23.01.18

Nytt helse- og omsorgssenter

Ann-Lisbeth Tøndel: Nytt helse- og omsorgssenter i Meldal.

Men aller først: 3-minutt v/ Atle Sølberg.

Atle tok opp temaet teknologi og viste til eiga bedrift – HOB-Gods. Han fortalte at de nå hadde montert ny teknologi – små enheter – i alle lastebiler. En komponent som viser hvor de er og som registrerer alle bevegelsene til bilen, når den svinger, går på tomgang etc. Et hjelpemiddel som gjør at de får styrt bilene mye mer effektivt og økonomisk. Dette har også redusert risikoen for uhell fra 0,45 til 0,14, og firmaet leverer nesten ikke skademeldinger lenger. Det er langt færre skader både på folk og kjøretøy.Noe som igjen har ført til at forsikringspremien har gått mye ned. Ny teknologi er veldig nyttig!

Nytt helse-og omsorgssenter:

Ann-Lisbeth la vekt på at dette skal være framtidas helse- og omsorgssenter, med tanke på helse-og omsorgstjenestene i framtida. Behovet nå er noe redusert i forhold til tidligere, men det vil begynne å stige rundt 2025.

Anbefalingen og planene er å bygge ned langtidsplasser til fordel for heldøgns omsorgsplasser – HDO. 35 av 38 langtidsplasser vil bli gjort om til HDO-plasser, og korttidsplassene, rehabilitering og avlastning, blir auka fra 10 til 22 plasser. !8 plasser på Heimtun blir gjort om til HDO, og det samme gjelder 9 plasser med fellesareal på Løvbytunet.

Utredningen har to alternativ: 1) Helsetun med samlokalisering med helsetjenesten, lege helsestasjon m.m. og 2) Uten denne samlokaliseringen, og der helsetjenesten vil fortsette i Sentrumsbygget. Utbygging med samlokalisering vil koste rundt 20 mill. kroner mer enn uten.

Helsetunet vil bli et helse- og omsorgssenter i Orkland kommune, og ettersom Meldal har et svært godt utbygd rehabiliteringsopplegg, vil en foreslå at mye av rehabiliteringa i den nye kommunen blir lagt til Meldal.

Byggestart er tenkt til høsten2018 og økonomisk ramme er 264 mill. eks. moms. Dette er innenfor den økonomiske ramma i kommunens budsjett. Dette gjelder utbygging uten samlokalisering.

Ann-Lisbeth Tøndel tegninger av bygget slik det er tenkt.

 

Mildrid Nesheim, referent.


 

7. januar 2019

11.12.2018

Årsmøte

04.12.2018

29. desember 2018

04.12.2018

Ove Snuruås

27.11..18

11. desember 2018

27.11..18

Orkla Industrimuseum

20.11.18

28. november 2018

20.11.18

Krigsminner

13.11.18

19. november 2018

13.11.18

Klubbmøte

06.11.18

19. november 2018

06.11.18

Konsert

1. november 2018

30.10.18

Dikt og diskusjon

23.oktober 2018

23. oktober 2018

23.oktober 2018

3 minutter ved Mildrid Nesheim.

09.10.2018

9. oktober 2018

09.10.2018

Magne Krogsgaard, diakon i Meldal & Løkken

02.10.18

4. oktober 2018

02.10.18

Besøk av distriktsguvernør Thor A. Olsen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


-
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

3-minutt: Olav S. Kvaale.

Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...