09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

09.04.19: To av ordførarkandidatane i nykommunen Orkland.

Denne kvelden gjesta rotarymedlemmer Bergmannsforums møte på Bergmannskroa, der dei kanskje mest aktuelle ordførarkandidatane i Orkland, Are Hilstad, Ap, og Oddbjørn Bang, Sp, var invitert til å legge fram planar og visjonar.

Oddbjørn Bang fekk først ordet, og han la vekt på at dei kommunale tenestene til innbyggarane, skulle vere så nær folk som muleg, og at fagområde kunne vere plassert utom kommunesenteret. Som eksempel nemnde han Orkla Landbrukstjeneter som hadde fungert veldig godt ved å ligge i Meldal. Han ville gå inn for at ein og hadde oppsøkande saksbehandling, at saksbehandlarar reiste ut i distriktet ved behov. Han nemnde at eldreomsorga allereide er godt utbygd, og at det er viktig å ruste opp tenesta slik at folk kan bu heime så lenge som muleg. I Orkdal har dei rullerande barnehageopptak, og han meinte dette måtte gjelde heile nykommunen. Det er også viktig å legge til rette for det frivillige kulturarbeidet. Han slo fast at det hadde vore heftige investeringar i det som blir den nye kommunen, og han meinte ein måtte ta det litt med ro når det galdt nytt kulturhus.

Han fastslo at Orkland skal vere næringskommune nr. 1, og at det derfor er viktig at ein ikkje har eigedomsskatt, at ein har ei god havn og attraktive næringsareal, og at ein har eit heileigd kommunalt energiselskap. Det er og viktig med differensiert arbeidsgjevaravgift, slik at ein fortsatt kan ha eit aktivt næringsliv over heile kommunen. Forslaget er å følgje postnummer, og ikkje kommunegrenser, når det gjeld arbeidsgjevaravgifta.

For Senterpartiet er det viktig med jordvern, og der det er konflikt mellom arealbehov og jordvern, kan jordflytting vere løysinga. Han viste til den vellukka jordflyttinga i samband med Norsk kylling si etablering.

Andre viktige saker han ville nemne var tilskot til private vegar, å følgje opp nytt museumsbygg på Løkken Verk, snarvegen mellom Lensvika og Krogstadøra, og å sørge for godt kommunalt vatn.

Are Hilstad ville understreke at det var eit godt samarbeid mellom dei to kandidatane, og at når han melde seg til teneste for Orkland, var det fordi det er viktig at noen som har følgd prosessen frå start, blir med vidare.

Han meinte at erfaringa er at folk søker tryggheit, og at ein derfor ikkje skal tenke på nye, store tiltak. Den store investeringa det har vore i bygg, må balanserast med å skape eit godt nok tenestetilbod. Han la vekt på at ein ny kommune ville få bygd opp eit sterkare fagmiljø.

Det er viktig å tenke nytt rundt stadutvikling, og ein må skape attraktive bustadområde saman med næringsutvikling. Orkland skal bli ein foregangskommune når det gjeld arbeidsgjevaransvar. Trivst ein på jobben, yter ein og gode tenester.

Hilstad minte om at samanslåingsprosessen ikkje er fullført pr. 1.1.20. Det må «gå seg til» i tida framover. Han nemnde og at den rasjonaliseringsgevinsten ein får ved at det blir færre leiarar, skal gå tilbake ut i kommunen i form av betre tenester.

Fleire nytta høvet til å stille spørsmål etter innleiingane, og eit av dei gjekk på økonomi og høg gjeld på grunn av store nyinvesteringar. Bang svara at den eigarandelen Orkland har i Trønderenergi og i Orkland Energi langt overstig gjelda.

 

Mildrid Nesheim


 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Tirsdager i oddetallsukerMøtearkiv fra
før August 2022roterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...