KLUBBEN / OM KLUBBEN

om klubben

Meldal Rotaryklubb er en del av en verdensomspennende upolitisk yrkes- og serviceorganisasjon der medlemsmassen best mulig skal vise et tverrsnitt av lokalsamfunnet med ressurspersoner i ulike lederstillinger og i ulike bransjer.

Rotaryklubben er selve ryggmargen i den internasjonale rotarybevegelsen. Her møtes medlemmene annenhver uke og møtene varer 1 time. Rotaryklubben er en god blanding av skjemt og alvor hvor både samfunnsspørsmål og rotarysaker diskuteres. Det er normalt en interessant temapresentasjon på hvert møte.

Medlemsskapet i klubben baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben. 

Rotary står for fellesskap, fokus på yrkesetikk, fredsfokus, internasjonal, nasjonal, regional og lokal brobygging.

Meldal Rotarykubb med nr. 12723 i distrikt 2275, har pr. 01.07.23 12 medlemmer. Klubben ble startet 20.04.1964 (charterdato).

Møtene avholdes i Orkla Gjestebolig på Løkken annenhver tirsdag kl 19.00 til 20.00 på oddetallsuker. 

Det er Arnt Ree som er president.

Tlf 959 62 705 og mail arnt.ree@orklasparebank.no. Adresse Ressveien 308, 7336 Meldal.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asle.bjorgen@live.no

  

 

 

 

k-m-dal@online.no

5

Dombu

Steinar

951 38 282

norgar@dombu.no

6

Dragset

Anders

957 25 280

adragse@online.no

7

Drugli

Jørn Arild

900 24 165

jad@loqal.no

8

Einum

Eindride

975 37 530

eindride.einum@meldal.kommune.no

9

Eriksen

Per

908 51 471

p-r-erik@frisurf.no

10

Holmen

John Arnt

901 61 506

johnarnt@oi.no

11

Hove

Torleif

41 445 140

torleif.hove@loqal.no

12

Jørstad

Arve

90 041 433

arve.jorstad@tine.no

13

Kvaale

Olav Sigurd

92 426 660

o.s.kvaale@online.no

14

Loe

Erik T.

481 03 481

erik.loe@online.no

15

Nesheim

Mildrid

901 31 572

mildridnesheim@yahoo.no

16

Ree

Arnt

959 62 705

arnt.ree@meldal-sparebank.no

17

Ree

Gunnar

908 33 730

gunre@frisurf.no

18

Resell

Oddbjørn

913 11 240

oddbjorn.resell@loqal.no

19

Skarstein

Ingrid

957 69 562

ingrid.skarstein@salvesen-thams.no

20

Slupphaug

Nils

951 02 110

nils-ssl@online.no

21

Slørdahl

Arve

913 15 921

arve.slordahl@salvesen-thams.no

22

Stenset

Oddmund

907 35 059

odstense@online.no

23

Svinsås

Per

908 32 288

per.svinsaas@loqal.no

24

Sølberg

Atle

926 54 000

atle.solberg@hob-gods.no

25

Kristiansen

Bente Sølvi

995 91 952

bente.kristiansen61@gmail.com

26

Langeng

Frode

994 76 222

flangeng@online.no

27

Steen

Egil Armand

476 05 617

egilar@getmail.no

28

Gabrielsen

Gunnar

481 18 875

gunnar@rupro.no

29

Haugen Bergsrønning

Marit

977 83 201

Torvgata19@gmail.com

 

 

 

                                      


 Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Tirsdager i oddetallsukerMøtearkiv fra
før August 2022roterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...