsjett for 2016
Det var assisterende rådmann i Meldal, Roy Fritzon som tok for seg kommunens største poster i budsjettet.
President Mildrid åpnet møtet.

3-min. var v/Erik T. Loe. Han åpnet med at det er en travel tid for de som synger i kor.
Erik synger i Chorus og søndagskvelden hadde koret en julekonsert i Vår frue kirke i Trondheim. Der fremførte de en jule-kantate av åfjoringen Arne Dagsvik. Meldalingen Petra Bjørkhaug trakterte orgelet.

Deretter overtok ass. rådmann Roy Fritzon.
1. Helsetunet må renoveres, eller det må bygges nytt. Planleggingen starter i 2016 og ev. renovering/nybygg må komme i gang i 2019.
2. Store investeringer i vann og avløp må skje i 2016/2017.
3.  Ombygging av den gamle barnehagen ”Kløverløkken” på Løkken Verk til boliger? Alternativet er riving.
Ellers nevnte ass. rådmann at det blir en styrkning av bemanningen i barnehagene.
Økning av stillinger på helsestasjonen.
Økning av ressursene i arbeidet med rusproblematikken.
Til slutt ble det stilt mange spørsmål fra rotary-medlemmene som  ass. rådmann besvarte.

---

24.11.15. Guvernørbesøk

DG Jan Moslet og AG Trond Amundsveen fra hhv Huseby-Flatås og Ørland Rotaryklubb kom for å informere om hva distriktet kan støtte klubben med.
Guvernøren ønsket at vi skulle gjennomføre guvernørbesøket også som et vanlig møte.3-minutt var ved Olav Sigurd:
Rotary jobber bl.a. for fred og internasjonal forståelse gjennom både Rotaryfondet og ikke minst ungdomsutvekslingsprogrammene. Som reisende rotarianer kan vi delta på rotarymøter i store deler av verden.
Olav Sigurd informerte om turen med 14 dugnadsarbeidere fra Orkladal som dro til Wisconsin for å demontere en 122 år gammel norskprodusert stavkirkebygning. Den ble fraktet hjem for gjenreising på Orkanger der den ble produsert, på Strandheim Bruk, den første industribedriften i dalføret.

Både Oddmund og Olav Sigurd besøkte Mount Horeb Rotary Club i Wisconsin. programmet var ved en utvekslingsstudent fra Equador, Gabriela, som gikk på High School i Mount Horeb. Ho fortalte om seg selv. Klubben hadde student på tredje året, de syntes det var givende.

Vi og hele dugnadsgjengen ble invitert til lunsj på neste klubbmøte! Vi hadde hovedprogrammet der vi fortalte om hjemføringsprosjektet. -Rotary er en fantastisk organanisasjon, det er viktig at vi greier å få flere med oss.

Hovedprogrammet på vårt møte var selvfølgelig guvernør Jan Moslet sin tale.

Men før det hadde han en times formøte med klubbens styre. Der ga han mye ros til klubben, vi har utmerket oss særlig godt på medlemsutvikling i motsetning til utviklingen i distriktet. Han anbefaler å fokusere på prosjekt i egen kommune, internasjonale prosjekter kan være tunge å etablere. En nyttig klubbgjennomgang med gode tips og der vi oppfordres om å be om råd og støtte i distriktet.

Jan Moslet innledet med å fortelle om seg selv. Han hadde vært mye på Løkken for å besøke slektninger, på 50-tallet. Han har vært skoleverket i 43 år og frivillig i Heimevernet i 30 år. Han har vært buss-sjåfør på hobbybasis fra 1966.
Hans rotarykarriere startet i Huseby-Flatås RK i 1997, og der har han gått gradene. Han har også vært disco/nettredaktør i distriktet i flere år. Han synes rotary er veldig artig og interessant.

Han har nå besøkt 39 av 49 klubber, artig det også i verdens nordligste rotarydistrikt. Han presenterer sine medarbeidere både nasjonalt og internasjonalt. Han henleder oppmerksomheten på verdenspresidentens motto: Be a gift to the world/vær en gave for verden.

Jan Moslet gir oppdatert informasjon om de fleste områder som Rotary jobber med. Polioutryddingen er nær målet, men det kreves forebyggende vaksinering i mange år fremover. Han mener at vann og utdanning blir store fremtidige prosjekter for Rotary.
Han understreker at det er klubbene som er Rotary, guvernøren skal støtte klubbene.

Det gjelder å rekruttere flere til Rotary, han anbefaler at vi også bør ha en egen facebookside, en infokanal mot ungdommen.
Fra nyttår skal det komme et nytt intern-nett (dashbord) som gir det enkelte medlem større og lettere tilgang for å følge opp egen, personlig informasjon.

Vi bør diskutere i egen klubb hva som er bra og hva som er dårlig. Han anbefaler også samarbeid med andre frivillige organisasjoner.
Han oppfordrer også til å støtte Rotaryfondet, informasjon finnes på distriktets hjemmeside.

Avslutningsvis kommer han med en anbefalt huskeregel for videreutvikling av klubben, de tre F-ene: Full Fart Fremover.
Det er inspirerende, nyttig og viktig med det årlige guvernørbesøket! Det ble sagt mye mer enn det referenten fikk med her.
Etterpå var det godt lag i festsalen.


---

17.11.15. Tore Løland fra Statoil Rotvoll med en dyp innføring om ilandføring av gass.

Et høyaktuelt tema etter en dramatisk omsetningsnedgang i oljebransjen og dermed en økning i arbeidsledigheten i Norge.


President Mildrid ønsket velkommen til også noen spesielt interesserte fremmøtte.

Torleif åpnet med sine 3-minutt:
Han presenterte visdomsord for forsamlingen. "Hjertet har sine grunner som samvittigheten ikke forstår". -Disse har jeg tatt med meg fra Meldal realskole. Jeg fikk Hvem Hva Hvor som premie for en konkurranse i samfunnskunnskap. Det var Edvard Kanestrøm som hadde skrevet inn dette sitatet av filosofen Blaise Pascal.

Tore Løland innledet foredraget sitt med  å sende rundt en stein med spørsmål om hva slags stein dette måtte være. Han jobber nå ved Statoils forskningssenter på Rotvoll, og det er kona Astrid Mjøen som har fått han til Trondheim. Han har tatt en doktorgrad innen feltet fluiddynamikk, dette har vært basis for hans karriere i gass og oljebransjen.

Det har vært sentral for å etablere et effektivt transportsystem for levering av norsk gass til Europa. Her har fluiddynamikk, eller prediktering av gassbevegelse, vært en teoretisk modell for praktisk gjennomføring av de enorme gassleveransene fra Norge. Gassen transporteres i flytende form (-163 C) for å redusere plassbehovet gjennom rørledningene.

Bedriften Norge har og har hatt størst inntekter gjennom Statoil sine gassleveranser som dekker 1/5-del av Europas behov. Det er selskapet Gassco som styrer gass-strømmen. I vannkraftbaserte Norge hadde vi ikke noen tradisjon for å bruke gass slik som i Europa, dette førte til eksportsatsning.

Etter doktorgraden jobbet Tore med mengdemåling som innbefatter flerfasemåling, kvalitetsmåling og utslippsmålinger.
Tore har også jobbet med kvalitetskrav til landanleggsdrift. Størst er Mongstad-anlegget, der produseres mer enn dobbelt av det norske bensinbehovet. Ved Statoil Rotvoll leder Tore en forskergruppe som skal tyne enda mer olje ut av sandstein. Det var en sandstein som ble sendt rundt. Sandsteinen ligger 3000 m under havbunnen og inneholder olje/gass som er dannet fra gamle rester av dyr og planter.
Tore forklarer prøver og forsøk for å finne en metode til å tyne ut 10% mer av sandsteinen for å tøye den norske oljealderen og verdiskapninga enda mer.

Statoil er iferd med å effektivisere sin produksjon for lønnsom drift med en fatpris på USD 50, dette fører også til oppsigelser. Dette gjelder både Statoil og underleverandørindustrien, det kreves en brutal omstilling i det norske samfunnet.
Eller som Tore sier, -det har aldri vært bedre tider for gode ideer!

Tore Løland delte også interessante betraktninger om bruk av alternativ energi for de fremmøtte.

---

10.11.15 Tørkepapir og blålys.
Og klubbsaker.

Arve Jørstad hadde 3-minutt, og han filosoferte litt over tørkepapirinnretninger. På jobben hadde de gått fra en papirbeholder som reagerte bare en vinket til den, via en beholder en måtte trykke på, til en beholder som nesten spydde ut papir ved bruk. Folk måtte i alle fall bli tørre på hendene, men hva med papirbruken? Han kom og inn på utfordringa, etter en situasjon på heimtur, med å få «blålys» etter seg i en tunnel. Hva gjør en? 

Av saker som blei tatt opp på styremøte var bl.a. en søknad fra koret Caritatis om støtte til konsert, oppfordring om å komme med kandidater til guvernørvervet i distriktet 2018-19, invitasjon til Handicamp for fysisk funksjonshemmede, guvernørbesøket 24. november og årsmøtet, i kombinasjon med klubbmøte, 1. desember
---

03.11.15. Kulturskoleelever med klassisk konsert i Orkla Gjestebolig.


Det var Orkla ASA og Meldal kulturskole som inviterte til klassisk konsert.

Konserten ble holdt i Gjesteboligens Gråsalong. En flott ramme og med det beste klaveret i Meldal kommune. Klaveret var flittig brukt, dessuten ble althorn, fløyte, euphonium, saxofon, gitar, klarinett, trombone og tuba brukt av elevene. Det viktigste instrumentet var selvfølgelig eleven selv.

Konserten var godt besøkt og elevene var preget av stundene alvor men gjennomførte på en imponerende måte selv om vanskelige partier kunne halte noe.  Det ble en ungdommelig konsertstund som gledet tilhørerne i høstmørket.

-Det gror i musikklivet i kommunen som Ingrid Skarstein sa, og takket alle aktørene med roser. Helge Rolstadås, ivrig kulturskolerektor, uttrykte et sterkt ønske om at de årlige konsertene måtte fortsette i denne enestående og velholdte gjesteboligen. Orkla ASA har lyst ut bygningen for salg.


---

20.10.15. Demontering av Thamspaviljongen i Little Norway

Dette var et intercitymøte med Orkdal Rotaryklubb på besøk, tilsammen 33 med venner møtte.

Oddmund og Olav Sigurd viste bilder fra Heimattgjengens arbeidsoppgaver og opplevelser ved Mount Horeb i delstaten Wisconsin i USA. Det ble vist bilder fra Wisconsin, både forberedelser, avskjedsfest, demontering og sosiale aktiviteter.

Etter i overkant av tre arbeidskrevende uker ble paviljongen sendt fra Norfolk, USA 13. oktober, pakket i tre containere. Containerne ventes til Orkanger Havn 4. november. Flyttingen hjem til Norge var fulgt med stor interesse av mange, familie og venner av eierne og media, både presse og TV.

Det var mye å fortelle fra fortettede opplevelser i det nedlagte innvandrermuseet Little Norway. Oppdraget ble gjennomført omtrent som planlagt av 14 Orkladalinger etter en stor, krevende og humørfylt dugnadsinnsats. En nær nabo til paviljongen var med oss de fleste dagene, også andre frivillige var med periodevis. Dessuten var eierne også til stor hjelp på alle måter.

Hadde et tilfeldig besøk av 50 bussturister fra Byneset Historielag. Tror nok de husker oss 14 som demonterte en 122 år gammel stavkirkebygning, Norges paviljong til verdensutstillinga i Chicago i 1893. Den skal Heimatt til Orkdal, der ble den produsert på ferdighusfabrikken Strandheim Brug. Den skal bli en turistmagnet for Orkladalføret med omegn. Fikk også plass til noen sosiale avbrekk underveis, både kvelder og søndager. Det ble to besøk hos Mount Horeb Rotary Club. Etter Oddmund og Olavs første besøk fikk hele Heimattgjengen invitasjon til neste møte og lunsj! Til gjengjeld holdt vi kveldens program, om Prosjekt Heimatt. Vi besøkte bondegård, kirke, folklore inklusive tømmerlafting, osteprodusent, hovedstaden Madison og en tur på landet, også mer, fikk ikke med alt. Damene ble engasjert til å undervise i tekstuttale på "Pål sine høner" i sangklassen i Mount Horeb High School.

Vi bodde på forskjellige steder, fire i en hytte i Little Norway, fire i en enebolig i Mount Horeb og resten i motellet Village inn i byen med 7000 innbyggere. Lunsj og middag ble servert for alle utenfor hytta i Little Norway, heldigvis var det godt vær de aller fleste dagene. Temperaturen var over 30 grader noen dager, det gikk mye vann. Vi skjønte at gjenoppbygging av paviljongen vil ta mer tid enn først antatt. Åpning av Thamspaviljongen vil først skje i juni 2017.

Prosjekt Heimatt trenger dyktige håndtverkere med snekkermaskiner av forskjellig slag for å fornye og sette istand deler av paviljongen. Vi trenger både stor og mindre furu på rot.

(Vi-formen i denne reportasjen skyldes at Olav Sigurd også er referent.)


---

16.10.15. Fårikålfest
Vi avvek fra sedvanlig møtedag, møtested og møteopplegg i uke 42.

Det ble fårikålaften med venner i Gjesteboligens festsal isteden. Tilsammen 13 var tilstede.
Gunnar Gabrielsen vartet opp med allsanger, gitarspill, softmusikk og sang ved keyboardet, sannelig også selvplukket tyttebær som basis i trollkremdesserten.
Koselig og avslappende samvær på en fredagskveld.

Tiltaket for sosialt samvær hadde fortjent adskillig flere festdeltagere.
Hvem vet om vi får denne rammen om et år?


---
16.og 17.09.15. Besøk hos Mount Horeb Rotary Club i Wisconsin USA.


Oddmund og Olav Sigurd var på møte den 16. og hilste fra Meldal ved å informere om klubben og overrekke flagg.
Klikk her for referat fra dette møtet.

Deretter ble vi og resten av dugnadsgjengen (14) i Little Norway invitert til lunsj!
Klikk her for referat.

---

06.10.15. Tanker rundt kommunestyrevalget.

 

Betraktninger fra Arne L. Haugen om resultat fra siste valg. Arne har vært med i valgkampene siden 1975, denne gangen kunne han for det meste være en interessert observatør.

Etter en god prat rundt bordet fikk Jørn Arild ordet først med sine 3-minutt: Temaet var en gjenganger i Meldal og Orkdal, skal vi få gjennomført utbedring av veien fra Skjøtskifte og forbi Klinghåmmårn?

Jørn Arild hadde vært i et konstruktivt møte med Karin Bjørkhaug. Det kom fram at fylket ikke har gjort jobben sin ettersom en dispensasjonssøknad ikke hadde blitt sendt til Riksantikvaren om oppheving av jernbanefredning slik at tunnel kan bli mulig gjennom Klinghåmmårn. Da kan det bli en ny veiløsning fra Skjøtskifte via kulvert isteden for bru og tunnel gjennom Håmmårn!

Så kom Arne L. med sine valgbetraktninger. Som vanlig var det slik at regjeringspartia gikk tilbake og opposisjonen fram ved det som mange kaller et mellomvalg, egentlig et urettferdig utsagn. Arbeiderpartiet og De grønne ble valgets seierherrer. Arne synes det viktig at noen er opptatt av distriktene.

Det norske folk ble valgets tapere, bare 60% stemte, uforståelig.

I Meldal var det 68% deltagelse. Her ble valget spennende med Bergmannslista på Løkken, den ble betraktet som en utfordring for Arbeiderpartiet. En antagelse om at AP skulle gå tilbake var en feilvurdering ettersom det isteden ble en fremgang på vel 9% og med det rent flertall i Meldal. APs tydeliggjøring av satsing i alle grender, kunne det være årsaken? Samtidig har Arne erfart, og mener, at bosted har liten betydning for politiske vedtak i en kommune.

---

29.09.15. Laksesesongen 2015 i elva Orkla

Det var Rune Krogdal fra Orkla Fellesforvaltning som informerte om årets laksefiske.
President Mildrid åpnet møtet.

3-min. v/ Anders som snakket om at når egennavn er blitt tatt i bruk som fellesnavn handler det om mennesker og steder som har satt spor etter seg i språket. Mest kjent blant norske navn er nok Quisling, som er blitt en betegnelse for forræder. Visste du at navnet på biltypen Tesla stammer fra serberen Nikolas Tesla?  Tesla utvandret til USA og ble berømt for en rekke oppfinnelser. Anders nevnte også flere eksempel på egennavn som er tatt i bruk som fellesnavn.

Kveldens foredragsholder, Rune Krogdal berettet om sesongen 2015 i elva Orkla.
Årets fangst: Det er fisket 19795 kilo – 4238 fisk.  Det er gjenutsatt ca 65%.
Årets fangst er litt under siste 5-års snitt, vesentlig under 10- og 15-års snittet, men en betydelig bedring i forhold til de to siste åra.
Veldig positiv holdning blant årets fiskere, grunneiere og media.

Fastsettelse av fiskeregler:
Fiskereglene i elvene fastsettes for hvert år. Det kommer mange innspill fra fiskere fra inn- og utland. Det er Orkla Fellesforvaltning som fastsetter fiskereglene etter en masse innspill fra det offentlige, forskningsmiljø, grunneiere med flere.
Elva Orkla har ikke noe problem med oppdrettlaks så langt. Det er et godt samarbeid mellom oppdrettsnæringen og Fellesforvaltningen.
Rotary-medlemmene var flinke til å stille spørsmål til foredragsholderen.

---

22. sept 2015. Klubbmøte og 3 min. ved Steinar Dombu

Presidenten åpna møtet.
3 min ved Steinar Dombu, som fortalte om "egen tilstand". nedturer og oppturer.

Resten av møtet viet klubbsaker:
Drøfting, avklaring av program resten av høsten.

---

15. sept 2015. Klubbmøte og egoforedrag ved Marit H. Bergsrønning

Møteleder: Anders Dragset.

Ryla Seminar på Stjørdal.   23. - 25. okt.
Fins det ungdom i bygda?

3. min ved Kjell Dalheim:
Valget, Været, Northug, og dialektforviklingar.

Egoforedrag v/ Marit Bergsrønning.

Litt om arbeidskarriere: Marit har vært Bibliotekar de siste 16 år. Meldal folkebibliotek kjøper ca 2000 bøker pr år. Utlån er stigende, brukere fra nedre Rennebu til og med øvre Orkdal. Bokprat 1 x pr mnd.
Fritidsinteresse: Organisasjonsarbeid, interesse av produkt fra sau, spesielt ull.
Levekår for nye landsmenn. Høres at Meldal tar de godt imot.

Avsluttet med livlig / engasjert spørsmålsrunde.

01.09.15. Klubbmøte
Diverse klubbsaker og programforslag

Marit hadde 3-minutt:
Marit skulle bli treskjærer, så ble hun bibliotekar isteden og finner seg veldig godt tilrette på biblioteket på Løkken.
Det er god aktivitet med 380 besøkende pr uke. De er tett på skolene, studiesenter og voksenopplæring. Høytlesning for eldre er også verdt å nevne.
En ny nasjonal bibliotekdag ble etablert 26. august.
Biblioteket har åpent 23 timer/uke og låner ut 23000 ulike bøker pr år. Besøkstallet er økende på en arena som også egner seg for integrering.

Mange forslag til program kom på blokka. Ansvarlige ble utpekt til å forespørre foredragsholdere.


25.08.15. Ny hjemmeside.
Sekretæren gikk igjennom brukersiden for distriktets nye hjemmeside.

Bjørn hadde først 3-minutt:
Han hadde en oppsummering av lørdagens Bergmannsdag som hadde godt vær og et godt arrangement. Det var underholdning med lokale aktører hele dagen, vellykket. Mange lag og organisasjoner, også Rotary fikk vise seg fram. Et snarlig valg hadde fått politikerne på plass. Barna hadde tilbud med helikopter, karameller og togrøveri. Gode mattilbud var det også på Løkken denne vellykkede dagen.

Olav Sigurd hadde hjemmesida på lerretet og gikk igjennom det meste av mulighetene  med ny plattform. 
Sekretæren hadde ennå ikke lært å legge inn tekst og bilder på "HJEM"- sida slik vi vil ha det. Distriktets konsulent skulle informere når han hadde lært det selv.
Vi får fortsatt tro at det blir raskere å legge inn både tekst og bilder når måten blir kjent.

Det var nyttig med en gjennomgang for alle.


18.08.15. To flyktninger bosatt i Meldal fortalte sine historier.

Meldal kommune tok imot 10 flyktninger i fjor etter en femtenårs mottakspause. To av disse kom for å fortelle om seg selv.

Mildrid ønsket velkommen og fortalte først om Rotary, hvem vi er og hva vi jobber med. De sperret opp øynene når de hørte at vi hadde møte hver uke året igjennom.
Før de slapp til hadde Thor Aas sitt 3-minutt:
Han fortalte om sin ettårige erfaring med å bo i Trondheim der han og kona hadde en leilighet vegg i vegg med Solsiden. Meget sentralt med kort vei til mange butikker og 25 restauranter. Det var også lettvint med buss til Værnes og fly ut i verden. 
Etter noen vurderinger ble konkluderte de raskt med at de ville flytte tilbake til Meldal, -der er det mye kjentfolk. De fant seg godt til rette i den gamle lensmannsboligen, den lignet på presteboligen, og de kunne se Resfjellet derfra også. 
Thor kjenner veldig mange alle steder i Meldal og alle lag i folket. En butikktur tar gjerne lang tid... ...og 3-minuttet tok også lengre tid.

Somaliske Abdirizak Ali Osman fortalte først sin historie. Det viste seg at han var god i norsk, ja god i trøndersk også.
Abdirizak flyktet fra krig og terrorisme i hjemlandet via flere land og uten legitimasjon før han kom til Norge. Han fik hjelp av sin far både økonomisk og hans gode nettverk.
Han er den eneste av tre søsken som har flyktet. Her i Norge har han god kontakt med familien. 
Han bor på Storekra og har gode naboer, -veldig bra å komme til Norge. Han har nettopp begynt på Follo og han drømmer om å studere medisin. Før det jobbet han på biblioteket, og har tatt ungdomsskoleeksamen Ila seks måneder. Han tok teoriprøven for oppkjøring på første forsøk.
Syriske Marwan Othman bruker en blanding av norsk og engelsk når han forteller sin historie. Han flyktet i båt og har opplevd 70 timer på turen til Italia. Han kom til Norge i august ifjor. Han har kone i Libya og ønsker å flytte tilbake, men forholdene tillater ikke det. Marwan er en beskjeden kar som mest av alt ønsker seg en jobb her.
Familien hans, mor, far og søster finner seg bedre til rette på Storekra.


11.08.15. Planer for rotaryåret.

Mildrid la fram klubbens planer for hennes presidentår.

Oppmøtet viste at sommerferien er over for de fleste. Sissel Reimers fra Bærum RK var på sommerbesøk, ikke uvanlig for hennes vedkommende.
Klubbens planer var lagt for tildels tre år fremover. Planene sendes på mail til alle medlemmer, så her kommer en kortversjon av noen viktige saker.
Medlemsantallet skal økes med en inneværende år (til 31) og til 35 i løpet av tre år.
Målet for frammøte er 60%, det var 52% siste år. Det er ønskelig å få lagt halvårsplaner for møteprogrammene. Vi må også bli flinkere til å invitere gjester til møtene våre.
Det er viktig å få på plass flere prosjekter. Vi fortsetter med rakedugnad på Bygdemuseet og med grillansvar på Helsetunets sommerfest. Grilling på Løvbytunet bør komme på plass til sommeren. Næringslivskalenderen er planlagt og det er aktuelt å bidra til integrering av flyktninger.
Ingrid er utnevnt til å være klubbmester. 
Planene er omfattende og blir å finne på tilsendt mail som sagt.04.08.15. Både sommerminner og framtidstanker.

President Mildrid ønsket velkommen til det første møtet etter sommerferien.

Noen av medlemmene delte sine sommerminner. Opplevelsene var, ikke uventet, preget av den gjennomgående kalde sommeren som har vært fremtredende i hele landet.

Mildrid har jobbet med rotaryårets, og påfølgende års planer. 

K.R. "Ravi" Ravindran fra Sri Lanka er årets verdenspresident, han har valgt følgende motto for Rotary-året 2015 - 2016: "Be a gift to the world".

Noen få saker ble gjennomgått og drøftet i møtet. Planene blir fullstendig gjennomgått når flere er tilstede.


07.07.15.


30.06.15. Presidentskifte.


På siste dag før neste Rotary-år 2015-2016 overleverte Ingrid Skarstein presidentansvaret til Mildrid Nesheim.

Ingrid ønsket velkommen til et møte med særdeles godt frammøte. Hun ba alle om å ta godt imot kommende Rotary-års nye president, Mildrid Nesheim.
Møtet fortsatte med det tradisjonelle 3-minutt, denne gangen ved Arve Slørdahl: -Dette er en historisk dag for klubben. For første gang er det presidentskifte med kvinne både som avtroppende og påtroppende president!
Arve er nå 50% pensjonist og har diverse på hjertet. Han har fem barnebarn som han skal være "arbeidsgiver" for i sommer, alle er ivrig etter feriegodtgjørelse.
Han føler med uheldige Thamshavnbanen, er spent på Trønderenergis mulighet for fremtidig vindkraftsatsatsing på Fosen og tror det blir et spennende lokalvalg til høsten.
Ingrid presiserer gjennom sin kremtoppede og fruktbelagte gode kake, at -møtet er et "kosemøte". Dette i kontrast til gode temamøter med variert innhold gjennom året.
-Det har vært et spennende år, jeg var ny i Rotary, gjennom denne presidentperiode har jeg blitt glad Rotary og fått forståelse for hva Rotary egentlig er. Vi har lagt vekt på å vise at Rotary er en åpen organisasjon, synliggjøring. Rotary er en del av frivilligheten i Meldal. 
Vi har feiret vårt 50-årsjubileum, tom Kongen hilste. Jeg satte opp et offensivt program for året, det meste har vi sammen gjennomført, vi har fått åtte nye medlemmer og teller nå 30. Det er viktig at rekrutteringen fortsetter sier Ingrid avslutningsvis og overrekker Rotary-kjedet til Mildrid.
Mildrid takket Ingrid for godt lederskap, humør, aktivt lederskap med eksempelvis stand på Bergmannsdagene.
Mildrid vil komme tilbake til kommende års planer, men vil allerede fra starten telefonvarsle alle før neste 3-minutt.
7. juli blir siste møte før tre uker ferie. 
Styre og komiteer for 2015-2016 er lagt ut på hjemmesiden. En ber alle gå inn og sjekke sine nye verv for kommende år.
God sommer!


Dette er et forslag til innhold og må redigeres!


IKON Her kan du laste ned referat fra møte xx.xx.xxxx.
IKON Her kan du laste ned referat fra møte xx.xx.xxxx.
IKON Her kan du laste ned referat fra møte xx.xx.xxxx.
IKON Her kan du laste ned referat fra møte xx.xx.xxxx.


TRENGER DU HJELP? 

Du finner dokumentasjon på denne løsningen her eller send en melding til support@rotary.no

HUSK Å FJERNE DETTE NÅR DU HAR REDIGERT DENNE SIDEN!
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Tirsdager i oddetallsukerMøtearkiv fra
før August 2022roterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...