26.02.19

Næringshagen i Orkdalsregionen

26.02.19. Næringshagen i Orkdalsregionen v/ Jan Arild Sletvold.

3-minutt v/ Torleif Hove. Torleif hadde nettopp lese ei bok i lys av «metookampanjen. Tittelen på boka er «Det som ikke skulle skje», og ho handlar om overgrep i det kristne miljøet. Tolv personar har bidratt med sine historier, mellom andre prest Berit Okkenhaug, som tok initiativet til boka, og som sjølv hadde opplevd overgrep frå ein emissær som besøkte heimen. Overgrep skjer ofte i små miljø, og det kan ha store konsekvensar for den som varslar. Den kristne overgriparen har stor tillit i desse miljøa, og varslar vil ha vanskar med å bli trudd/ blir mistrudd. Sakene blir dyssa ned. Dette gjeld fortsatt i slike «lukka» miljø, og ein kan referere til Pavens konferanse om overgrep blant katolske prestar og kardinalar.

Jan Arild Sletvold er økonom og har jobba innanfor skogbruk og innan regnskap. Han sa han kjente næringslivet i Meldal godt, og han har eit spesielt ansvar for meldalsbedriftene innanfor næringshagen. Han nemnde og at Orkanger skal vere industrimotoren i Trøndelag ved sida av Verdal.

Han presenterte eigarar, styre og tilsette i Næringshagen for Orkdalsregionen, og han sa at næringshagane er den mest lokale delen av Norges nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Næringshagane er den første og nærmaste kontakten for små og mellomstore bedrifter ute i distrikta, og dei jobbar direkte og internt med bedriftene. Næringshagen for Orkdalsregionen dekker Agdenes, Snillfjord, Orkdal, Skaun, Meldal og Rindal, og dei er i dialog med Hemne (Heim) og Hitra.

Mål og innsatsområde for næringshagen i samarbeid med bedriftene er: Bedriftsutvikling, kompetanseheving, utviklingsprosjekt, å starte ei bedrift og nettverksbygging. Det er viktig at det er noen som tar ansvar for slike nettverk.

Næringshagen har utviklingssamtalar med leiarane i bedriftene, og når det gjeld kompetanseheving, arrangerer dei kurs med tema etter ønskje frå bedriftene. Han fortalde og om eit studentprosjekt som no er knytta opp mot Orkla Trebrensel i forhold til planar for nytt helse- og omsorgssenter.

Det første fellesprosjektet blant trebedriftene i Meldal er Treklyngen på OTI- senteret. Han fortalte at ein offiser frå forsvaret gjekk tilfeldig forbi utstillinga ein dag, såg ei seng utvikla hos Lium, og Lium har no fått ein ordre på senger for fleire millionar frå forsvaret.

Jan Arild Sletvold kom deretter inn på Thamsklyngen, som er eit samarbeid mellom bedrifter på Grønøra, og begrepet «sirkulær økonomi». Dette går på å kunne utnytte restavfall og råstoff mellom bedriftene, slik at lite går til spille. Thamsklyngen har fått 2 mill. frå fylket for å utvikle sirkulær økonomi, slik at dei kan bli landsleiande. Næringshagen vurderer også å etablere eit innovasjonssenter, slik at bedriftene kan ha ein møteplass. Bedriftene er no pålagt å produsere bærekraftig, slik at ein reduserer miljøbelastninga.

Eit av prosjekta til NiO er «Thamsriket – smaker fra Orkland», der gardsbedriftene produserer småskalamat og sel direkte til forbrukarane. Dette samarbeidet har ført til ein voldsom auke i salet. Men det er viktig å kunne formidle budskapet om mat og sal på sosiale mediar!

NiO driv og etablererveiledning gjennom etablererkurs. Det er viktig for at Norge skal gå godt også etter oljealderen.

Sletvold gav ros til Meldal kommune fordi kommunen har vært - og er – veldig aktiv når det gjeld å støtte opp om næringslivet. Han møter fast i ei tverrsektoriell gruppe etablert av rådmannen, «Team næring i Meldal». Og han sa at Orkland har mye å lære av Meldal når det gjeld haldning til næringslivet! 

Mildrid Nesheim 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...