MØTER / GAMMEL HJEMMESIDE

23.06.15. Rådmann Petter Lindseth orienterer fra kommunen.


Kveldens tema var kommuneplanens samfunnsdel og kommunereformen.
President Ingrid ønsket velkommen.

3-minutter skulle Nils Slupphaug hatt. Han har ringt til president Ingrid og fortalte at han var i Tyrkia.
Nils ønsket alle medlemmene i klubben god sommer!

Kveldens program var ved rådmannen i Meldal kommune Petter Lindseth .
Rådmannens tema var:   1.Kommuneplanens samfunnsdel 2015 -2027 2. Kommunereformen

1. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. I løpet av mars 2015 ble det, sammen med grendalaga, holdt godt besøkte folkemøter i kommunens tettsteder. Her ble utviklingstrekk og utfordringsbildet skissert, og de fremmøtte ble invitert til gruppearbeid og kaffedialog om framtidas Meldal. Det har dessuten vært arrangert strategiseminar for kommunestyret, rådmannens ledergruppe og lederforum.
Det forventes at endelig behandling av planen blir i kommunestyret den 10.september d.å.

2. Kommunereformen arbeides det fortløpende med. Den 7. mai møttes ordførere og rådmenn i kommunene Orkdal, Agdenes, Snillfjord og Meldal til drøftinger.  Det ble bl.a. enighet om å invitere Rindal kommune inn i det videre utredingsarbeidet.
Innbyggerundersøkelse r vurderes gjennomført høsten 2015.


16.06.15. RPC.

 16.06.15. RPC. Daglig leder Odd Gabrielsen fortalte om RPC. En 29 år gammel Løkkenbedrift med nytt navn. 24.06.2015 President Ingrid innledet ved å referere et brev fra Rotary International der klubben ble takket for USD 633. Odd Gabrielsen forteller at Rupro Plast ble etablert i 1986. De kjøpte den gang en glassfiberfabrikk og de startet med produksjon av septiktanker. Denne produksjonen ble avsluttet for 20 år siden, men fortsatt får de forespørsler på septiktanker. De hadde fra starten av et samarbeid med Flygt pumper, dessuten ble det behov for rustfrie rør for renvannsiden. Rupro Plast leverte 240 små og store vannverk, hovedsakelig i Norge, men også litt eksport, bl.a. et stort system til Bosnia. I 2013 kom de til et nødvendig veivalg for å få lønnsomhet i driften. De valgte å avslutte glassfiberdelen for å satse for fullt på rustfritt materiale. Glassfiberdelen med utstyr, tegninger og former ble solgt til Atera Båt & Kompositt på Byneset. De flyttet til Bilservicebygget ved Meldal Næringssenter og har dyktige bulgarske arbeidere. Det er badestamper, båter, siloer for Felleskjøpet og utstyr for havbruksnæringa samt som har størst produksjonsvolum. 01.03.15 ble det nye navnet RPC AS registrert med ny logo. RPC er forkortelse for: Rupro Pipe and Construction. Deres produksjonslokaler er fortsatt i Fagerlia på Bjørnli. Selskapet skal produsere system for transport og tanklagring av flytende media. De tar også på seg design av anlegg for kunder. Alt i rustfritt stål. Glassfiber passer godt sammen med rustfritt materiale. Ved glassfiberbehov er det Atera Båt & Kompositt som leverer. RPC har flere samarbeidspartnere: Xylem Pump med pumper, STH Engineering med drikkevannsbehandling, Alfsen og Gunderson også med pumper og maritimt utstyr. RPC samarbeider også med Rupro. Alt av produksjon er ordrebasert og dermed skreddersøm etter kundens behov. Av kunder er Orkdal kommune stor. Kvalitetskrav fra kundene er blitt skjerpet og tilsvarer kravene fra Offshore-bransjen. Tilslutt viser Odd bilder av forskjellige anlegg som har vært levert, det er tydelig et stort spenn i produktspekteret. Det er seks ansatte i bedriften, fire sveisere og to i administrasjonen. For tiden er det god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. De største aksjonærene er Odd Gabrielsen, Rupro og Gunnar Gabrielsen. Det blir spennende å følge RPC AS i deres rendyrking av produkter i rustfritt stål i eget produksjonsapparat i et marked som er preget av et utfordrende prispress. 

 Odd Gabrielsen viser et installert anlegg.


 09.06.15. Egoforedrag . 

09.06.15. EGOFOREDRAG . Egil Steen fortalte om sitt liv. 23.06.2015 3-minutt ved Bjørn som fortalte om årets sommerfest ved helsetunet. Klubben stilte som vanlig opp med matsalg og til tross for nokså dårlig vær var det bra oppmøte. Men salg av grillmat utendørs endte opp med omtrent halvparten av førsteårets salg-da var været som vi husker svært bra! Støtte til Røde Kors På møtet med 13 medlemmer ble en søknad om støtte fra Meldal Røde Kors behandlet og det ble innvilget kr.10.000. Bakgrunnen er at korpsets hytte i Resdalen brant ned i fjor og bygging av ny hytte er blitt en god del dyrere enn forsikringsoppgjøret. Hovedprogram var egoforedrag, Egil Steen fortalte om sitt liv. Han startet i forløperen for Siemens i Trondheim og tok fagbrev der. Men lyst til å prøve noe annet og å få mulighet til å flytte tilbake til Løkken førte til en lang karriere i transportbransjen. Først med lokaltransport og videre med transport i store deler av Europa før han skaffet seg drosjeløyve og drev med det i 24 år. Pensjonist er han imidlertid ikke blitt, i en alder av 72 er han fremdeles i sving, nå som bussjåfør-noe han kan drive med til han blir 75. Da skal han vurdere å bli pensjonist. Egil har vært gift med sin Asveig i 52 år og de har to døtre, tre barnebarn og ett oldebarn.  04.06.15. Sommerfest på Helsetunet kan du regne med. 

04.06.15. SOMMERFEST PÅ HELSETUNET KAN DU REGNE MED. For tredje år på rad bidro Rotary med grilling av sommermat. Dessverre ble det regn som i fjor. Det var god underholdning både ved lokale krefter og gjennom den kulturelle spaserstokken. 22.06.2015 Rotarys referent tok oppdrag for meldal.no. Slik ble reportasjen. 26.05.15. ”Den digitale transformasjon”. 26.05.15. ”DEN DIGITALE TRANSFORMASJON”. Redaktør Anders Aa Morken fra avisa Sør-Trøndelag fortalte om utfordringer med avisdrift i dag. Innledningsvis funderte han: -Hva kommer jeg til å si? 22.06.2015 Møtet startet med utdeling av informasjon og Rotary-knapp til nyslått klubbmedlem Ann-Lisbeth Tøndel. Klubben har vokst fra 23 til 30 medlemmer i løpet av ett år. Ann-Lisbeth Tøndel får introduksjonsmateriell av president Ingrid. Kasserer Kjell er også fornøyd. Deretter 3-minutt ved Oddmund: -Vi har fått god dekning i ”Søra”, men han hadde mer informasjon fra Little Norway hvor han nylig deltok i ekspedisjonen med oppdrag å lage en tilstandsrapport for Thamspaviljongen. -En fantastisk bygning som er smart konstruert og dermed lett å demontere. Det var stor lokal interesse for den norske delegasjonens aktiviteter, det var et imponerende medieoppbud. Alle vi snakket med ville komme til Orkdal hvis stavkirkebygget ble flyttet og gjenreist der. Så over til kveldens hovedprogram med redaktør Anders Aa Morken: Han oppsummerte perioden i avisa fra 1993 og til 2006 som stereotyp. De siste fem år har det vært mye større endringer enn foregående periode, og dette skyldes den digitale transformasjon, sier han. Pressen har et stort samfunnsoppdrag som den såkalte 4. statsmakt. Det er viktig å prioritere de svake i samfunnet, å gi enkeltmennesket makt, dette gjør ei lokalavis best. ”Søra” har vært papiravis i 100 år. Barn og unge fanger all informasjon gjennom nettbrett, også filmer, i dag. Det betyr at avisene må følge på og fase over til nettaviser. Dette fører til vesentlig lavere annonseinntekter og stoffet får mer preg av store overskrifter og lett innhold. VG har nummer en posisjon i hele landet. De kan også få opp lokale annonser digitalt. Det er også mye større konkurranse på nyhetsformidling, nå formidler ”alle” nyheter. Nyhetstips til avisa er blitt fraværende, disse formidles på sosiale medier isteden. Det er også noe konkurranse fra ultralokale nettsteder slik som meldal.no. Kommuner som har egne og gode nettsteder fører til reduksjon av kommunalt stoff tilført lokalavisa, dette merkes særlig godt. Alt dette betyr at det nå er adskillig mer krevende å fange opp nyheter enn i papirtida. Det er også få politikere som tar kontakt, uttalelser i avisa kommer ofte som rekyl fra sosiale medier, utfordrende å takle og med det et demokratisk problem. Om fem år vil ingen komme til å utgi papiraviser alle hverdager, kanskje tre dager for uken spår Morken. Nyhetsbildet på nett blir preget av lett stoff mens papiravisen vil presentere dypere stoff. Et ærlig foredrag fra en engasjert Anders Aa Morken, det er tydelig at han liker seg i redaktørstolen. Han er optimist, - vi klarer oss godt understreker Morken underveis i sitt foredrag. Han hadde også med mange lokale kommentarer til oss tilhørerne, som bidro med spørsmål.

 19.05.15. Innholdsrikt meieribygg 

19.05.15. INNHOLDSRIKT MEIERIBYGG Ildsjel Nils Erik Syrstad ønsket oss velkommen til ”Gammelmeieriet” i Midtbygda. En solid betongbygning står ikke til forfall. 22.06.2015 Vi ble hjemmekoselig oppvartet i spiserommet og fikk mye informasjon fra Nils Erik Syrstad om en innvendig forvandling som foregår i meieribygget som ble satt opp i 1954. Det var Torger Carlsen, tilflytter fra Jæren, som bygde meieriselskapet. Det ble snart lønnsom drift med melkeproduksjon før det ble Norges produksjonssted for Bremykt. Tines rasjonaliseringsiver førte til at denne produksjonen ble flyttet til Verdal i 2011. Tine solgte produksjonsutstyret ut av landet mens bygget var tyngre å selge. Bygningen var skreddersydd for meieridrift og var lite anvendelig for annen virksomhet. Nils Erik Syrstad fikk trygghet fra Ola bror om at bygningsmassen var solid, han kjøpte eiendommen i 2012 for 1,4 millioner og har en total belåning på 5 til 6 mill. -Det er viktig å være nøktern sier Nils Erik. Han startet en møysommelig rehabiliteringsprosess, og etter hvert har flere aktiviteter og selskaper funnet seg til rette i meieribygningen. Meldal Byggservice har vært brukt, men det er helt tydelig at Nils Erik selv har hatt lange dager for å bygge om anlegget for utleie. Hans eget selskap Biomentek selger flisfyringsanlegg herfra. Salget er stigende og de har en ordrereserve på åtte anlegg inneværende år. Tine leier ni kontorer for sine konsulenter som står til disposisjon for melkeprodusentene. Videre har Meldal Treningssenter flyttet inn i 400 m2 flotte lokaler, noe vi etter hvert fikk bese under full bruk med synlig treningsiver og under hørbar musikk. Her var mange treningsapparater også. Dessuten foregår det ølproduksjon i meierianleggets minibryggeri. Jordet ATV Support skal flytte inn. Både kontorer og support-verksted var under arbeid. Det gamle butikklokalet er ennå ikke pusset opp for utleie, -det burde være interessant synes Nils Erik. Det har skjedd store endringer inne i det gamle meierianlegget, -men utvendig skal bygningens utseende bevares slik som ”Gammelmeieriet” alltid har vært understreker Nils Erik Syrstad. Han mener også at Midtbygda fortsatt skal videreutvikle landbruksaktiviteter, jobbe med rekruttering og på den måten forlenge historien. -Meldal har 50 melkeprodusenter, herav 25 med melkeroboter, altså landets tettest robotiserte melkekommune. God stemning ved tredemøllene. Spinning med fin utsikt. Flisfyring i eget anlegg også. 12.05.15. KLUBBMØTE. Litt av mye i spiserommet på K2, bygget mellom Kontoret og Orkla Gjestebolig. 

05.05.15. Rykende og fykende dugnad. 

05.05.15. RYKENDE OG FYKENDE DUGNAD. Tradisjonell dugnadskveld på Meldal Bygdemuseum sammen med museets venneforening. 22.06.2015 Det var god oppslutning om dugnaden med til sammen 22 fremmøtte. Dessuten var to traktorer og en firehjuling til disposisjon for å fylle en konteiner. Arbeidet gikk lett, det var heller ikke så mye løv ettersom mye var tatt siste høst. Det var god stemning, og kokkene kunne til overmål by på lapskaus. Ingrid Voll takket for innsatsen og ønsket alle velkommen til 17. mai-arrangementet på museet. Mekanisert dugnad. Sosialt og god lapskaus. 

 28.04.15. Moserforskning 

28.04.15. MOSERFORSKNING Senioringeniør Bjarte Bye Løfaldli fra Meldal er forsker i gruppa til May-Britt og Edvard I. Moser. Han formidlet grunnforskning til rotarianere og medbudte fra både fra Meldal og Orkdal Rotaryklubb. 06.06.2015 Temaet Bjarte Bye Løfaldli skulle formidle var grunnforskning på hukommelse, navigasjon og hjernens kode. Det er Kavliinstituttet for System Nevrovitenskap, Senter for Nevrale Nettverk som finansierer og legger til rette for slik forskning i Norge. Løfaldli innledet ved å fortelle at Kavlisenterets økonomiske ramme for fremdragende forskning er på 100 mill./år. De har fine lokaler hvor de forskjellige forskningsgruppene trives veldig godt. Han nevnte at May-Britt Moser alltid har åpen dør på sitt kontor, og det vanket gjerne en sjokoladebit ved besøk. De bruker mus, nå også fisk ved hjerneforskning. De blir kjent med og glade i forsøksmusene, det er ikke det samme med fiskene. De måler hjerneaktiviteten ved å registrere elektriske impulser. Det er elektroder som tilkobles hjernen, for øvrig uten smerte for dyrene. Vår hjerner fungerer i prinsippet som en musehjerne, det er størrelsen og dermed kapasiteten som er forskjellig. Forskning er systematisk og hensiktsmessig måling og registrering, i dette tilfellet på hjernen, de enkelte forskningsstedene i verden rapporterer sine resultater. Ved å sammenholde disse kan en etter hvert lykkes med forståelig analyse av ukjente årsakssammenhenger. Referenten hopper over gjennomgangen av og lokaliseringen av hjernens kjente og ukjente fysiske oppgaveområder. Forskerne søker andre metoder for å knekke hjernens kode. Foredraget til Bjarte Bye var en opplevelse, han var en sprudlende og lettfattelig forteller, - jeg er glad i å prate som han selv sa. Han hadde også med seg noen eksemplarer av en rykende fersk årsrapport for 2014 fra Kavliinstituttet. Klubblokalet var fylt til trengsel, stor interesse både fra Meldal og Orkdal. Kåre Gjønnes fra Orkdal Rk likte seg også. Mer betenkelig: -Snart er det mulig å programmere menneskeheten. 21.04.15. Vårfest med Folkeakademiet. 21.04.15. VÅRFEST MED FOLKEAKADEMIET. Folkeakademiet hadde invitert til et allsidig festinnhold i Meldal Samfunnshus. Også denne gangen med kulturaktører rotfestet i Meldal. 22.04.2015 Meldal Soul Children åpnet vårfesten med ung allsang og modige solister: Knut Ole Laksøyen fulgte i tre skikkelser. Tander Bakli proklamerte at han var glad i damer. Han støttet seg på jevnlig bannskap, en brå start for forsamlingen: Neste skikkelse var Nils Arne Eggen, trygg, manipulerende og oppdragende. Veldig gjenkjennbar: Og tilslutt den prisbelønte monologen fra Humorfestivalen i Hemne, Nyheter på samisk. Kjente skikkelser ble tydelig presentert uten ett eneste forståelig samisk ord: En god pause med mat, prat og åresalg før Meldal Songlag inntok podiet: Gripende fremføring av ”I skyggen tå et tårn. Dette ble også en liten generalprøve på kommende konsert ”Sanger fra film og scene” den 3. mai. Verdt å møte opp da også. Så kom Knut Svinsås-Loe på talerstolen: Han fortalte om sin onkel Jon Svinsås som endte sitt liv i tysk fangenskap. -Onkel Jon var en typisk men egenrådig Medaling. Han var eldst av sju søsken, ble kalt kongen i kvaksbola, han tok over heimgarden. Dette var midt i oppgangstida så han satte i stand garden og bygde en kårende. Jon måtte låne penger for å få til dette, det straffet seg og han måtte slite med store lån, han var ingen økonom. Han var venstremann, fråhaldsmann og målmann og samtidig, kanskje dumdristig. Urett tåltes ikke og han ”la seg borti” når han mente det var nødvendig. I 1936 var den ulykkelige Vinterkrigen i Finland, de fikk ingen hjelp, hverken fra Norge eller Sverige. Jon startet en pengeinnsamling for å hjelpe finnene med ryggsekker. Det var Krystallnatten i 1938 som avslørte en gryende utvikling mot krig fra Tyskland. Jon og flere begynte å forstå. Krigen kom. Jon var teknisk interessert og startet et bilverksted på Storås, det er nå Syrstadeng Bil. Samtidig hadde han en lastebilrute mellom Trondheim og Berkåk. Gjennom lastebilkjøringa kom han i kontakt med mange og ble knyttet til motstandsbevegelsen. Han kjørte illegale våpen fra Berkåk og kom til samvirkelaget på Svorkmo, der var det tyskere i anmarsj så våpnene ble i hui og hast gjemt i Dragsetgruva. Jon fikk hjelp av Birger Klokkervold. Disse to sørget senere for å flytte våpnene til ei lang grøft i Svinsåsmarka, og der ble de liggende så lenge krigen varte. De kom inn i en ny epoke av krigen. Det eneste lyspunktet var tyskernes mislykkede invasjon mot England. Det ble gjort forsvarsarbeid med bunkere og miner i Hemne, Aure og Snillfjord. Da kom Jon med i forsvarsarbeidet for alvor. Han var med på en tunnelspregning på Meråkerbanen. Han hjalp en engelsk flyger over til Sverige. Det kom et postkort fra England etter krigen, det var flygerens sønn som fortalte at faren senere ble skutt ned over Frankrike. En russer ble også hjulpet, men han ble arrestert på Lundamo. Jon ble arrestert i 1941 og ført til Misjonshotellet mens heimgarden ble gjennomsøkt av tyskere. De fant ingen ting og Jon slapp fri. Jon fortsatte det illegale arbeidet og ble tatt pånytt og fengslet den 30. oktober i 1942. Han fikk hard behandling og dødsdom og havnet på Falstad hvor han var i straffearbeid inntil han ble sendt til Tyskland 4. mai 1944. Mens Jon satt på Falstad skrev han dagbok, den kom i familiens eie etter krigen, slik Jon sikkert hadde håpet. Heinrich Himmler fant ut at dødsdom ved skyting var for ”lettvint”. Han innførte såkalt Nacht und Nebel, NN-fanger. Disse dødsdømte fangene var fysisk sterke og måtte arbeide i rustningsindustrien eller med annet hardt arbeid til de ble borte. Ikke engang Røde Kors visste deres skjebne. Jon var den eneste NN-fange i Norge. Jon ble sendt til konsentrasjonsleiren Nachweiler og fikk tvangsarbeid i et steinbrudd i tre til fire måneder. De hørte om invasjonen i Normandie og det styrket motet. Så ble han sendt til Dachau konsentrasjonsleir. Ved en intern misforståelse ble deres NN-merker på uniformen fjernet, da ble livet noe lettere. Etter 6 måneder ble feilen oppdaget og det umenneskelige slitet fortsatte. Det oppsto en tyfusepidemi i leiren, Jon ble smittet og døde tre måneder før de hvite bussene kom... Det var spesielt på mange måter å høre på Knut, han har vært medlem av Meldal Rotaryklubb i flere år. Takk til en fortsatt sprek 90-åring. 14.04.15. Opplevelser som skismører. 14.04.15. OPPLEVELSER SOM SKISMØRER. Hovedprogrammet var ved Kai Selbæk som i mange år har vært skismører på landslaget. Kai var som alltid energisk og med fortellerkunst som er umulig å gjengi i et referat! Han har vært med på et utall konkurranser, men 2 OL og 3 VM er høydepunktene. 17.04.2015 3-minutt var ved Thor Aas: Han fortalte om den første vielsen på «hotellet» eller Orkla Gjestebolig som er det rette navnet. «Hotellet» ble bygd i 1916 så det tok nesten hundre år med mange slags tilstelninger før en vielse med påfølgende bryllupsfest ble arrangert. Til alt overmål var det vår klubbpresident som ble viet til sin utkårede av klubbmedlem Thor -og i samme bygning som klubblokalet. Det bør vel nesten inn i en velkjent rekordbok? Kai Selbæk forteller: Opplevelsene har vært mange og gode men pressefolk er ikke de mest populære, de vil helst bare fortelle om det som går galt. Presset var stort både i Sotsji og Falun når smøreproblemene kom. Uansett må 40 skipar være klar for testing hver morgen, ikke lett når smørebua var beleiret av 40 journalister etter fadesen i Sotsji og Kai fikk over 1000 sms med gode råd og til dels stygg kjeft. Da var det bra at presten fra sjømannskirka kom med trøst og vafler! I Sotsji fikk smøreteamet bo oppe i anlegget og innkvarteringen var relativt bra. Men alt bygningsarbeid var nokså halvgjort i hele anlegget. Og når selveste Putin kom så var det med 150 vakter og mye styr. Etter en lang sesong med mange 12-14 timers arbeidsdager er det godt å kunne roe ned med noen sammenkomster for evalueringer samt møter med sponsorer hører med. Av de mer minneverdige sammenkomstene etter forrige sesong var middagsselskap både på slottet og hos Røkke. Vi fikk svar på mange spørsmål, ressursbruken i det norske skilandslaget er ikke større enn hos andre nasjoner, smørerne jakter alltid på å bli bedre enn konkurrentene, løperne er fine å samarbeide med, Marit Bjørgen er best i alt, Petter Northug har et ekstremt vinnerinstinkt, klassiske løp er vanskeligst å smøre for – og det er betenkelig at alle worldcuprenn nå går på kunstsnø. Det skal være korte løyper med stor fart og mest mulig sirkus, det er det som selger. Stor takk til Kai som nå avslutter sin smørerkarriere for å bruke mer tid på familie og helse. 07.04.15. Klubbmøte 07.04.15. KLUBBMØTE Igjen kunne president Ingrid ønske et nytt medlem velkommen til klubben. Det var Marit Haugen Bergsrønning som deltok på sitt første møte i klubben. Medlemstilveksten er på sju i løpet av ni måneder! 14.04.2015 Marit Haugen Bergsrønning fikk kortfattet informasjon om Rotary, mottok skriftlig informasjonsmateriell om organisasjonen, og selvfølgelig medlemsnåla. Marit er leder for Meldal folkebibliotek på Løkken. Ialt 12 medlemmer deltok på møtet. Klubbsaker: Kalenderideen ble drøftet og det ble enighet om å gå videre og etablere et klubbprosjekt. Prosjektet blir et samarbeidsprosjekt mellom prosjektlederne Bjørn og Oddmund for inneværende og neste Rotary-år. For enklest mulig oppstart velger en at kalenderen for 2016 skal bringe gode historier samt bilder fra næringslivet, gjerne med ungdommer involvert. Her er det ressurser i klubben. Inntektene kan være en kombinasjon av annonse- og salgsinntekter. Gamle og nye programforslag kom på plass og dekker mesteparten av våren. 24.03.15. - Akutten ved Orkdal sjukehus blir aldri nedlagt! 24.03.15. - AKUTTEN VED ORKDAL SJUKEHUS BLIR ALDRI NEDLAGT! Dette sa direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs hospital i sitt foredrag i intercitymøtet med Orkdal Rotary på Bårdshaug Herregård! Overskriften på foredraget var: Fremtidens helseutfordringer. 06.04.2015 Aller først hadde Nils Prestmo sitt 3-minutt: Han var opptatt av miljøet og viste til flere sakkyndige undersøkelser som roper varsko. -Ta vare på miljøet, det haster. Vi trenger en grønn revolusjon. Hovedprogrammet ”Fremtidens helseutfordringer” ved Nils Kvernmo. Kvernmo åpnet humoristisk med å fortelle at han har vært rådmann i Orkdal samtidig med ordfører Gunnar Lysholm. Når nå Gunnar nylig hadde bedt han om å holde dette foredraget så var det sedvanlige svaret nå som da: Ja. Nils Kvernmo startet sitt foredrag med å understreke at ressursutnyttelsen ved St. Olav aldri har vært bedre enn nå. Sykehuset er godt tilpasset dagens jevne behov, men utfordringene kommer når behovet topper seg, noe det alltid gjør fra tid til annen. De har også utskrivingsklare pasienter som ikke får nødvendige sengeplasser som forutsatt under samhandlingsreformens tak. Det er investert 13 milliarder i St. Olavs hospital som har 10000 ansatte. Kapasitetsbehovet øker stadig pga lavere dødelighet og økende levealder. Kapasiteten ved sjukehuset er blitt doblet hvert 10. år i moderne tid. -En må stille spørsmålet, hvor mye kan en bruke på denne sektoren? Norge ligger veldig høyt i tilbud internasjonalt sett. Men det er ett område vi er svake på: Psykiatri. Samhandlingsreformen var sikkert en god plan, men den fungerer ikke som forventet. En kan ikke fortsette å bevilge opp innen sjukehussektoren, en må jobbe smartere isteden. En prøver å klassifisere i standardiserte pasientforløp og gjøre en effektiv behandling på hovedvolumene. Her må god kunnskap og kvalitet være underliggende. Som universitetssjukehus ligger St. Olav i forkant når det gjelder å ta ibruk nye og bedre behandlingsmetoder. Det er faktisk planer om å etablere en fysisk brokobling mellom universitetbydelen og helsebydelen i Trondheim for å skape et enda tettere samarbeid. Internt har også sjukehuset en del å gå på med et bedre samarbeid avdelingene imellom, mener Kvernmo. Det har kommet frem i media at det skal utredes om akutten ved Orkdal sjukehus skal legges ned eller ikke. Dette er ikke riktig sier Kvernmo, det som skal utredes er et bedre samarbeid mellom akutten på Øya og akutten i Orkdal. Det er mange grener inne akuttbehandling, det gjelder å få en best mulig samhandling sjukehusene imellom, det er det som skal utredes. Akutten ved Orkdal sjukehus blir aldri nedlagt! Et sjukehus uten akuttbehandling er ikke et sjukehus. Det var greit å få denne uttalelsen fra sjukehusdirektøren. Takker Orkdal Rotary for invitasjonen til dette høyaktuelle foredraget som også ga oss trygghet for at Orkdal sjukehus og akutten skal bestå. Møterommet Fannrem var nær fullsatt. Fra Meldal møtte åtte rotarianere og tre medbudte 17.03.15. Prosjekt Heimatt 17.03.15. PROSJEKT HEIMATT Prosjektet er etablert for å redde en 122 år gammel norskprodusert stavkirkeinspirert paviljongbygning i USA. Olav Sigurd oppsummerte historien og status for hjemtakingen til Orkdal. 29.03.2015 Ingrid ønsket velkommen til møtets 16 medlemmer. 3-minutter gikk ut. Thamspaviljongen Bygningen som ser ut som en stavkirke ble brukt som Norges paviljong under verdensutstillingen i Chicago i 1893. Den var produsert på Strandheim Brug mens Christian Thams var daglig leder. Arkitekten Waldemar Hansteen fikk tegneoppdraget og bygningen skulle reflektere norsk stavkirketradisjon fra 1200-tallet. Arbeidsstokken som telte opp mot 300 var travel med ferdighusproduksjonen på Strandheim allerede fra 1886. De effektuerte denne spesialbestillingen fra Den norske komite som kom i november 1892, produksjonen av paviljongen måtte gå parallelt med standardproduktene, allikevel brukte de bare tre måneder på ferdigstillingen. Chr. Thams så den store markedsfordelen med å levere til verdensutstillingen, dette var ikke første gangen. Salgsselskapet M. Thams & Co i Trondheim hadde skarp konkurranse med Digre i Trondheim og Strømmen Trevare. Skauningen Even Husby var formann og Arnt Eriksen Lie var sikkert sentral i produksjonen ettersom han var en av montørene som reiste paviljongen i Chicago. Bonden Peder O. Kvaale var innleid med ansvar for innvendig og utvendig utsmykning. Etter den 6 måneder lange messeperioden i Chicago ble bygningen kjøpt og flyttet til en fritidseiendom 12 mil nordvest for Chicago. Eiendommen ble videresolgt og den tredje eieren skulle bli William Wrigley Jr., tyggegummikongen, som brukte den mest som kinolokale. Etter Wrigleys død ble paviljongen i 1935 flyttet til det som da ble innvandrermuseet Little Norway. Museet ble etablert av norskamerikaneren Isak Dahle som var grandonkelen til dagens eier, Scott Winner. Besøksfrekvensen til museet ble for lav etter finanskrisen og det endte med nedleggelse i 2012. Da hadde 5 millioner besøkt Little Norway i løpet av 77 år. 6. september i fjor besøkte Sigrid og Oddmund Stenset sammen med May Britt og Olav Sigurd Kvaale det nedlagte museet for å se paviljongen. Det var særlig utsmykningen som var interessant for Sigrid og Olav Sigurd ettersom deres bestefar hadde ansvaret for denne under produksjonen på Strandheim. Det ble en opplevelse på mange måter, også fint å sjå at bygningen hadde vært godt vedlikeholdt. Ettersom hele eiendommen med alle museale bygg samt eierens bolig hadde vært til salgs i to år var det lett å forstå at paviljongens framtid var usikker. Etter hjemkomsten ble Prosjekt Heimatt tidlig etablert med oppgave å få den flotte paviljongbygningen med den eventyrlige historien flyttet tilbake til Orkdal, og helst til Bårdshaugplatået. Prosjektgruppen består av Ola Fossvoll, Ane Asphjell, Oddmund Stenset og Olav Sigurd Kvaale. Prosjektkostnaden er på 4,7 mill. med dugnadsbasert demontering og gjenreising. Orkdal kommune og Orkdal Sparebank er søkt som hovedbidragsytere. Orkdalsbanken avventer et positivt vedtak i kommunen. Henvendelse om støtte vil også bli gjort til næringsliv foruten ”Folkemillionen” som en i tillegg håper å få inn gjennom salg av et jubileumshefte. Dette heftet, som også blir et andelsbevis, beskriver paviljongens første 100 år i tekst og bilder, fra den ble skipet fra Orkanger og til den ble feiret i Little Norway i 1992. Kommunal behandling starter i formannskapsmøte 25. mars. Resultatet her vil signalisere om Orkdal kommune og byen Orkanger blir med på redningsaksjonen som vil bidra til økt interesse for Thamshistorien generelt og Strandheim Brug spesielt. Thamspaviljongen i Little Norway 060914. May Britt og Olav Sigurd Kvaale, Sigrid og Oddmund Stenset, de siste av 5 millioner besøkende. Little Norway har vært stengt i 2 år. 10.03.15. Stiftelsen Norsk Luftambulanse 10.03.15. STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE Det var regionsjef Elin Staveli for Trondheims-området som ga oss en grundig gjennomgang av et selskap som har et bredt aktivitetsspekter innen livredning. 11.03.2015 Ingrid ønsket velkommen til møtet med 13 medlemmer og tre bedre halvdeler tilstede. Først var det 3-minutt ved Jørn Arild: Han fortalte om to store ting. Den ene var verdens største bygning i Moskva, Krystalløya. Gulvarealet er på 2,5 millioner m2 og høyden er 450 m. Den andre var det danske selskapet Maersk som bygger verdens største konteinerskip. Dette kan frakte 18000 konteinere. Kveldens hovedprogram var ved Elin Staveli: Hun er også rotarianer og er president i Trondheim International RK. Elin er fra Meldal, -det er fint å komme hem en tur. Den første yrkeserfaring fikk hun i Meldal Sparebank, flyttet fra Meldal til Trondheim i 1976. Hennes karriere i Norsk Luftambulanse startet i 1988 etter at selskapet ble startet 10 år tidligere av legen Jens Mo, ved Oslo. Da ble Stiftelsen Norsk Luftambulanse grunnlagt, og i dag har de 710000 medlemmer. Stiftelsen er eier av Norsk Luftambulanse AS som er Norges største operatør av legehelikoptre. Selskapet drifter åtte av Norges 11 legehelikopterbaser. Hvert legehelikopter er bemannet med pilot, redningsmann og anestesilege. Stiftelsen arrangerer en rekke kurs og konferanser blant annet for ambulansepersonell, brann- og politimannskaper, sykepleiere og leger. Har vært i Meldal flere ganger, samarbeidsøvelser mellom de forskjellige etater. Stiftelsen driver også forskning med egne ansatte stipendiater og bidrar til å bygge opp forskningsinstitusjoner. Stiftelsen støtter også utplassering av hjertestartere og opplæring i norske kommuner. Som medlem har du følgende fordeler: -Personlig rådgiving -Hjelp i utlandet -Gratis førstehjelpskurs -Medlemsblad Stiftelsen inntekter kommer fra medlemskontingent, støttebedrifter og arrangementer. Elin Staveli berømmer vinterens kirkekonserter i dalføret med bl. a. Lerka og Linn Silje Hembre. De bidro med 180000 kr! Til dere som ennå ikke er medlemmer: Meld dere på! Elin Staveli 03.03.15. KLUBBMØTE Klubbsaker, prosjektideer mm. 09.03.2015 3-minutt ved Anders: -Det er gledelig å være med i en super klubb der aktiviteten er økende, sier en blid Anders. Han berømmer blant annet Ingrid og Mildrid for deres snuoperasjon og gode innsats. Mildrid, innkommende president har vært på PETS: Det var 28 av 31 klubber som møtte på dette delarrangementet. Det var fokus på medlemsutvikling, det gjelder å ta godt vare på medlemmene og få rekruttering. Det ble opplyst at der var klubbvekst i tre av disse klubbene, Meldal Rk var blant disse! Det må legges det vekt på engasjerende foredrag med anledning til spørsmål og diskusjon. Det kom også fram at Meldal Rk er i den tredjedelen av klubbene som har lavest aktivitet på prosjektarbeid. Dermed var vi koblet inn på hvordan vi kan bli bedre på dette området. Mildrid nevnte noen muligheter og penset fort inn på et mulig ”kalenderprosjekt” som vi har drøftet tidligere. Det kom fram noen interessante vinklinger for å få til interesse og lønnsomhet og med det bidrag i lokalsamfunnet. Temaet er til modning for diskusjon i neste klubbmøte den 7. april sammen med opphostede nye prosjektideer, fra alle. Mildrid delte også mer, uhyre interessant stoff, i møtet. 24.02.15. Faglig happening i Gammelgruva 24.02.15. FAGLIG HAPPENING I GAMMELGRUVA En happening for fremtidige yrkesutøvere i 30 fag og andre med interesse for det viktige næringsliv. Det var utdeling av 70 fag- og svennebrev i Gammelgruva. Vi fikk være med på en høytidelig og tradisjonell seremoni slik den var gjennomført fra 1500-tallet. 25.02.2015 Det var gledelig med ca 200 frammøte. Foruten hovedpersonene møtte politisk ledelse fra Oppdal, Rennebu, Agdenes og Meldal samt fylkeskommunen, videre var det folk fra næringsliv, skole og ikke minst familiemedlemmer til fremtidige arbeidstagere. Den høytidelige seremonikvelden startet ved at direksjonen i Håndverkerforeningen marsjerte inn til musikk fra Løkken Musikkorps kvintett. Kveldens seremonimester var Ingvill Kvernmo som er adminstrerende direktør i Håndverkerforeningen. Ellers var det mange talere med fyndige og tankevekkende ord til alle og ikke minst til de som snart skulle få sine fag eller svennebrev. Daglig leder i Orkladal Næringsforening ønsket velkommen som arrangør i godt samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Mid-Norsk Opplæring, Håndverkerforeningen i Trondheim og Orkla Industrimuseum. Så kom det velvalgte og viktige ord fra Arne Braut varaordfører fra fylkeskommunen og Oddvar Indergård fra Agdenes som var hovedtaler. Det var ordfører Are Hilstad som overrakte blomster til alle med fag eller svennebrev. Kunstnerisk innslag fikk vi ved Vibeke Ree og Ole Johan Østhus, fra Meldal og som går på Follo. Dessuten sang alle ”Mitt håndverk” og avsluttet med ”Ja vi elsker” før direksjonen marsjerte ut igjen, med tom lade. Vi hadde en varmende aften på mange måter inne i gruva. Ute var det kaldt. 17.02.15. Fokusområder hos Meldal Sparebank 17.02.15. FOKUSOMRÅDER HOS MELDAL SPAREBANK Banksjef Odd Ivar Bjørnli informerte om sparebankens dagsaktuelle utfordringer. Lokalbanken er en viktig samarbeidspartner for kommunen og dens innbyggere ”både hjemme og ute”. 19.02.2015 Sekretæren ønsket velkommen til 14 medlemmer og foredragsholderen. Møtet ble som vanlig åpnet med 3-minutt, i dag ved Kjell: Han tok temaet forbrytelse og straff. Han syntes at tilmålt straff ved dom burde effektueres fullt ut. I praksis blir straffen som oftest forkortet av mer eller mindre forståelige grunner. Møtets Hovedprogram: Bjørnli hadde delt opp sitt foredrag i flere tema: Digital utvikling: Nettbanken er nå også gjort tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner. Helt nytt på området er en APP for smarttelefonbruk, denne kjøres i gang denne uke. Sterk endring i bruk av bank: De digitale tjenestene reduserer stadig besøksfrekvensen i banklokalene. Det er hovedsakelig økonomisk rådgivning som med fordel gjøres ved et bankbesøk. Bjørnli fremhever sine medarbeidere som tar utfordringen med de stadige forandringene i arbeidsoppgavene. Kompetanseutfordringer: I tillegg til stadig mer bruk av digitale tjenester er det også flere pålegg fra myndighetene som krever ny kompetanse hos bankens medarbeidere. Noen banker har begynt å dele på spesialkompetanse, men dette er også krevende pga konkurransesituasjonen bankene imellom. Sparebankene har et velfungerende samarbeid i Eika-gruppen, ca 85 er medlemmer og antallet er stigende. Dette har vær helt nødvendig for å konkurrere i bankmarkedet. Etablering av filial i Trondheim: Meldal Sparebank har ca 80% markedsandel i Meldal og ca 50% av markedet i Rennebu der det er to banker. Det er helt nødvendig med volumvekst, og særlig ved lavere rentemarginer. Forvaltningskapitalen har økt fra 1,4 i 2005 til 3,3 milliarder nå, økningen må fortsette. Dette er bakgrunnen for at banken er i ferd med å etablere en filial i Trondheim både for å betjene/beholde eksisterende kunder og selvfølgelig få nye. En mindre bank kan yte bedre personlig oppfølging. Dessuten er det viktig å fange opp den fremtidige befolkningsveksten som kommer i byene. Kommunesammenslåing: Bjørnli viser med et diagram at bankantallet ved kommunesammenslåingen i 1961 ble kraftig redusert. -Hva skjer i vårt område etter den nye kommunereformen? 10.02.15. Stort for Orkdalsregionen 10.02.15. STORT FOR ORKDALSREGIONEN ”Nye” Meldal videregående skole og Chr. Thams fagskole ble åpnet kl 13:00 tirsdag 10. februar-2015. Vi ble ønsket velkommen av en særdeles fornøyd rektor Øyvind Togstad på denne merkedagen. Han hadde grunn til det: Gjennomført som planlagt! 11.02.2015 Ved den offisielle åpninga tidligere på dagen hadde det vært gjester fra involverte i restaureringsarbeidet og enda flere. For ca to år siden var det et tilfeldig besøk fra Sør-Trøndelag fylke på skolen. De fikk forståelse av behovet for en mer kompakt og åpen skoleløsning. Tre uker etterpå ble det vedtatt å renovere skolen for 72,8 millioner! Vi fikk høre og se resultatet med en orientering og omvisning på skolen, nå uten å gå mellom flere bygninger slik det var tidligere. Bilavdelinga var skjøtet på mot hovedbygningen, dette ga plass til en moderne mekanisk avdeling. Her var en ny laserskjæremaskin og noen sveisemaskiner på plass. Resten skulle flyttes inn neste dag. Nilsenhuset og Filialen skulle rives. Bygget nærmest bekken var tilbudt kommunen. Dette blir også revet hvis ingen har bruksbehov. Skolen fremtrer nå som en moderne kompakt skole med mer glass og dermed lys. Utstyr og innredning var også tilpasset nyere tider. Kantina var flyttet opp og det var åpen løsning mot resepsjon og foaje, helsesøster, bibliotek og auditorium var også tett på, for å nevne noe. Kantina vil også bli åpen for andre etter hvert. Til orientering, det er åpen dag for alle fredag 13. februar kl 10:00 til 14:00. Som ved tidligere besøk (29.10.13) hadde Togstad mye godt å si om ungdommen. Trenden er at interessen for yrkeskompetanse er økende, til og med blant politikere. Elever som gjennomfører både videregående skole fagskoleutdannelse er særdeles populære i næringslivet. Mvs er den eneste rene yrkesskolen i landet og dessuten er Chr. Thams fagskole med tilknyttede 166 elever under MVS sine vinger. Og neste år fyller skolen 70 år, verdt et besøk, igjen. Øyvind Togstad foran gavebordet. Inngangsplassen er hevet. Det skal bli en kunstnerisk utsmykning rundt ventilasjonsåpningen etter hvert. Anders gleder seg til omvisning. Her på den nye mekaniske avdelinga under innflytting. Laserskjæremaskin til høyre. 03.02.15. Klubbmøte 03.02.15. KLUBBMØTE Vi kunne ønske John Arnt Holmen velkommen til hans første rotarymøte og til medlemsskap i klubben. I løpet av et halvår er medlemsantallet øket fra 23 til 29! 08.02.2015 -President Ingrid ledet møtet. Hun ønsket John Arnt Holmen velkommen og informerte kort om Rotary. Han fikk sin Rotary-nål og noe skriftlig informasjon. Ialt 10 medlemmer deltok på møtet. Ingrid har ønsket velkommen og John Arnt Holmen er nyslått Rotary-medlem. Møtet fortsatte og Mildrid smatt inn med å invitere alle over 55 til dansekveld med ”Evens menn” i Idrettsbygget på Løkken fredag 13. mars kl 19:00. Det er Løkken Pensjonistforening som arrangerer og påmelding innen 1. mars til Mildrid tlf 90131572. 3-minutt ved Bjørn: Han innleder med at Meldal videregående skole er oppgradert for 70 millioner.(neste møte blir omvisning på Mvs). Bjørn omtalte Meldashallen som ble et felles bygdaprosjekt i 1997. Det var vesentlig å bygge hallen sammen med den videregående skolen ettersom en fikk utleieinntekter fra Sør-Trøndelag fylke. Han berømmet daværende rektor Nils Slupphaug for innsatsen den gangen. Bjørn har vært med i hallstyret i alle år og kunne berette om en for tiden god økonomi. Hallen hadde gitt en oppblomstring i håndballmiljøet i kommunen, nå er faktisk Meldals ungjenter blant de beste i landet. Hallen driftes nå av Meldal Håndballklubb og det fungerer godt. Mvs står for renhold og vaktmestertjenester. Ingrid Skarstein er styreleder i Meldalshallen. Klubbsaker: Ingrid minnet om at Rotary runder 110 år 23. februar. Hun ville kontakte presse for å få et oppslag. Alle ble oppfordret til å tenke ut prosjekter som kan komme lokalsamfunnet til gode. Et konkret kalenderprosjekt ble foreslått, dette krever ”dugnadsarbeid” i klubben, både med ideer og gjennomføring. Tråden blir tatt opp igjen i neste klubbmøte. Kom med forslag. Ingrid henviste også til guvernørens månedsbrev om ”Human rights”, referenten har sakset dette: ”Menneskerettigheter – Human rights, er et begrep vi hører i dagens medier. Det er kanskje mange som ikke kjenner historia til begrepet. Det ble første gang brukt på Rotarys 31. Convention i Havana i januar 1940. Den 2. verdenskrig var i gang og rotarianerne ønsket å påpeke at der hvor befolkningen ble berøvet sin frihet, ville ikke Rotary kunne eksistere. Paul Harris skrev i sin bok: «Rotary ble født i frihetens land og kunne vært født i et hvilket som helst fritt land, men ikke i et despoti.» Resolusjonen fra Convention på Cuba (nr. 40-15) hadde denne ordlyden: «De katastrofale tider gjør det nødvendig å gjenta for rotarianere over hele verden at Rotary er basert på serviceidealet. Der hvor frihet, rettferdighet, sannhet, ordets ukrenkelighet og respekt for menneskerettigheter ikke etterleves, kan ikke Rotary fungere og dets idealer ikke råde. Disse prinsipper er ufravikelige for Rotary og grunnleggende for opprettholdelse av internasjonal fred og orden og for alle menneskelige fremskritt.» Det sentrale begrep i den engelske teksten var «human rights». Det store antall rotarianere som virket på begge arenaer – i FNs og i Rotary – bar med seg disse tanker inn i FN-systemet og Rotary var medvirkende til utformingen av FNs menneskerettighetserklæring 8 år senere, i 1948. Det vises her til de mange rotarianere som fulgte, påvirket og ledet FN-prosessen fra starten.” 27.01.15. Egoforedrag ved Jørn Arild Drugli 27.01.15. EGOFOREDRAG VED JØRN ARILD DRUGLI Vi ble enda bedre kjent med en av våre nye medlemmer. Jørn Arild fortalte og viste bilder fra fritid og arbeid. 29.01.2015 President Ingrid ledet møtet. Ialt 14 medlemmer deltok på møtet. 3-minutt ved Thor: Det var naturlig for Thor å minnes Auschwitz 70 år etter frigjøringen. Der ble over en million mennesker ble drept under krigen, herav 90 % jøder. -Mennesker kan finne på mye, sånt må aldri skje igjen. Det gjelder at hver enkelt av oss jobber for å hindre tilsvarende gjentagelse sier Thor avslutningsvis. Kveldens hovedprogram: Favorittplassen til Jørn Arild er Jøldalen, der har han vært mye, og åpningsbildet er derfra. Han forteller om sine fem barn i alder fra 16 til 25 år, tre jenter og to gutter. Jørn Arild traff Ingeborg for tre år siden, begge er glad i naturen og bruker fritida der. Det blir mange fjellturer både med og uten kajakk. Dessuten prøver Jørn Arild seg på fjellklatring på tross av at han har høydeskrekk! Jørn Arild er daglig leder for Drugli Maskin og forteller om de mangfoldige oppdragene som selskapet har først og fremst i Meldal som er det foretrukne markedet. Drugli Maskin med sine sju ansatte har brukt mesteparten av kapasiteten på grunnarbeid (7 mill) rundt Meldal Videregående skole, som nå snart er ferdig oppgradert. Senere kan det bli rivningsarbeid av noen gamle bygg i skoleområdet. Ut fra bildepresentasjonen skjønner vi at de er stor variasjonsbredde i oppdragene og ikke minst at det ligger uhorvelig mange rør og ledninger i bakken. De har fått kontrakt på opprydding etter gruveforurensning. 3 mill/år og med en varighet på fire år. Her inngår også en ny rensestasjon. Firmaet har dessuten utleie av lift og minigraver. Jørn Arild har spesialisert seg på sertifisering av løfteutstyr. Denne aktiviteten blir sannsynligvis lagt til et eget firma. Jørn Arild har et stødig mannskap, og sammen har de en enestående lokalkunnskap etter mange år i anleggsbransjen. 20.01.15. Bård Kalstad holdt kveldens hovedprogram 20.01.15. BÅRD KALSTAD HOLDT KVELDENS HOVEDPROGRAM Han representerterte Meldal Storviltråd og fortalte om fjorårets storviltjakt. 21.01.2015 President Ingrid ledet møtet. Ialt 12 medlemmer deltok på møtet. 3-minutt ved Atle: Han leder som kjent et relativt stort transportfirma og fortalte at firmaet i fjor høst var utsatt for en trist hendelse der en av de ansatte omkom. Han reflekterte både over de praktiske og psykiske virkninger som hendelsen fikk for ledelsen og de øvrige ansatte. Hans refleksjoner ga oss alle noe å tenke på. Kveldens hovedprogram: Temaet var forvaltning av elg og hjort i kommunen. Ved at enkelte dyr ble utstyrt med GPS-sendere kunne dyrenes adferd kartlegges meget nøye. Det var forbausende å se hvor langt dyrene kunne trekke bort fra sitt egentlige område. Kalstad redegjorde også for de siste års fangst-statistikk. Bård Kalstad 13.01.15. Egoforedrag ved Frode Langeng 13.01.15. EGOFOREDRAG VED FRODE LANGENG Det er viktig å bli godt kjent med hverandre i Rotary-klubben. Frode er en av klubbens nye medlemmer og han delte hovedtrekk fra sin livshistore med 15 av klubbens medlemmer denne kvelden. 18.01.2015 3-minutt ved Mildrid: -Da jeg så vidt hadde våknet etter narkose på St. Olavs Hospital sist uke kom en SMS med spørsmål om å fremskynde 3-minutt til dette møtet. Det falt Mildrid naturlig å fortelle om sin erfaring fra en kirurgisk operasjon i Trondheim. Prosessen startet med en forberedende dag med informasjon om operasjonen og diverse nødvendige prøver. Gjennom hele dagen var det en ”personlig” sjukepleier å forholde seg til. To dager etterpå ble en vellykket operasjon gjennomført. En god erfaring. Egoforedrag: Frode er 44 år, singel og bor i en enebolig ved Slamdammen på Løkken. Han vokste opp på gård på Skjøtskifte med mor, bestemor og oldemor. Der var det melkeproduksjon og hestetrav som var aktivitetene. Frode fattet ikke interesse for noe av dette, data og økonomi var hans interesse. Han droppet ut av videregående skole dessverre, men tok en ny skolestart når han var oppunder 30 år. Han fattet da interesse for næringsmiddelfag og hadde fokus på sunn livsstil og sunn mat. Han studerte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og fikk praksis hos Matforsk AS med arbeidsoppgaver innen næringsmiddelanalyser, metodeutvikling og laboratoriearbeid. Han tok en påbyggingsstudie ved Høgskolen i Hedmark innen innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling. Hovedprosjektet var etablering av en wok-bedrift med nye produkter. Han fortsatte studier innen forretningsutvikling og ble ansatt i OBU i 2008 som rådgiver og prosjektleder med mangfoldige og spennende oppgaver for næringslivet i Orkladalføret. Han var sekretær, styrte med Yrkesmessa, fagbrevutdeling. Han var også med i prosjektet Løft Meldal Opp og Fram som han syntes var et godt prosjekt som dessverre ble forstyrret av grendastriden. Han sluttet i OBU/Næringshagen i 2013 og startet opp eget foretak Nyskaping Sør-Trøndelag ENK før han begynte i Tine som fagrådgiver for melkeprodusenter samme år. Fra arbeidsplassen i ”Gammelmeieriet” i Midtbygda har han oppgaver innen økonomisk rådgiving, drifts- og produksjonsplanlegging. Effektiviseringsanalyse (nytt fjøs, melkerobot osv), generasjonsskifte mm. Det er 250 melkebruk i hans store område, antallet reduseres 3% pr. år mens samlet melkemengde opprettholdes ved større produksjon pr. bruk. Frode brenner for næringsutvikling/skape bedrifter/skape arbeidsplasser (morsomst med nye) i Meldal. Til det må vi ha kompetanse gjennom tilflytting, men noe skurrer pga bygdastriden. Frode Googlet bygdastrid på nettet og fikk 300 treff, mest i Meldal og Orkdal. Frode er styreleder i meldal.no der han har hatt flere roller. Han tror Meldals nettportal bidrar til hjemflytting og bedre samhold mellom grendene. Avslutningsvis stiller Frode et godt spørsmål: -Hvordan kan Rotary bidra til bedre samhold i Meldal? Dette ble kommentert med at hver enkelt i klubben må jobbe med dette i hverdagen samtidig som klubben må finne prosjekt som kan bidra til det samme. 06.01.15. KLUBBMØTE President Ingrid ønsket alle et godt nytt år. Møtet hadde fokus på dette halvårets møteprogram. 07.01.2015 3-minutt ved Oddmund: Han fortalte om Prosjekt Heimatt som har som mål å flytte paviljongenbygningen i det nedlagte museet Little Norway i Wisconsin, tilbake til Orkanger. Dette er en stavkirkeinspirert bygning som ble produsert ved Strandheim Brug og var Norges paviljong under verdensutstillinga i Chicago i 1893. Diverse saker på møtet: Det kom mange forslag på nye program. Når disse blir konkretisert kommer de på Møtekalenderen her på hjemmesida. Det ble enighet om at de som er forhindret fra å møte melder dette tilbake på presidentens SMS møtevarsel. Det ble også enighet om at de som er forhindret fra å holde sitt 3-minutt sørger for å bytte med et annet medlem og også melde dette tilbake på presidentens SMS. På kommende klubbmøte skal en drøfte et regelverk for langtidsfravær. 16.12.14. Juleavslutning 16.12.14. JULEAVSLUTNING Det ble igjen en tradisjonell juleavslutning med Thor Aas i Gjesteboligens festsal. 05.01.2015 Det var imidlertid rom for endring ettersom Ingrid vartet opp med gryterett for de 15 fremmøtte. Etterpå fikk Thor oss over i julemodus med Alf Prøysen som taletema. Og Juleevangeliet avsluttet møtet, en god tradisjon. 09.12.14. Steinsenteret 09.12.14. STEINSENTERET Møtet ble holdt i steinsenteret hos Elin Sagvold, som holder til i lokalene etter tidligere Løkken Bussruter på Løkken 13.12.2014 Elin Sagvold må vel karakteriseres som en geologi-entusiast med store kunnskaper i geologi. Hennes store og omfattende samling av alle mulige slags steiner er meget imponerende. Hun har både studert ved og arbeidet hos NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) i Trondheim. Likeledes har hun arbeidet ved borkjernelageret på Moshaugen, et lager som omfatter borkjerner fra hele Norge. Steinsamlingen hennes omfatter mange forskjellige bergarter, så mange at det nok gikk langt over de besøkendes begripelse. Her fantes steiner med ekte diamanter og andre kostbarheter. Hun redegjorde for hvor alt var funnet, og det var steder både her i Norge og i flere andre land. Ved steinsenteret foretas det mye sliping, og hun har salg av forskjellige pynteting. Hun sa imidlertid klart ifra om at de fineste og meste verdifulle steiner beholdt hun selv, hun var “glad” i sine beste ting og ville ikke skille seg med dem. De 13 medlemmene som deltok på møtet var alle enige i at dette hadde vært en virkelig stor opplevelse. Elin Sagvold er steinfrelst, og tilhørerne fenges også. 02.12.14. KLUBBMØTE Årsmøte mm 07.12.2014 Ialt deltok 9 medlemmer på møtet. President Ingrid ønsket velkommen og redegjorde for kveldens program. Med hensyn til medlemsverving er Egil Steen nå kommet tilbake etter en tids pause. Videre har Gunnar Gabrielsen også meddelt at han ønsker å komme tilbake. Dessuten kunne presidenten opplyse at Marit Bergsrønning har gitt tilsagn om at hun ønsket å melde seg inn i klubben. Det betyr at vi hittil i dette rotary-året har fått vervet ialt 6 nye medlemmer. Presidenten la fram revidert oversikt over klubbens styre og komiteer for rotaryåret 2014 – 2015. Videre ble det utlevert forslag til styre og komiteer for 2015 – 2016. Kasserer Kjell la fram revidert regnskap for perioden 01.07.2013 – 30.06.2014. Presidenten opplyste at neste møte tirsdag 09. desember blir hos Elin Sagvold, i Hegle-bygget. Hun vil vise oss sin stein-samling. Ledsagere er også velkomne! 25.11.14. Guvernørbesøk 25.11.14. GUVERNØRBESØK DG Eiliv Todal Moe og AG Trond Amundsveen var årets inspiratorer fra Distrikt 2275. 26.11.2014 Som vanlig var det et formøte sammen med klubbens styre inklusive komiteformenn. Her ble det en gjennomgang av klubbens planstatus for året samt spesielle ønsker og forslag fra D2275. Klubbmøtet med åtte medlemmer tilstede startet som vanlig med bevertning og hyggelig prat. Distriktsguvernør Eiliv Todal Moe innledet ved å presenteres seg selv. Født på Resell i 1947, fikk sin landbruksutdannelse på Ås og har siden vært i bransjen, de siste 35 år? i Nortura. Han var den gang stolt over forespørselen om å bli rotarianer i 1989, takket ja, og har gått gradene for så å bli årets guvernør. Han fortsatte med en kort gjennomgang av Rotarys historie fra etableringen 23. februar i 1905 i Chicago, en organisasjon basert på tverrfaglig samarbeid mot en positiv samfunnsutvikling. Men det var først ved grunnleggeren Paul Harris begravelse i 1947 at Rotaryfondet ble tilført så store pengegaver at det monnet i et verdensomspennende utviklingsarbeid. Fondet er fortsatt Rotarys ”flaggskip”. Rotary i dag er preget av medlemsøkning i for eksempel Asia og Sør-Amerika mens det er en tendens til nedgang i mer velstående land. Et paradoks. Årets Verdenspresident, Gary Huang har valgt ” Light up Rotary” som motto. Todal Moe understreket flere ganger i foredraget hvor viktig det er å synliggjøre klubbens prosjektarbeid og aktiviteter i nærmiljøet. Han berømmet Meldal RK for mange gode presseoppslag. Den største utfordringen for Rotary er å øke medlemsantallet og med det redusere gjennomsnittsalderen. Det gjelder å skape interesse i den yngre generasjonen som spør: Hva betyr det for meg å være rotarianer? Det gjelder å skape et klubbmiljø som fører til at alle medlemmene gleder seg til hvert eneste klubbmøte! Distrikt 2275 har som mål å rekruttere 100 nye medlemmer dvs 2 pr klubb inneværende år. Distriktet hadde 1950 medlemmer i 2011, antallet nå er 1409! Han er glad for at Meldal RK allerede har 3 nye og at flere er på vei inn i klubben. Todal Moe savner aktivitet i forhold til ungdomsutveksling. Han anbefaler klubben å informere elever i 1. klasse ved Meldal Videregående skole om Rotarys tilbud. Videre ber han innstendig om en seriøs vurdering for etablering av RYLA-seminar for kommende ledere, det er 3 år siden sist det ble arrangert i distriktet. Mye av Rotaryfondets midler går til kampen for å utrydde polio, revidert målsetting er at polio skal være utryddet på kloden i 2018, sier også Eiliv Todal Moe. De som var på møtet fikk med seg adskillig mer informasjon enn denne omtalen, til støtte og styrke for klubben. DG Eiliv Todal Moe, KP Ingrid Skarstein og AG Trond Amundsveen etter formøtet. Guvernørens tale. Eiliv overrekker verdenspresidentens banner til klubben ved IKP Mildrid. Nesheim. 18.11.14. Budsjettarbeid i Meldal 18.11.14. BUDSJETTARBEID I MELDAL Rådmann Petter Lindseth informerte om årets budsjettbehandling. 19.11.2014 Ialt 11 medlemmer deltok i møtet. 3-minutt var ved Mildrid Nesheim. Hun fortalte at hun hadde vært på besøk hos sin sønn, som p.t. bor i Thailand. I denne forbindelse hadde hun også besøkt stedets Rotaryklubb, Krasang Rotary Klubb. Her ble hun veldig godt mottatt, og det hadde blitt en svært minnerik stund. Hun hadde blant annet fått med seg klubbens bordflagg som et minne fra besøket. Rådmann Petter Lindseth skulle etter planen ha redegjort for neste års budsjett, men da dette enda ikke var framlagt for kommunens politikere, var det svært begrenset hva han kunne si om de enkelte budsjettposter. Han redegjorde imidlertid for innholdet i en rapport fra Telemarksforskning. Her var bl.a. nevnt at kommunens bygningsmasse var alt for stor. Med hensyn til strukturer så var driftsstrukturen beskrevet som alt for omfattende. Det samme var tilfelle med bl.a. barnehagestrukturen. Rådmannen nevnte også at kommunens inntektspotensiale ikke synes å være særlig stort. Rådmannen ble i denne forbindelse spurt om kommunen hadde vurdert å innføre eiendomsskatt. Han opplyste at dette enda ikke har vært vurdert. Rådmannen ga uttrykk for at kommunens politikere stod foran mange tøffe beslutninger. Neste møte tirsdag 25.11 er guvernør-møte. Det er ønskelig at riktig mange medlemmer møter fram !! 11.11.14. KLUBBMØTE Medlemsskapsutvikling. 17.11.2014 President Ingrid ønsket velkommen. Ialt var 15 medlemmer tilstede. 3-minutt var ved Gunnar Ree: Han fortalte gode historier fra gamle dager, og dro paralleller fram til våre dager. Presidenten tok pånytt opp spørsmålet om verving av nye medlemmer. Alle var enig i at det er av stor betydning at klubben tilføres nye krefter for at vi skal ha mulighet for å bestå på lang sikt. Presidenten ønsket at alle medlemmer kom med forslag til eventuelle nye medlemmer. Endel navn ble nevnt, og noen av møtedeltakerne ble utpekt til å ta kontakt med vedkommende. 04.11.14. KLASSISK KONSERT MED MELDAL KULTURSKOLE Det var ingen programposter utover konserten. 11.11.2014 Ved å klikke på lenken kommer du til reportasje på meldal.no: http://www.meldal.no/nyheter/kultur/sang-og-musikk/30986-fullt-hus-pa-vellykket-konsert 28.10.14. Høstfest med Folkeakademiet 28.10.14. HØSTFEST MED FOLKEAKADEMIET Møtekvelden ble lagt til Folkeakademiets tradisjonelle kulturaften i Meldal Samfunnshus. De hadde sydd sammen et program med et stort kulturspenn. 29.10.2014 Kulturarrangementet ble åpnet av Gunnar Salvesen som hadde med seg Laila Fagerhaug Grut og Thor Aas til å innlede til de forskjellige innslagene. Sjøla fra Orkdal bidro med en humoristisk start på arrangementet. Hun hadde sine treffende kommentarer på hvordan både verdens og lokale ledere har sin snedige påvirkning i lokalsamfunnet. –For øvrig er vi opptatt med å flytte benker nedi Orkdaln… Vi fikk innslag med den nye vokalgruppa Caritatis samt duoen Vibeke Ree og Ole Johan Østhus. Vår rotaryaner Thor Aas fortalte bakgrunnen for allsangene der Gretha Loe sørget for tonefølge. Og så var det selvfølgelig åresalg, kaffe, mat og kaker. Caritatis med Oddrun Gisnås, Arnt Bjørkhaug, Torunn Otervik, Per Arne Hyldmo, Heidi Gjelten, Sissel Snuruås Figenschou, Bjørn Magnar Landrø, Eva Angvik-Kristiansen og Harald Kvam. Sjøla 21.10.14. Flyktninger til Meldal 21.10.14. FLYKTNINGER TIL MELDAL Meldal kommune har forpliktet seg til å ta imot 10 flyktninger hvert år i tre år fremover. Det var sektorsjef Ann-Lisbeth Tøndel og tjenesteleder Marit Drugli Sund som orienterte om kommunens nye oppgaver. 22.10.2014 Ann-Lisbeth Tøndel innledet med å fortelle at hun, Marit Drugli Sund og Odd Inge Sletvold sammen skal planlegge, administrere og assistere flyktningemottak for kommunen. -Det er 15 år siden Meldal tok imot flykninger, nå har kommunen igjen sagt ja til UDIs sterke ønske om integrering av nye flyktninger. I forberedelsene har Sunndal kommune vært gode erfarne medhjelpere for å lage et opplegg for integrering. De første flyktningene kom til Meldal og Storekra for et par dager siden. Disse er tre høflige menn på 18, 20 og 22 år fra Somalia. Senere vil en enslig mor, fra Afghanistan, med barn på tre og fem komme. Disse skal bo i Grøta. Tilslutt vil for året 2014 en familie på fire fra Syria komme. Det er forlengst startet opp informasjon i presse om flykningemottak i kommunen, her har Frivilligsentralen ved Anne Mari Svinsaas gjort en kjempeinnsats. Det jobbes nå mest mot lag- og foreninger slik at de kan støtte flyktningene på det menneskelige planet, samt å dra de med på lokale aktiviteter. Ikke minst å snakke (norsk) med dem. Naboer på Storekra har ventet med interesse på nye naboer, de hadde gode erfaringer med flyktningenaboer for 15 år siden!, kunne Ann-Lisbeth bl.a. fortelle. Marit Drugli Sund har vært kurset til oppgaven og forteller at flyktningene vil få et introduksjonsprogram der det viktigste i startfasen vil være å lære norsk. - Undervisningen foregår i Orkdal fire dager i uka. Tirsdagene skal tilbringes i Meldal og her oppfordret Marit tilstedeværende om å tilby arbeid, gjerne praktisk, for å lære mer om dialekt, kommunen med innbyggere og fremtidsmuligheter. Vi takker Ann-Lisbeth og Marit for masse interessant og viktig informasjon. De bruker også mange kvelder på dette arbeidet. De nyankomne flyktningene har nesten ingen ting når de skal etablere seg i en bolig. Frivilligsentralen har mye informasjon om hva som trengs. Gå inn på Facebooksida til: Meldal Frivilligsentral. Ann-Lisbeth Tøndel og Marit Drugli Sund. 3-minutt ved Olav Sigurd Kvaale: Olav Sigurd hadde i fjor høst erfart at Rotary har vært fraværende i Myanmar siden 1962 da Juntaen innførte forbud. Forbudet er tydeligvis opphevet ettersom Rotary Club of Yangon ble etablert 16. mai i år! Vi liker å si at Rotary er verdensomspennende. Olav Sigurd hadde funnet tall fra juni 2012, og oppgradert med Myanmar er tallene slik: Rotary finnes i 217 stater fordelt på 34534 klubber med til sammen 1227220 medlemmer. Til sammen er det 237 stater i verden akkurat nå. 14.10.14. Simpro-besøk 14.10.14. SIMPRO-BESØK Elektronikkprodusenten Simpro er kommunens største industribedrift, og har nylig utvidet arealet med 500 til 2100 kvadrat i Meldal Næringssenter på Løkken. Simpro har 52 ansatte og til sammen i hele Næringssenteret med Rupro og Rosenvik, er det over 100 arbeidsplasser. 15.10.2014 Det er adm. dir. Erik Dragset som ønsker oss velkommen til kaffe og bløtkake. Han drar raskt igang med et konsentrert sammendrag om Simpro sine utfordrende aktiviteter. -Ettersom Rotary er på besøk starter jeg med Simpros verdier: Pålitelig, inkluderende, fleksibel, frampå og effektiv, slik de ansatte har kommet fram til, i fellesskap. De ansatte rekrutteres fra nærområdet, Trondhjemmere bosetter seg ikke i Meldal, sier Dragset. -Vi har for det meste kunder med produkter for tøffe miljø, veldig mye i offshore og maritim bransje, og vi har posisjonert oss som en sterk nasjonal aktør. Vi har også 20% eierskap og godt samarbeid med utviklingsbedriften Prevas i Oslo. Simpro har medarbeidere i produksjon, logistikk og salg. Disse skal betjene og levere til krevende kunder, både innenlands og utenlands. De har flere varianter av kvalitetssikringssystemer, det jobbes nå med et nytt tilpasset system for mulige oppdrag til kampflybasen på Ørland. Besøket avsluttes med en runde i produksjonsanlegget. Dette er som å komme til en annen verden med små og store maskinenheter og arbeidsbord satt i linje og enkeltstående. Dragset forklarer og forklarer. En person kveldskjører en superrask og supernøyaktig kortmonteringslinje for bitte små og større elektronikk-komponenter. En annen klargjør komponenter i kassetter for maskinmonteringen. Det er flere rom og haller, også lagerhaller. Her er lodde-, vaske-, støpe-, lime-, teste- og ristemaskiner. Her er temperaturkammer, røntgen utstyr, mikroskop, loddebolter, tenger, avbitere, skrutekkere, nøkler, avsug og tilførsel av forstøvet vann fra taket osv – egentlig må dette sees. Og enten du tror det eller ikke, det er også ryddig i lokalene, dette takket være intensivt arbeid med Lean og 5S, eller orden og flyt satt i system om du vil. Her ser vi også forståelige og mer mystiske produkter og halvfabrikata. Produkttyper som i løpet av 2014 vil gi en omsetning på ca 100 mill. Den nye ristemaskinen er et enestående tilbud utenfor Oslo-området for kvalifisering av nye produkter og produksjonsprosesser for krevende miljø. Den tar produktvekter på rundt 350kg! Simprogjengen med Erik Dragset i spissen får det til – tankevekkende og imponerende. Erik Dragset forklarer kortmontering. Den nye ristemaskinen. 13.10.14. Presseoppslag 13.10.14. PRESSEOPPSLAG Det har vært flere presseoppslag etter jubileumsfesten. 13.10.2014 Både meldal.no, Distrikt 2275 og papirutgaven av Sør-Trøndelag har hatt oppslag. Idag la Sør-Trøndelag saken ut på nettsida også med overskrifta "Her blir Haugen og Løfshus hedret".Trykk her for å lese. 04.10.14. Meldal Rotaryklubb 50 år 04.10.14. MELDAL ROTARYKLUBB 50 ÅR Charterdatoen for Meldal Rotaryklubb er 20.04.64. Etableringen ble feiret i Festiviteten 03.10.64 med prominente gjester. 50 år og en dag senere kan klubbens levedyktighet feires i Orkla Gjestebolig, nå også med gode gjester. 08.10.2014 Velkommen Alle klubbens hjemmemøter holdes i messa i Gjesteboligen, og det var nettopp her vår president Ingrid Skarstein kunne ønske 43 gjester velkommen til 50 års jubileumsfeiring. Foruten klubbmedlemmer med følge kunne presidenten ønske spesielt velkommen til vårt distrikt 2275s guvernør Eiliv Todal Moe med Magnhild Wibstad som følge. Dessuten representanter fra Hemne RK med president Wenche Johansen og kasserer Bjørn Eidsvoll samt fra Orkdal RK, Kåre Gjønnes med fru Inga-Lill. Alle Chartermedlemmer fra 1964 er gått bort, men gledelig at enkefruene Åse Gullvåg Hasle og Ingrid Carlsen kunne ønskes velkommen. Det samme kan vi bifalle for Synnøve Mjøen som fra starten var vertinne på den gang Orkla Hotell. Ingrid overrakte blomster til Synnøve som kvitterte med gode minner gjennom god Rotary-kontakt i over 40 år. Sist, men ikke minst, ble kveldens Paul Harris Fellower, Aud Løfshus og Arne L. Haugen ønsket velkommen. Ingrid Skarstein uttrykte i sin velkomsttale at -historie normalt ikke er så interessant, men ikveld skal vi sannelig kose oss med gode minner. Som president refererte hun til årets verdenspresidents motto om å lyse opp Rotary, -vi har begynt å jobbe med synliggjøring lokalt og vi rekrutterer nye medlemmer, årets målet er åtte, så langt har vi tre nye medlemmer! Festmiddag Festsalen i Orkla Gjestebolig var stivpyntet for fest, ned til minste detalj. Høstens fargespill i lønneblader var flott dandert på et sammenhengende langbord med guvernør, varaordfører og president øverst i høgseteT-en. President Ingrid åpnet taffelet ved å lese telegram fra, H. M. Kong Harald V, som er æresguvernør for alle norske Rotarydistrikter. Han gratulerte Meldal Rotaryklubb med 50-årsjubileet. Alle hilste med Kongens skål før vi stemte i Kongesangen. President Ingrid ledet oss gjennom taffelet hvor vi hadde fått utlevert både sanger og detaljert meny. Sanger og underholdning gjennom kvelden var utvalgt av Gretha og Erik T. Loe. Erik hadde skrevet kveldens velkomstsang. Me’dalssongen med 12 utvalgte vers passende for Rotarys grunntanker var også med. Kveldens meny var identisk med chartermiddagen for 50 år siden!, laks, hjortestek og karamellpudding. Taler Guvernør Eiliv Todal Moe hilste fra distrikt 2275 og overleverte en sjekk på 2500 kroner til Meldal RK. Hele beløpet blir, som seg hør og bør, gitt videre til Rotary International for samfunnsnyttige formål. Han var meget opptatt av at Rotarys grunntanker må formidles til alle, -vi må bruke internett i mye større grad enn tidligere, ikke minst for å sikre framtidig rekruttering. Todal Moe er født og oppvokst i Meldal og følger særlig godt med i klubbens utvikling. Han var med på å legge grunnlaget for å starte opp klubbens hjemmeside for halvannet år siden, men han understreket at kåring av Meldal RK med årets beste hjemmeside, -det var like overraskende for han som for klubbens medlemmer. Varaordfører Helge Ringli hadde satt seg grundig inn i ”Rotarybevegelsen”. Han, som mange andre, trodde dette var en lukket og med det en litt mystisk gutteklubb. Han markedsførte Rotary med en fin oppsummering: -Rotary er en verdensomspennede organisasjon representert i over 200 land med 33000 klubber, og over 1 mill. medlemmer. Hovedtanken er å gagne andre i utøvelse av eget yrke og i privatliv samt å arbeide for internasjonal forståelse og fred. Ringli syntes det var flott at også Meldal var en del av en så god organisasjon. President Wenche Johansen gratulerte fra Hemne RK og overrakte fine blomster. Kåre Gjønnes hilste fra Orkdal RK og var som guvernøren opptatt av nyrekruttering i klubbene, Orkdal hadde også fått tre nye medlemmer i år. Han hadde nylig vært i Meldal på et fellesmøte med Orkdal og med et utfordrende tema, det var viktig med slike i Rotary poengterte han. Dessuten var det befriende å kunne være i en upolitisk organisasjon, et lite hint for tilstedeværende Arne L. Haugen. Paul Harris Fellow Så var det tid for overrekkelse av Paul Harris Fellow Recognition, oppkalt etter Rotarys grunnlegger (1905) Paul Harris. Dette er en hedersbevisning som utdeles til personer for samfunnsgagnlige arbeid. Denne utmerkelsen henger høyt. Gjennom 50 år har Meldal RK kun tildelt den til tre personer: Haakon Bryhni som var klubens grunnlegger, Johan Syrstad og Torfinn Bjørnaas. Under overrekkelsen beskrev Todal Moe prismottakernes samfunnsengasjement. Aud Løfhus: -Du har vært 30 år i Løkken Verk Sanitetsforening, herav 25 som leder. Videre har du vært i NKS, fylkeslagets styre. Du leder ”Onsdagsklubben” for psykisk utviklingshemmede på Ansver i Meldal og er pasientvenn på Helsetunet. Du har også vært i menighetsrådet i åtte år og i diakonutvalget i over 20 år, og er med i redaksjonen av menighetsbladet. Arne L. Haugen: -Du har vært ordfører i Meldal i 26 år og åtte år på Stortinget. Du har vært aktiv med å skaffe nye arbeidsplasser etter at Orkla la ned Gruvene på Løkken Verk. Du stilte alltid opp på kulturarrangementer og var pådriver for kulturlivet i Meldal. I tillegg hadde du mange verv innen politikken, var KS-leder og leder av interkommunale prosjekter. Som nyslått prismottaker uttrykte Aud Løfshus: - Jeg er glad for å bli lagt merke til her jeg står sammen med en høvding (Arne L.). – Motivet har vært å glede andre, det var litt tungt de første åra i Saniteten, men det har gått seg til. Arne L. Haugen var overrasket og glad for prisen. Han fortalte at han også hadde vært i Saualslaget og i Røde Kors. Han parerte uttalelsen om politisk frihet fra Kåre Gjønnes med å poengtere at i hans ordførertid i Meldal, ble vedtakene ofte samstemt for alle partiene. Han presiserte at ombudsmannsrollen er viktig for en politiker. Flere taler Etterpå var det tid for Mildrid Nesheim til å presentere klubbens 50 år Jubileumsskrift. Hun var klubbens frivillige til å være ansvarlig for dette. –Det hadde nok vært nødvendig å mase særlig på klubbens mannlige medlemmer. Men hun takket spesielt til Anders Dragset og Nils Slupphaug som hadde tatt vare på de senere års historiske dokumenter samt Bjørn Angvik som hadde inngående kjennskap til klubbens gamle arkiv. Hun ga oss en grei oppsummering fra det ferske jubileumsskriftet, - en interessant oversikt om mange aktiviteter i klubben med gode programmer og interessante utvekslinger med utenlandsbesøk både av ungdommer og arbeidsaktive. Nils Slupphaug takket for maten og ”hoppet over” den obligatoriske historien, han henviste til Rotarys bok med 1000 skrøner. Men han understreket at Rotary trenger å bli mer folkelig, - her idag er det nesten bare jeg som har smoking, resten har dress. For 25 år siden var det motsatt, vi er på gli, mente han. -Maten har vært fortreffelig! Mingling og kulturinnslag Bordholdet var over og alle trakk over til peisestue og gråsalong hvor det massive verbale og godlynte desibelnivået fortsatte. Dette ble avbrutt med kunstnerisk innslag ved Gretha og Erik T. Loe. Klubbens sanglade Erik T. Loe hadde fabuleringer om Solas fjerne og livgivende nærhet, ”På solen jeg ser”… Så var det månen som ble forklart, ”Husker du engang i måneskinn”… Så fortsatte han med vitenskabelige fabuleringer om flo og fjære. Gretha Loe trakterte flygelet, og avsluttet med vanskelige, men selvfølgelig ”Claire de lune”. Avslutningsvis Etter dette fikk kameraet hvile mens festen fortsatte i god prat i salongene og rundt bordene. Og presiden Ingrid Skarstein hadde hele veien stålkontroll med et godt planlagt og en verdig jubileumsfest for feiring av Meldal Rotaryklubbs 50-årige historie, - og samtidig er fremtiden viktigst, som hun sa innledningsvis. President Ingrid Skarstein ønsker velkommen. Staselige Ingrid Carlsen og Åse Gullvåg Hasle. Synnøve Mjøen. Glad i Rotary og gleder seg over gode ord og blomster. Festlig. Høgsete. Guvernør Eiliv Todal Moe. Varaordfører Helge Ringli. President Wenche Christiansen fra Hemne RK med gratulasjoner. Kåre Gjønnes fra Orkdal RK med gratulasjoner. Aud Løfshus blir Paul Harris Fellow. Aud Løfshus og Arne L. Haugen med æresbevisninger. Nils Slupphaug priser utviklingen i Rotary og måltidet. Mildrid Nesheim om og fra jubileumsberetningen. Erik T. Loe fabulerer. Gretha Loe ved flygelet. 30.09.14. Klubbsaker ved presidenten 30.09.14. KLUBBSAKER VED PRESIDENTEN Utnevnelsen av Meldal Rotay som beste klubb på hjemmeside i året 2013-2014 ble behørig markert. Også med presse tilstede. Dessuten ble plan for feiring av klubbens jubileum førstkommende lørdag gjennomgått og finpusset. 01.10.2014 Presidenten gratulerte alle og overrakte pins til prosjektteamet for hjemmeside i Meldal Rotaryklubb, Mildrid Nesheim og Olav Sigurd Kvaale, ”Rotarian of the year”. Alle var overrasket og glade for utnevnelsen ettersom hjemmesiden slo til allerede første hele driftsår. Siden har en oversiktlig meny, og det legges vekt på kontinuerlig oppdatering og innlegg minst en gang i uken. Et par oppslag er også lagt ut på siden til vårt distrikt 2275 med 54 klubber. Meldal.no med Anne Mari Svinsaas var tilstede under hele møtet som ble avsluttet med en lærerik seanse med opplæring i profesjonell fotografering. Her har klubben et forbedringspotensial for hjemmesiden. Reportasjen finner du på meldal.no: Trykk her. Myndig instruksjon fra Anne Mari Svinsaas før "tagning". 23.09.14 EGOFOREDRAG V. BENTE KRISTIANSEN Nytt medlem Bente Kristiansen var i ilden med egoforedrag. 28.09.2014 Kveldens program var klubbsaker og egoforedrag. Presidenten og innkommende har vært på distriktskonferanse og kunne berette om innholdsrike dager. Meldal Rotary ble hedret med diplom for beste klubb på hjemmeside, noe som var svært overraskende for våre konferansedeltagere. Diplomet vil få behørig plass i klubblokalet. Ildsjelene Mildrid og Olav Sigurd fortjener heder og ære for innsatsen! På konferansen var det anledning til å kjøpe klubbeffekter og våre utsendinger fikk anskaffet et rotaryflagg som nå er på plass utenfor klubbens møtelokale. Kveldens egoforedrag var ved Bente Kristiansen som er nokså nyinnflyttet Løkkenbygg. Hun har bodd mesteparten av livet i Kirkenes og med utdanning innen handel og kontor ble det mange år på kontor før hun bestemte seg for å gjøre noe helt annet. Det ble to år med butikkarbeid før hun for 2,5 år siden flyttet til Løkken sammen med sin mann. Bente er veldig sosial og liker å komme i kontakt med andre og det førte til et år som elevassistent ved Løkken Montessoriskole. Men lysten til å jobbe med sin store interesse for søm og håndarbeid førte til etablering av egen bedrift hvor sying av meldalsbunad tar mye av tiden, har full ordrebok frem til neste sommer. Meldalsbunad går for å være et vanskelig stykke arbeid og nytt for Bente. Men med mottoet «det har jeg aldri prøvd før så det klarer jeg helt sikkert» så har det gått greit å komme i gang. Bente var fra 1999 medlem i Rebecca-losjen (som tilhører Odd-Fellow og er damenes domene der) men sluttet etter flytting til Løkken da nærmeste losje er vel langt unna. Mye av virksomheten i losjen minner om Rotary, det er en veldedig organisasjon som arbeider for å hjelpe andre og for at alle medlemmer skal bli et bedre menneske. Men losjen skiller seg fra rotary bl.a. med adskilte møter for menn og kvinner samt en del ritualer og hemmelighold som kan virke litt underlig for en utenforstående. På Løkken og i rotary-klubben har hun trivdes fra første dag og med en klar formening om at det er viktig å delta aktivt i lokalsamfunnet vil hun helt sikkert få mer enn nok å beskjeftige seg med. 16.09.14 ORKANGER BY V.GUNNAR LYSHOLM Gunnar Lysholm trenger nok ikke nærmere presentasjon, Orkdalsordføreren var som alltid svært engasjert. 21.09.2014 Orkdalsordfører Gunnar Lysholm var kveldens gjest. Tema var hvorfor bystatus på Orkanger, kort fortalt ligger det til grunn et ønske om å markere et sentrum i en region med opp mot 50.000 innbyggere. Lysholm startet med industrihistorien og viste et bilde fra åpningen av Thamshavnbanen i 1908. Det ble sagt at herren til venstre for Thams var kong Haakon.. Industriutbyggingen har gått jevnt og trutt og utbyggingen av Grønøra var et stort og viktig prosjekt. Politikerne ble til dels latterliggjort når denne utbyggingen pågikk men tiden har vist at det var et viktig skritt. Og hadde ikke utbyggingen blitt gjennomført den gangen så ville nok Orkanger sett annerledes ut. En slik omlegging av et stort elvedelta ville nok vært umulig i dag. Mange store og viktige saker skal løses de nærmeste årene, trafikkøkning på E39 som følge av veiprosjekter og havneutbygging er saker som må løses. Videre er travbanesaken i innspurtfasen, Lysholm sa at Orkdal har landets beste travmiljø og at et nytt travanlegg vil gi 30-40 arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger for næringslivet. Utbyggingen på Ørland vil også få betydning både for innbyggertall og trafikk. Sanitetskvinnene fikk mye skryt for oppbygging av sykehuset som er svært viktig for dalføret, at det nå er en del av et universitetssykehus gjør at det kan beholdes og videreutvikles-men det er nødvendig å passe på hva som skjer. Kommunesammenslåing ble også kommentert, det er gitt føringer som krever utredninger og dette arbeidet er i gang. Alt i alt er konklusjonen at bortsett fra Domkirken og Lerkendal stadion har Orkanger alt som kreves for å ha bystatus. Så vil tiden vise hvem som blir ordfører i den nye storkommunen/byen som vi aner konturene av. 16.09.14. Klubbesøk i California 16.09.14. KLUBBESØK I CALIFORNIA Oddmund Stenset og Olav Sigurd Kvaale besøkte Campbell Rotary Club i California på sin Amerikatur og sender en møterapport. 19.09.2014 Møtet fant sted tirsdag 18. september og det var et lunsjmøte som startet kl 12:15. Campbell Rotary Club med 60 medlemmer holder til i Campbell, en by med 40000 innbyggere, og byen ligger i sørenden av San Fransisco Bay, i Silicon Valley. Vi hadde to hovedmål denne dagen, vi skulle besøke Teslafabrikken samt delta på et rotarymøte. Vi ble hjertelig ønsket velkommen av president John Shannon. Vi ble forberedt på at det ville bli en presentasjonsrunde av gjester tidlig i møtet. Vi fikk besøkskort og ble høytidelig registrert. Alle forsynte seg med lunsj før møtet begynte. Møtet startet ved at alle reiste seg og hilset flagget. Under presentasjonen fikk vi overrakt klubbens banner og vi overrakte pennholderen plassert på en polert vasskis fra Løkkengruva. Olav fortalte kort om klubben og Meldal med litt gruvehistorie. Så kom det en avdeling der en håndfull prosjektledere for klubbens løpende hjelpeprosjekter i lokalsamfunnet ga statusrapporter. Klubben hadde diverse inntektsgivende arrangementer der overskuddet gikk til fattige og unge lokalt. Noe gikk også til RI. Eksempelvis hadde de gitt skolesekker til en skole. De hadde fysiske dugnader og de hadde t.o.m. gitt blod. Et golfarrangement var størst akkurat nå. Dagens hovedtema var om "Gangs Powerty Building", et hjelpeprogram for vanskeligstilt ungdom. Tilslutt var det loddtrekning med diverse gaver gitt av klubbmedlemmer som hadde vært på reise. Det var ganske mange unge medlemmer, flest jenter og vi ble fortalt at frammøteprosenten lå på 80 til 90 prosent! Må si det var en imponerende aktivitet i klubben. President John Shannon overrekker klubbens banner. Gave fra Meldal Rotaryklubb. Oddmund har presentert seg. 09.09.14 "HERRELØSE BYGNINGER" PÅ LØKKEN Siri Eithun er ansvarlig for Meldal Kommunes arbeid med problematikken rundt bygningsmassen ved gruvene på Løkken. 14.09.2014 Presidenten etterlyste bilder fra ungdomsbesøk som klubben har hatt for å bruke de i klubbens jubileumsskrift. Kveldens program var om gruvedriftens etterlatenskaper på Løkken og da spesielt om «herreløse» bygninger ved Siri Eithun. Hun har ansvar for å drive kommunens arbeid med problemstillingene og kunne berette at det nå er mye som foregår både med forurensningsproblemene og med sikring av bygninger. Sist fredag (5.sept) hadde kommunen besøk fra departement og direktorat og det er nå bevilget penger til sikringstiltak som inngjerding og tetting av innganger. Men direktoratet erkjenner kun ansvar for deler av området og ikke for bygninger. Gruveområdet har en komplisert eierstruktur som omfatter både stat, kommune og private eiere, noe som gir ekstra utfordringer. Departementet arbeider med en plan for bevaring/sanering , planen kom i fjor og er nå ute til høring. Når det gjelder forurensning fra gruvene så har vel de fleste fått med seg at det nå er iverksatt nye tiltak med et testområde i og ved Fagerlivatnet. Det er også plan om å rense Raubekken med å skille vannstrømmene slik at avrenning fra gruvene samles opp under ferskvannsløpet, ser ut som noe som kan fungere bra. Laksen i Orkla er også viktig i denne sammenhengen, vi får bare håpe at tiltakene virker som planlagt. Myndighetene har satt av 33,9 mill.kr. til etablering av tiltakene og 4,4 mill. til årlige driftskostnader. Takk til Siri for en god presentasjon! 02.09.14 MELDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Gjennomgang av høstens møteprogram v.presidenten. Foredragsholder Anne Sølberg Engstrøm fra Meldal VGS fortalte om dagens situasjon ved en skole som jobber aktivt på mange fronter for å bli enda bedre. 09.09.2014 Anne Sølberg Engstrøm er fagleder og rådgiver i elevtjenesten ved skolen og hennes innlegg viser at skolen har store utfordringer men at det arbeides aktivt og målrettet med å bevare og utvikle skolen som den hjørnestenen den er i utdanning av våre ungdommer. Noen hovedpunkter var: -elevgrunnlag Skolen har ca.265 elever, en nedgang på rundt 20 fra i fjor. Fordeling på forskjellige fag varierer fra år til år men den generelle trenden er en nedgang. Markedsføring av tilbudene blir stadig viktigere og en innsats fra TIP-linjen har gitt gode resultater. -ombygging En ombygging til 70 mill. kroner pågår og skal være ferdig ved årsskiftet. Prosjektet medfører mange utfordringer for daglig drift men resultatet vil utvilsomt veie opp for vanskene underveis. Klubben er invitert til omvisning når ombyggingen er ferdigstilt, forhåpentligvis i løpet av januar neste år. -utviklingsprosjekt For å møte kommende utfordringer har skolen igangsatt et utviklingsprosjekt hvor ledelse, ansatte og Sintef er involvert. Målet er å sikre at skolen skal være attraktiv for både elever og ansatte med utgangspunkt i skolens motto : «Teknologi-Tradisjon-Miljø» 26.08.14. Mitt Bulgaria 26.08.14. MITT BULGARIA Det ble et innholdsrikt møte, først kunne vi ønske to nye medlemmer velkommen. Deretter 3-minutt før Ove Jørgen Snuruås tok oss med til sitt Bulgaria. 27.08.2014 Det var to velkjente aktører i lokalsamfunnet, Frode Langeng og Jørn Arild Drugli som ble medlemmer av Meldal Rotary. Frode er fagrådgiver for Tine Rådgivning og Jørn Arild er daglig leder for Drugli Maskin. August er medlemsutviklingsmåneden for Rotary. Arbeidet har komme godt i gang. Frode Langeng og Jørn Arild Drugli får Rotary-merket og info fra presidenten. Hovedprogrammet var ved Ove Jørgen Snuruås Ove har bidratt til flere programmer i klubben, sist om Orkladal Næringsforening 19.03.13. -Jeg brenner for mye, men mitt Bulgaria, som jeg nå skal presentere i bilder, ligger mitt hjerte nært. Slik innleder Ove; det ble også muntlige bilder! Han og kona Grete kjøpte leilighet i Ravda ved Svartehavskysten i 2003. Han ble interessert i å være med på planutvikling og investering i ferieleiligheter i området. De første 95 leilighetene var det rift om. Nå er en nabotomt kjøpt, her skal det bygges flere leiligheter og det vil bli lagt særlig vekt på aktivitetsområder for barn. Bulgaria ble medlem av NATO fra 2004 og EU-medlem fra 2007. Pris-og lønnsnivå er lavt, og det gjenspeiles i mat- og overnattingspriser. Her er mye kultur og et flott landskap også med fjellområder, klimaet er godt og du kan bade fra april til oktober. Her er golfbaner, du kan drive jakt og du kan stå på ski. Bulgaria er verdens nest største vinprodusent etter Frankrike. Alt i alt fikk vi mange gode inntrykk med grobunn for et mulig feriealternativ. Ove Jørgen Snuruås 3-minutt ved Kjell Dalheim Kjell Dalheim delte sine tanker om det kontantløse samfunn vil være på plass i 2020. Det papirløse samfunn som var proklamert for mange år siden, hadde i alle fall ikke slått til. 19.08.14. KLUBBMØTE Møtet ble brukt til å planlegge aktiviteter for inneværende halvår. Ett nytt medlem ble også ønsket velkommen. 25.08.2014 Bente Kristiansen hadde takket ja til å bli med i Rotaryklubben vår og møtte for første gang. Presidenten ønsket velkommen før vi tok en gjensidig presentasjonsrunde rundt bordet. Bente er fra Kirkenes og flyttet til Løkken for to og et halvt år siden. Her er hun etablerer, eier og daglig leder av Bentes Hus i Løkken sentrum med tilbud av husflid, gave og interiør. Det er verdt å legge merke til at det er to og et halvt år siden klubben tok inn et nytt medlem. En begynnelse der årets mål er åtte nye medlemmer. Resten av møtet ble viet forslag på møteprogram fremover. Generelt ble vi enige om å ha Klubbmøte siste tirsdag i hver måned. Klubbmøtene vil ha en bred ramme for innhold. En temaansvarlig/innleder skal utnevnes, og som for alle møter informeres sekretæren som legger infoen ut på hjemmesida. 18.08.14. Synliggjøring 18.08.14. SYNLIGGJØRING Klubbens tilstedeværelse på Bergmannsdagene får oppmerksomhet. Saken er lagt ut på hjemmesida til distriktet, både som nyhet og under ”Nytt og nyttig fra klubbene”. 18.08.2014 Distrikt 2275 dekker både midt- og nord-Norge med sine 51 klubber. Du kan se hvordan vår egen og meldal.no sin omtale blir presentert av distriktet: Trykk her. Foto: Britt G. Moen Gå til nyhetsliste. 12.08.14. Nye Knyken skisenter 12.08.14. NYE KNYKEN SKISENTER Daglig leder Magne Fossbakk viste film og kåserte om Knyken-historien med fremtidsplaner, og frivillighetskulturen. 15.08.2014 Magne Fossbakk ønsket 17 rotarianere inklusive ledsagere hjertelig velkommen til gamle Knykstuggu, nå i absolutt nye omgivelser. Magne fortalte først litt om seg selv. Han var født og oppvokst nær Knyken. Hjemme var telefon og idrett ofte samtaletema. I sin aktive arbeidskarriere var han lengst hos Relacom i telebransjen, og nå som pensjonist er det idrettsanlegg i Knyken som er altoppslukende, det skjønte vi fort. Først spilte han en dokumentarfilm som viste Knyken-utbyggingen fra starten i 2010 og frem til ferdigstilling av infrastruktur for Nye Knyken skisenter. Her var anleggsmaskiner, dugnad med skoleungdom fra Orkdal vidaregåande skole og dugnad med Knykenfolket. Og det var intervju og gode ord fra sentrale personer i Orkdal Idrettslag, fra kommunen, nasjonalt skimiljø osv. Etter filmen kåserte Magne Fossbakk samtidig som han viste bilder og plansjer, og han fortalte mange lattervekkende episoder opplevd underveis. Ideen om utbygging av Knyken ble egentlig født da Orkdalsbanken Stadion ble en realitet. Da ”våknet” skifolket som mente at også de burde ha et moderne anlegg. Knykens Venner ble stiftet og de begynte å møtes hver onsdag, og ganske snart møttes de hver dag, og ”Knykenfolket” kom i dugnadsmodus. En styringsgruppe med Thor Arne Johnsen, Magne Fossbakk og Jorodd Asphjell ble etablert. Planer ble lagt for dette storprosjektet som består av fem hoppbakker, også for sommerbruk, sykkel-, ski- og rulleskiløyper, skiskytterarena, alpintrase og nødvendig stadionanlegg. Og mens vi var på besøk ble overnattingsmuligheter i kjelleren ferdigstilt. Prosjektet har vært stort og krevende, fra 6. april 2010 og fram til 1. januar 2014 representerer frivillig arbeid med Nye Knyken skisenter ca 40 mill. 115 000 timer! En har fremtidige planer om en større og bedre alpintrase og utvidelse av Knykstuggu. Knykenfolket med de nye Knyken-anleggene har opparbeidet et meget godt omdømme og nyter gevinster av dette ved å motta store sponsormidler fra næringslivet. Anleggene har også blitt meget populære blant toppidrettsutøvere. Kombinertlandslaget har funnet seg særlig godt til rette i Knyken. Det gode dugnadsmiljøet fenger interesse og kombinertløperne prater helst med den godt voksne dugnadsgjengen, og aller best liker de seg på kjøkkenet, ja de spiser mer enn en skulle tro! Kommende fredag kommer Toppidrettsveka for andre gang til Knyken. Skiskytterne har også funnet sin arena her. På spørsmål om hoppbakkene brukes mye av barn og ungdom så er svaret et klart ja. -Til eksempel vil det være 60 deltagere på et hoppskolearrangement i morgen, svarer Magne Fossbakk. Vi får også detaljer fra tildelingen av Ildsjelprisen til Knykenfolket, og ”kula” har fått plass i en egen monter i Knykstuggu. Avslutningsvis blir Magne alvorlig og rørt når han beskriver Knykenfolket: -Jeg er stolt over Knykenfolket, det er stort å jobbe sammen med dem. Dugnadsgjenen er godt voksne, og de som sliter med helsa får god støtte av sine kamerater, vi tar vare på hverandre. Magne Fossbakk sa så mye mer, ikke minst de gode historiene som de frammøtte også fikk med seg. Else-Britt Evjen sørget for kaffe, vafler og sjokoladekake fra kjøkkenet i Knykstuggu. Magne Fossbakk med det flotte helårs hoppanlegget med fem bakker, 10, 20, 30, 50 og 68 meter. En hopper dukker også opp etter trening i den største bakken. Hovedforskjellen mellom snø og plastbakke er den reduserte sidestyringa av skia på vått plastunderlag sier han. Stadionanlegget med standplass for skiskytterne i bakgrunnen. 09.08.14. Lokal synliggjøring av klubben 09.08.14. LOKAL SYNLIGGJØRING AV KLUBBEN Lørdag deltok Meldal Rotaryklubb for første gang på de populære Bergmannsdagene på Løkken. En spennende øvelse som er en viktig del av verdenspresidentens motto: Lys opp Rotary. 15.08.2014 Helt siden PETS-seminaret har vår nye president Ingrid vært ivrig på å synliggjøre Rotary i Meldal. På det programfrie møtet 1. juli med Anders Dragset, Arve Jørstad, Mildrid Nesheim og Ingrid Skarstein, ble tanken om en stand på Bergmannsdagene født! Og hensikten var å gjøre folk kjent med Rotary og avlive myten om at vi er en lukket organisasjon. Tanken ble til virkelighet med Ingrid som aktiv messeaktør. Det ble laget en enkel plakat med Rotarys målsettinger og vi hadde i tillegg brosjyren ”Invitasjon til Rotary” for utdeling. Videre var det mange som deltok på spørrekonkurranse med gevinstmulighet. Alle spørsmålene var knyttet til Rotary. Ingrid etablerte kontakt med mange fra den godt besøkte Bergmannsdagen. – Min praksis fra politisk markedsføring kom jammen til nytte, forteller Ingrid, og jeg fikk informert mange om hva Rotary er, formål og oppbygging. Jeg er absolutt fornøyd med dagen ettersom jeg her fikk synliggjort Rotary på en direkte og personlig måte. Den lokale nettportalen meldal.no laget en reportasje med Ingrid på Bergmannsdagen. Les her. Ingrid Skarstein på Bergmannsdagene. Foto: Britt Grete Moen. Ordfører Are Hilstad var også innom. Han har informert om sentrale saker på flere Rotary-møter. Foto: Britt Grete Moen. 05.08.14. KOMITEARBEID Møtet var starten på klubbens arbeid i kommende Rotary-år med Ingrid Skarstein som president. 06.08.2014 Møtet ble hovedsakelig viet medlemskapsutvikling. Komiteen var godt representert på møtet, og nå blir arbeidet effektuert. I denne sammenhengen skal klubben ha stand på Bergmannsdagene lørdag 9. august. Vi vil informere om klubben vår og Rotary generelt. Det ble også sendt rundt påmeldingsliste for neste møte 12.08.14 i Knyken, god interesse. De som ikke møtte bes sende påmelding til sekretæren på SMS 92426660 eller E-post o.s.kvaale@online.nosenest 7. august. PÅMELDING TIL MØTET 12.08.14 SOM BLIR LAGT TIL KNYKEN Det er daglig leder for Nye Knyken skisenter, Magne Fossbakk, som blir guide for oss. Presentasjonen starter kl 1900 med en film om Knykenhistoria. Deretter blir det orientering med omvisning i anlegget. Det blir også servering i løpet av besøket som vil vare ca 1,5 time. Tre dager etter vårt besøk kommer verdenseliten til Knyken under Toppidrettsveka 2014. Alle rotaryanere og deres storfamiliemedlemmer inviteres. Av hensyn til vertskapet ber vi om påmelding senest 7. august. Påmelding med antall på førstkommende rotarymøte, eller med SMS til: 92426660 eller epost til: o.s.kvaale@online.no. Det vil koste kr 100,- pr person. 24.06.14. Presidentskifte 24.06.14. PRESIDENTSKIFTE Et Rotary-år går fra 1. juli til 30. juni. Det er alltid en ny president som skal lede klubben hvert år. Presidentoppgaven ble overført fra Atle Sølberg til Ingrid Skarstein på dagens møte. Dette ble synlig markert ved at Atle la presidentkjedet på Ingrids skuldre. 27.06.2014 Atle oppsummerte sitt presidentår som spennende for en relativt fersk rotarianer. Han takket for samarbeidet med kasserer, sekretær og hele styret samt trofaste møtedeltagere. Han overrakte presidentkjedet til Ingrid som takket for tilliten og håpet hun kunne være tilliten verdig. Hun tok tak i noen særskilte oppgaver i hennes presidentår. -50-årsjubileet blir årets store begivenhet. Det mest hårete målet er rekrutteringsplanene som er lagt for året, klubben skal leve videre. Hun synes det også er verdt å nevne at for første gang i klubbens historie vil nå både president og innkommende president være kvinner. -Rotary er en dyp organisasjon, det lærte jeg mye om på PETS-samlingen, sier Ingrid. Verdenspresident Gary Huang sitt motto betyr å fremheve Rotary ”Light up Rotary”. Vi må forsøke å vise hva vi egentlig står for gjennom å være mer synlig og åpen i lokal samfunnet. Eksempelvis var det flott at Rotary igjen deltok på Sommerfesten på Helsetunet. Ingrid Skarstein og Atle Sølberg. Begge to er fornøyde. 19.06.14. Sommerfest på Meldal Helsetun 19.06.14. SOMMERFEST PÅ MELDAL HELSETUN Sommerfesten ble arrangert for andre gang, og for andre gang var også vi med sammen med mange andre på dugnad først og fremst for å glede beboerne ved Helsetunet. 19.06.2014 Det var et tett underholdningsprogram med piano, klarinett, torader, trekkspill og sang av lokale krefter. Eva & The Baritones var hovedattraksjonen utenifra. Det var også tombola. Samtidig var det mulighet for både grillmiddag med gode kaker, kaffe og annen drikke. Det var veldig populært med gode sommerdrinker. Sommerdrinkene ble ekstra viktig når sommerværet uteble. Det var kaldt med regnskurer, så alle aktiviteter måtte gjennomføres innendørs med unntak av grillkjøkkenet. Også i år var det Rotary som hadde ansvaret for grillingen av pølser og hamburgere der det også ble servert mye godt sommertilbehør. Igjen et vellykket festarrangement med hovedansvar på Frivilligsentralen. Dessuten bidro ansatte ved Meldal Helsetun, Den Kulturelle Spaserstokken, sanitetsforeningene og andre frivillige organisasjoner og Rotary. Og ikke minst alle de som underholdt. Eva & the Baritones underholder en tett forsamling. Lokale aktører i fokus. Og ute regnet det i det blomstrende, solhungrige og flotte uterommet. Else Svinsås, May Britt Kvaale, Per Svinsås og Kjell Morten Dalheim er glade med tak over hodet og varme fra grillene. Synnøve Mjøen, Aud Løfshus, Toril Møkkelgård og Dagny Romundstad var meget godt fornøyd med både tombola- og kakeomsetning. Alt overskudd går til neste års sommerfest. NESTE MØTE TORSDAG 19. JUNI BLIR PÅ MELDAL HELSETUN Da blir det Sommerfest kl 12.00 - 17.00 og vi skal være med som medhjelpere til arrangementet. Vår prosjektleder er Gunnar Ree. Gå videre og få mer informasjon om selve sommerfestarrangementet. 16.06.2014 Meldal.no har forhåndsomtale av Sommerfesten. Trykk her: http://www.meldal.no/nyheter/kultur/30393-sommerfest-pa-meldal-helsetun 10.06.14. Egoforedrag 10.06.14. EGOFOREDRAG Mildrid Nesheim delte et innholdsrikt sammendrag av sitt liv med oss. 13.06.2014 Mildrid fikk sin barndom på Løkken. -En god barndom med mulighet for mange aktiviteter. Hun nevnte noen eksempler for oss. –Løkken hadde en flott kino som var mye brukt, og det var oftest kø og litt ”kamp” for å komme inn. Det var også populært for Trondheims-barn å besøke Løkken, for her var det mange lekeapparater å bruke. Det var sandkasser, vanlige husker, dumphusker med mer, bedre enn i byen. Det var barnelosjen som ga Mildrid et godt fundament for livet, der fikk hun lære mye gjennom praktisk organisasjonsutvikling med aktiv gjennomføring av møter, skriving av møtereferat osv og ikke minst danselæring. Mildrid gikk ett år på realskolen før hun begynte på Follo etter en –utfordrende opptaksprøve. Etter Follo reiste hun til Oslo med tanker om å utvikle sine internasjonale interesser gjennom en journalistkarriere. Hun ville studere statsvitenskap og historie. Som hybelboer midt i Oslo fattet hun som 19-åring først interesse for bygdelagsgården med store ”dansesala”, for dans var fortsatt en altoverskyggende hobby. Der var det 5 jenter og 112 gutter. Dette førte til at bøkene kom i siste rekke. Det ble en forsinket gjennomføring av forberedende før spesialstudiene kom i gang. Det store mål om å komme inn i utenrikstjeneste falt i grus da det viste seg å være ”sperret” for kvinner den gangen. Mildrid mistet piffen og det ble til at hun hoppet over til lærerskole og ble gift og det ble barn. Arbeidskarrieren startet med ett år som lærer på Rennebu Ungdomsskole. Deretter ble det fire år som lære i Oslo, og på Nordstrand fikk hun aksept fra foreldrene om å undervise på trøndersk. Nå meldte lysten seg til å komme til en folkehøgskole med dans og drama, og ikke minst vektlegging av det sosiale. Havnet i Hardanger ett år før hun ble ansatt på Torshus i 1975 og ble der i 10 år. Fikk så henvendelse fra avtroppende rektor ved Hallingdal Folkehøgskole som inviterte Mildrid til å ta på som rektor der. Mildrid var meget tilbakeholden, men det ble til at hun tok utfordringa. Rektorjobben har krevd mye nærmest hele døgnet og den har gitt mye, en stor bekjentskapskrets og mange reiser både til lands og til vanns. -Jeg har trivdes hele tida, understreker Mildrid. –Men jeg visste alltid at jeg skulle hjem til Løkken igjen. Slik ble det selv om skolesaken holdt på å ødelegge den vissheten… Ved siden av arbeidskarrieren har Mildrid vart meget politisk aktiv som Venstre-politiker både i Orkdal og på Gol. Denne karrieren avsluttet hun etter 20 år i 2007, da hadde det blitt nok av politiske saksdokumenter, -mange kjedelige. -Nå har jeg landet på Løkken, slik følte jeg det den første juli 2011 da jeg stod i mine foreldres hus igjen, sier Mildrid avslutningsvis. Mildrid Nesheim. 3-minutt ved Oddmund Stenset Oddmund presenterte i humoristiske ordelag gode erfaringer med helsevesenet etter en reparert kneskade. Det ble flere forviklinger undervegs fra låst kne til undersøkelse, med en påfølgende rask konklusjon og med en enda raskere operasjon (en time). Det var St. Olav på Bårdshaug som gjorde den operative jobben. 03.06.14. Situasjonsrapport fra Spania 03.06.14. SITUASJONSRAPPORT FRA SPANIA Per Svinsås har nylig kommet tilbake etter en periode ved sitt andre hjem ved Alicante i Spania. Han var sporty og tok programmet på sparket. 04.06.2014 Per Svinsås åpnet med den ferske nyheten om at Spanias kong Juan Carlos hadde abdisert etter at hans adferd hadde vært omdiskutert. -Situasjonen skapte forvirring og usikkerhet, kanskje ville folket nå ha republikk? Samtidig er det klart at sønnen Felipe er populær. Generelt er arbeidsledigheten fortsatt på ca 25% i Spania, men det er ungdommen som er dårligst stilt ettersom denne gruppen har en ledighet på 40%. En skulle tro at dette fører til mye kriminalitet, men det er ikke tilfelle. Veldig mye av eksisterende kriminalitet er det innvandrere fra Romania og Russland som står for. Turismen er i positiv utvikling med større belegg på hoteller. Turistene opplever også billig mat på spisestedene, du kan få en god middag med øl eller vin til for mellom 10 og 15 euro. Ellers er det økende hussalg, prisene er nå omtrent halvparten i forhold til de gode tidene før 2007. Men det tar nok opp mot 10 år før priser og økonomi er på det normale igjen. For øvrig mener noen at den katolske kirke kunne bidra med noe av sin rikdom for å stable den spanske økonomien raskere på fote igjen. Det har vært sjelden varmt vær i den senere tida. Det er lite regn ved kysten, men regn i innlandet flyter også til kystområdene, så frodig er det, sier Per også. Per Svinsås priser en fin sommerkveld utenfor Orkla Gjestebolig hvor han nettopp har fortalt om Spania. 27.05.14: Utfordringar i samspel mellom skole og næringsliv. 27.05.14: UTFORDRINGAR I SAMSPEL MELLOM SKOLE OG NÆRINGSLIV. Olav Sigurd Kvaale var beden om å halde det same foredraget for medlemmene i Meldal Rotaryklubb som han heldt på Thamskonferansen på Orkdal vid. skole sist høst. Foredraget var mellom anna knytta til at Meldal videregående skole og Simpro har partnerskapsavtale 31.05.2014 Olav Sigurd starta foredraget med å ta eit historisk tilbakeblikk og nemnde at Thams-familien la grunnlaget for eit velutvikla næringssamfunn i Orkdalsregionen. På få tiår utvikla Orkanger seg frå å vere ein liten fiskarlandsby til industrisamfunn. Strandheim bruk hadde m.a. 300 arbeidsplassar. Christian Thams, arkitektutdanna, er den store bedriftsgründaren med ferdighusproduksjon, restart av gruvevirksomheta på Løkken og bygging av kraftstasjon og jernbane. Med denne bakgrunnen kan Orkdalsregionen også i dag tilby breie mulegheiter for framtidig yrke. På yrkesmessa møtte ca. 1100 skoleungdomar frå ungdoms - og vidaregåande skolar. Olav Sigurd kom inn på at det er utfordringar med landbasert verdiskaping. Bedrifter "flaggar ut" kompetansen. Utviklingsavdelingar mister kontakten med produksjonsavdelingar, og dermed går kompetanse tapt. Ein treng ein skole som skaper smarte menneske! Og han brukte Ekornes som eksempel: Dei produserer i Norge, og dei tener pengar. Dei har svært dyktige fagarbeidarar, og ved å vere dyktig nok, får dei fram smarte løysingar. Dei har m.a. robotar som gjer at kostnadsnivået kan samanliknast med lågkostland. Olav Sigurd la stor vekt på kor viktig entreprenørskap i ungdoms - og vidaregåande skole er. Næringslivet må bidra aktivt, og samarbeidet gir veldig mye allsidig lærdom i entreprenørbedriftene. Han nemnde mellom anna at studentar ved NTNU no har utvikla ein racerbil med elektronikk frå Simpro. Willy Simonsen, som starta Simonsen Elektro, meinte at Meldal videregående skole var vesentleg for etableringa av mobiltelefonproduksjonen på Løkken. I tillegg fekk bedrifta eit rimeleg lån frå Orkla, og det var god tilgang på arbeidskraft på Løkken ved husmødre som ville ut i jobb. Samarbeidet med Meldal Videregående skole gjorde at lærarar frå skolen hadde kurs for tilsette, og bedrifta hadde heile tida utplassering av elevar. Bedrifta var avhengig av dyktige lærlingar, og dei jobba aktivt for å auke interessa for elektronikk ved skolen. Elevar har også stilt opp ved stort produksjonsbehov. Olav Sigurd nemnde at den første automatiske mobiltelefonen (NMT) kom i 1981, og han vog 7 kg! Tilsette ved Simpro har no undervisning ved Chr. Thams fagskole, og alle i produksjonen skal ha eit IPC-sertifikat i mjuklodding som arrangeres av Meldal videregående skole. Det er viktig at skolen "matchar" næringslivets fagarbeidarbehov, og lærlingar ved Simpro tilfører norsk konkurransekraft i det internasjonale næringslivet. Olav Sigurd avslutta med å seie at framtida krev eit tettare samarbeid mellom skole og samfunn, og at ein må bruke entreprenørskapsfaget aktivt! 3-minutt: Nils Slupphaug hadde 3-minutt, og han fortalde frå Velfjord på Helgeland, der dei har hytte. Det er eit livskraftig samfunn med eigen skole og eiga kyrkje, og dei har marmorverk. Det er stor optimisme i Velfjorden, og særleg om sommaren er det mye folk der. Sjølv drar dei dit så ofte dei kan! 20.05.14. LØST OG FAST Det faste var 3-minutt, og det løse var meningsutveksling bl. a. om klubbens utfordringer fremover. 21.05.2014 3-minutt ved Oddbjørn Resell: Oddbjørn har begynt å studere AFP og pensjonsbetingelser. Først så det noe intrikat ut, men det løsnet når en fant kjernen i metodikken. -Det ble faktisk artig. Det gjelder å finne et gunstig tidspunkt for inntreden, da kan en sågar få bedre inntekter enn i vanlig jobb! Etterpå ble det en god samtale om klubbens historie, utfordringer, muligheter og nyheter. Det skal nevnes at Mildrid var med i starten av møtet, men hastet snart videre til Orkdal RK for å holde foredrag om Løkken Verk Montessoriskole. 06.05.14. Vårdugnad på Meldal Bygdemuseum 06.05.14. VÅRDUGNAD PÅ MELDAL BYGDEMUSEUM Tradisjonen tro deltok vi igjen på årets dugnad sammen med Venneforeninga for museet og andre. Av de totalt 28 frivillige bidro Rotaryklubben over normalt med sine 10 fremmøtte medlemmer. Det ble en fin og vennskapelig kveld i godt lag. 15.05.2014 Det er først og fremst rakearbeid av området som utføres slik at forestående arrangementer kan gjennomføres i ryddige omgivelser under sommerens alskens aktiviteter. Foruten river ble det bidratt med både trillebårer, et par traktorer og en stor container. Det var fint arbeidsvær og i Sølbergslåna var det servering av både vafler, sjokoladekaker og sjokolade med kaffe og saft – to ganger i løpet av to timer! Artig på dugnad Fullt i stua Sosialt Containeren fylles; med liv og lyst 05.05.14 (13.05.14): Grunnlova og 1814. 05.05.14 (13.05.14): GRUNNLOVA OG 1814. Meldal Rotaryklubb var 5. mai invitert til møte i Orkdal Rotaryklubb med program om grunnlova og 1814. Professor Steinar Supphellen frå Trondheim var gjest. Dette møtet erstatter møtet i Meldal rotaryklubb 13.5. Møtet vart halde på Fandremsgården. 15.05.2014 Steinar Supphellen starta foredraget sitt med å seie at det er all grunn til å feire 17. mai: Den første stortingssesjonen som vart avslutta 17. mai 1814 hadde gitt Norge eiga grunnlov, eiga nasjonalforsamling og eigen konge! Kielfreden 14. januar 1814, der Danmark måtte avstå Norge til Sverige, danna grunnlaget for det som seinare skjedde utover våren. Målet var at Norge skulle bli eit fritt og sjølvstendig kongedømme, og planen var at prins Christian Fredrik, daverande stattholdar i Norge, skulle bli Norges nye konge. Alt først i februar reiste Christian Fredrik til Trondheim, der han oppheldt seg frå 5.-9. februar. Og kanskje ideen om ei grunnlovgjevande forsamling kom frå gode vener i Trondheim. 16. februar vart det halde eit notabelmøte på Eidsvoll, og berre embetsmenn som budde så nært at dei kom fram til 16.2., var med. På dette møtet fekk Christian Fredrik råd om ikkje å la seg utrope til konge på grunn av arveretten, men la seg velje av den grunnlovgjevande forsamlinga. 19. februar sendte Christian Fredrik ut ei innkalling til ei grunnlovgjevande forsamling på Eidsvoll, i huset til godseigar Carsten Anker. Valet til denne grunnlovgjevande forsamlinga skulle starte i kyrkjene 25. februar, og Christian Fredrik bestemte korleis det skulle foregå. Men på grunn av avstandar og kommunikasjonar var det berre mogleg å få gjort dette til rett tid i Oslo. Til å formidle innkallinga og gjennomføre val brukte Christian Fredrik kyrkjeapparatet. Det var prestar overalt, og dei var vane med å lystre kongeleg ordre. I Trøndelag var det først val i kyrkjene 11. mars. Her valde dei representantar til møtet som skulle velje utsendingar til Eidsvoll. Christian Fredrik hadde bestemt at det skulle veljast ein bonde frå kvart prestegjeld. Valet av utsendingar vart gjort på Melhus gård 24. mars, og det skulle veljast ein bonde frå kvart amt i tillegg til embetsmenn. Det var 112 representantar som møtte på Eidsvoll. Av dei var 80 valde frå byar og amt. Dei resterande vart vald frå militære avdelingar, og det var ein spesiell instruks for valet av desse. Vart Norge eit demokrati i 1814? Er det demokratiet vi feirer? Det var absolutt ikkje eit demokratisk val til det første storting, og i grunnlova av 17. mai, var det sett klare grenser for kven som kunne veljast, men vi fekk eit prinsipp som det etterkvart kunne utviklast eit demokrati på. Det tok si tid. Først i 1913 fekk vi alment folkestyre med røysteretten til kvinnene! Prosjektet starta den underlege våren 1814. Det var ikkje 3-minutt på dette møtet, men i staden eit kunstnarleg innslag: Sverre Solberg song og spela gitar, og han valde to viser, der verdiar er framtredande, som i "Kråkevisa"= nøysomhet! Den andre var "Kvitsymre" av Anders Hovden, der gleda over naturens under var innhaldet. Steinar Supphellen 30.04.14. ENDRINGER I MØTEKALENDEREN FOR DE NÆRMESTE TO MØTER OBS: Første møte blir allerede førstkommende mandag. Nærmere informasjon finner du under MØTEKALENDER. 29.4.14 Chr.Salvesen & Chr.Thams’s Communications Aktieselskab 29.4.14 CHR.SALVESEN & CHR.THAMS’S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAB Johan Skjølberg ble fra januar i år den niende i rekka av ledere i det 116 år gamle selskapet. Han ga oss en konsentrert informasjon både om seg selv og om selskapets utvikling fra 2009. Og med det avvek han fra S&T’s sedvane om å dra historia fra etableringsåret 1898. 01.05.2014 Johan Skjølberg fortalte først om seg selv. Han er 35 år, gift og har en datter på 15 mndr. Han bor på Fannrem, men er født og oppvokst på Svorkmo. Han startet sin yrkesaktive karriere med ett år som både bonde og lærer og fant ut at begge deler var givende og krevende yrker. Etter militærtjenesten studerte han ved NTNU, avd. for energi og miljø på linje for elkraftteknikk. Han ble forsker i Sintef med høyspentkabler som spesiale. Dette førte til at han fikk reise mye og besøkte de fleste fylker i landet og dette passet også med hans store interesse for geografi. Tilfeldigheter gjorde at han kom over en ledig stilling hos Salvesen & Thams, dette selskapet visste han da ”lite om”. Han ble ansatt og begynte i selskapet som investeringsrådgiver i 2009. Da Johan begynte i 2009, var S&T et heleid datterselskap av Orkla som da hadde Dag J. Opedal som sjef. -Den gang var Orkla et ”konglomeratselskap”, de hadde aksjeposter i bl.a. Rec, Elkem og Borregaard, de drev Orkla Finans og de var stor på næringsmiddel og merkevarer. S&T’s oppgave var å ivareta historien om Løkken Verk, drive kraftverkene og ivareta eiendommene og lokalt industrielt eierskap. Dette skulle gjøres med en avkastningsgrad som var minst like god som Orklas egne krav. S&T’s egenkapital var på 115 mill. hvorav 90 mill. var aksjeinvesteringer. Datterselskapets aktiviteter var like med morselskapet, mens volumet kunne deles på 1000. De Orkla-ansatte i Oslo visste lite om Løkken. -I 2010 ble det spennende forstetter Johan, Opedal fikk sparken og Bjørn Wiggen tok over. Nå ble strategien endret, Orkla skulle bli et merkevareselskap. Hva ville skje med S&T, de passet jo ikke inn i Orklas nye strategi? Wiggen var (og er) styreleder i S&T og lokal patriot. På tross av ny strategi så syntes Orklas styreformann Stein Erik Hagen det var artig med investeringer og overførte noen av de ikke børsnoterte til S&T! Og dermed ble de 90 mill. til 145 mill. i 2012. Samme år fikk Wiggen sparken pga uenighet på strategiområdet. Hva nå? Joda, Bjørn Wiggen tok tak i S&T som ikke passet inn i ”nye Orkla”. Både nysjefen Åge Korsvold og Hagen var interessert i å få til en god løsning for salg av S&T på Løkken. Det ble mye arbeid og harde forhandlinger for å komme til en enighet om en endelig prissetting på 235 mill. av S&T. Bokført verdi var 115 mill, men nedskrevne kraftverk kom inn med markedsverdi, dette bidro mest til den kraftige økningen. 20. desember ble avtalen undertegnet og jobben med å samle kapital resulterte i 195 mill. i ny egenkapital fra investorer i nærområdet, og med det var Salvesen & Thams blitt et selvstendig aksjeselskap. Året etter ble det ytterligere tegnet aksjer for 50 mill fra eksisterende eiere for å finansiere en offensiv eiendomssatsningen i Orkdal . Tilslutt forteller Johan Skjølberg at selskapets resultat for 2013 ble på hele 30 mill. Men han skynder seg å legge til at dette ikke kan forventes hvert år. Det var et godt salg av selskapet Dynamic Rock Support som hovedsakelig bidro til det gode resultatet i 2013. Det er verdt å legge merke til at S&T har sju faste ansatte og en arbeidende styreformann i Bjørn Wiggen. Øvrige styremedlemmer er også aktive i eierselskaper. -Tidligere adm. dir. og seniorkonsulent Arve Slørdahl går over i pensjonistenes rekker i morgen, det blir vemodig, sier Johan Skjølberg. Johan Skjølberg 3-minutt ved Mildrid Nesheim Mildrid Nesheim gav en liten geografitime om kommunene i Hallingdal. Hun tok for seg alle seks Hallingdalskommunene, fra sør til nordvest – Flå, Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal, og fortalte litt om hva som var karakteristisk for hver kommune. 22.04.14. KLUBBENS PLANER OG MÅL FOR 2014-2017 Innkommende president Ingrid presenterte et styringsdokument for kommende treårsperiode med hovedvekt på 2014-2015. 22.04.2014 Styringsdokumentet viste en bred og offensiv satsning fremover. Fokusområde vil være synliggjøring av Rotary i lokalsamfunnet og rekruttering av flere medlemmer i klubben. Det kan nevnes at Klubbadministrasjonen blir utvidet med en Klubbmester som skal sørge for at foredragsholdere, gjester og medlemmer finner seg til rette under møtene. Ingrid tar den jobben. De fremmøtte ga støttende og utfyllende kommentarer til en engasjert Ingrid. Det er viktig at fraværende medlemmer studerer planene som ble sendt til alle. 09.04.14. Påske 09.04.14. PÅSKE Vi tar påskefri 15. april, tirsdagen i "mellompåska". Første møte etter påske er 22. april. Tema blir da klubbens planer og mål for 2014 -2015. Viser forøvrig til mail fra Ingrid. 07.04.2014: Kva er Konfliktrådet? 07.04.2014: KVA ER KONFLIKTRÅDET? Liv Marit Vinje er meklar i Konfliktrådet for Meldal, Orkdal og Hemne, og ho forklarte på ein god måte kva konfliktrådet er og kva det gjer. 16.04.2014 Konfliktrådet er ei gratis teneste som arbeider for å få til ein "gjenopprettende dialog". Det betyr å få til ein dialog mellom den som har utøvd eit skadeverk og den som har vore utsett for skadeverket. Konfliktrådet prøver å løyse konfliktar gjennom dialog/ mekling. Norge var først ute blant dei nordiske landa med å lansere alternative måtar å hjelpe ungdom på, slik at dei ikkje må i fengsel. Professor Nils Christie tok initiativet, og det skjedde alt i 1978. Det er to typar saker som kjem til konfliktrådet: straffesaker og sivile saker. Dei første blir vist til konfliktrådet av politiet, og dei siste blir sendt av privatpersonar. Mekling i konfliktrådet bygger på eit absolutt frivilligheitsprinsipp. Dei involverte må vere villige til å gå i mekling. Tanken med mekling er at ein forebygger kriminalitet ved at offer og utøvar møtest ansikt til ansikt for å prøve løyse eit felles problem, og meklaren er ikkje dommar, berre møteleiar. Det er dei involverte som skal kome med sine tankar og følelsar. Ein meklar skal aldri bruke ordet "kvifor", men stille spørsmål som "kva følte du da du gjorde dette"? Meklaren skal ikkje stille leiande spørsmål. Dei involverte må finne svara sjølv. Ei mekling startar med at meklaren ringer partane, og ho blir avslutta med at det blir skrive eit avtaledokument i møtet om kva utøvar og offer er blitt einige om - kva utøvar må gjere for å gjere opp for seg. Det blir sett ein tidsfrist for når avtaleinnhaldet skal vere utført, og i dei aller fleste sakene blir avtalen overholdt. Dei største prosentdelane i konfliktrådet er valdssaker, tjuveri og truslar, og det er rundt ni tusen saker innom konfliktrådet på landsbasis kvart år. I regionen der Liv Marit Vinje er meklar, er det i gjennomsnitt tre saker pr. månad. Meklarrolla er ikkje eit lønna arbeid, men eit verv med honorar og dekte utgifter. 3-minutt ved Olav Sigurd Kvaale: Rotary - verden og vi! Rotary har medlemmer i 200 land, og det er på verdsbasis 33.000 klubbar med 1,2 millionar medlemmer. Eit av hovudmåla til Rotary, som vart grunnlagt av amerikanaren Paul Harris, er å bygge fred og samhald gjennom å gagne andre. Rotary driv ei storstilt humanitær verksemd over heile verda, og det største prosjektet er å utrydde poliomylitt. Burma er eit av landa der det ikkje er rotaryklubbar, men det blir no arbeidd med å få oppretta dei tre første klubbane etter initiativ frå ei amerikansk kvinne. Det blir like fullt drive humanitært arbeid gjennom Rotary, t.d. vassprosjekt, og ein malaysisk klubb samlar inn syklar som blir sendt til Burma. Olav Sigurd avslutta med å seie at Meldal Rotary også bør ha eit hjelpeprosjekt, lokalt i Meldal. 01.04.14: APRILSNARR! OG SÅ LITT LANDBRUK OG KUNNSKAPSTEST! I innkallinga til møtet 1. april vart vi lova ei storhending! 07.04.2014 I ein sms tysdag 1. april kunne vi lese at Oddmund Stenseth i lengre tid hadde gått til ein songpedagog, og at han ville overraske sine rotaryvenner med å synge ein opera-arie på møtet! Vi vart sjølvsagt narra april, men det vart mye latter ut av det! 3-minutt var ved Arve Jørstad. Han hadde funne ein artikkel frå Bygdebladet (lokalavis for Randaberg), "Bønder er ute", som han las. Det var ein svært humoristisk og ironisk artikkel om landbrukspolitikk og - situasjon. Forfattaren, Knut Straumstøyl, kunne og fortelje at det var eit land som var kome mye lengre i utvikling enn Norge, og det var Fjordland, som visstnok låg ein plass vest i Sverige! Der kunne ein få full kjøtkakemiddag utan husdyr og landbruksreguleringar -. Da fekk denne referenten vite at "Fjordland" har same eigar som produserer Bremykt og Brelett, der Tine, Nortura og Prior er eigarar. Og så vart det kunnskapstest - quiz, leia av presidenten. Vi var litt imponerte over oss sjølve, det var få feil, og vi gjekk frå møtet med løfta hovud! 25.03.14. TEMA TIL DISKUSJON President Atle tok tak og innledet til det første diskusjonsmøtet på lenge. Temaet denne gangen var: ”Å diskutere”. 26.03.2014 Atle innledet med å sitere flere uttalelser om diskusjon. Det er mange måter, men det viktigste burde være at en diskusjon skal lede til en bedre løsning, og da må det helst være minst to positive personer. Det er kanskje litt vanskeligere å holde en diskusjon i gang når fakta raskt etableres med en sjekk på internettet med smarttelefonen. Før var ofte bygdeboka faktakilden. Presidenten var interessert i å teste ut intensiteten i diskusjonen. Det ble tidlig nevnt at i Rotary er det kanskje mer meningsutveksling enn harde diskusjoner. Medlemmene kom etter hvert inn på flere aktuelle tema med ulike synspunkter. Kommunesammenslåing, nettvett, fra brev til Digipost, El-bil med mer ble tema til diskusjon. Det ble ingen håndgemeng men litt temperatur. 18.03.14: PETS 18.03.14: PETS Innkomande president i Meldal Rotary, Ingrid Skarstein, fortalde engasjert frå eit seminar for innkomande presidentar i Rotary. 24.03.2014 Samlinga for dei som i juni overtar vervet som presidentar i dei lokale rotaryklubbane, hadde vore svært lærerik og inspirerande. Ingrid Skarstein var full av tankar og planar for "sitt" rotaryår, og la vekt på at samlinga hadde vore nyttig med tanke på å bygge nettverk innanfor Rotary. Ho meinte og at det bør vere to frå same klubben på slike samlingar. Da vil det som blir sagt, bli betre forankra i klubben. Mottoet til den nye verdspresidenten vil vere: "Light up Rotary!" Ingrid viste tre små musikkvideoar med lys, fargar, song og dans som den nye verdpresidenten hadde fått laga. Spørsmålet er: Korleis gjere Rotary kjent? Korleis kan vi med få setningar fortelje kva Rotary er? Ingrid Skarstein 14.03.14. Om Meldal RK på hjemmesida til Distrikt 2275 14.03.14. OM MELDAL RK PÅ HJEMMESIDA TIL DISTRIKT 2275 Alle klubber i distriktet fikk nylig invitasjon til å bidra med stoff om aktiviteter i egen klubb. 14.03.2014 Meldal RK var den første til å respondere på oppfordringen. Resultatet ser du både som Nyhet og under Nytt og nyttig fra klubbene. Direkte link til artikkelen, trykk her. 11.03.14. Begravelsesbyrået Orkla ved Nils Erik Syrstad 11.03.14. BEGRAVELSESBYRÅET ORKLA VED NILS ERIK SYRSTAD Byrået er tre år gammelt og drives i tett samarbeid mellom Arnt Bjørkhaug og Nils Erik Syrstad som daglige ledere. –Å være gravferdsagent er en livsoppgave som krever stor ydmykhet i forhold til de etterlatte sier Syrstad innledningsvis. 12.03.2014 Nils Erik Syrstad har jobbet 30 år ved Orkel i Orkdal. -Det var en meget interessant arbeidsplass, men etter flere år med mye reising fant jeg ut at jeg skulle prøve å greie meg selv her i hjemkommunen. Tilfeldigheter gjorde at et eksisterende byrå ble nedlagt for tre år siden og da kom tanken om en etablering etter samtaler med Arnt Bjørkhaug, og så var de igang. Nils Erik Syrstad understreker at de har lykkes med samarbeidet ved at de utfyller hverandre på en god måte. De har sammen en døgnkontinuerlig vaktordning for å betjene henvendelser til enhver tid. Det er nødvendig å kunne hjelpe pårørende i en vanskelig situasjon - være medmennesker. Syrstad understreker også at det er viktig å kjenne innbyggerne og ha kunnskap om slekter. I Meldal er det mellom 40 og 60 dødsfall per år. -I vinter har dødsraten vært lav ganske sikkert på grunn av en mild vinter, vi synes det er fint at folk lever lenger sier gravferdsagenten med et smil. Syrstad skryter av godt egnede bårehus i kommunen og at det er gode steder for minnesamvær i bygdene, men trenden er at det blir færre minnesamvær. Antall kremasjoner øker forholdsmessig. Nils Erik Syrstad har startet opp andre aktiviteter også, alle er knyttet til ”Gammelmeieriet”. Hans eget selskap Biomentek selger flisfyringsanlegg. Han leier ut åtte kontorer til Tine og er iferd med å innrede lokaler for Meldal Treningssenter. –Det er fortsatt ledige lokaler i første etasje sier Nils Erik Syrstad avslutningsvis. En travel herremann som selv har skaffet seg flere ben å stå på. 3-minutt ved Per Eriksen: Per har erfart at norsk helsevesen er bedre enn sitt rykte. Han har vært igjennom en hofteoperasjon som ga han fire dagers opphold på Orkdal Sjukehus. Det hele startet med en pasientskoledag mens han ventet en liten måned på operasjonen. Etter operasjonen er det gratis fysioterapi, 24 ganger med mulighet for forlengelse. Normal opptreningstid er tre måneder. Nils Erik Syrstad 04.03.14. Hva har skjedd med bilene og hva kommer? 04.03.14. HVA HAR SKJEDD MED BILENE OG HVA KOMMER? Bilselger hos OM Grefstad AS Terje Danielsen presenterte ser selv, orienterte om bedriften og om utviklingen av bilen. Med utgangspunkt i Opel Insignia, som for tiden har det meste som finnes av ny elektronikk, ga han en interessant og tankevekkende orientering om hva som skjer i utvikling av mer miljøvennlige og trafikksikre biler. 07.03.2014 Terje Danielsen er ansatt i bedriften OM Grefstad AS på Løkken og arbeider hovedsakelig med salg av biler. Bedriften selger mellom 120 og 150 nye og brukte biler per år, har 15 ansatte og omsetter for ca 45 millioner kroner per år. 2013 har vært et toppår for bedriften med nærmere 50 millioner i omsetning og det gjelder også bransjen på landsbasis med ca 140 000 solgte biler. Det er økende salg av SUV og hver tredje bil har firehjultrekk. Halvparten av bilene har automatgir og om 10 år antas at manuelt gir må spesialbestilles som i USA. Bedriften OM Grefstad AS ble etablert i 1934 som bensinstasjon og sykkelverksted av Olav M Grefstad. Da sønnene Martin og Tor kom inn i bedriften startet bilsalget med Datsun i 1969. De byttet til Toyota i 1972 og i 1977 ble de Opelforhandler. I tillegg forhandler de merkene SsangYong (større varebiler) og Subaru. Bedriften har delelager for de aktuelle bilene, moderne bilverksted, karosseri- og lakkeringsverksted. Bedriften er den eneste som utfører tektylbehandling i dalføret og det er 2 måneders ventetid. Det er Statoil bensinstasjon med storkiosk og bilvaskeanlegg. Utviklingen innen bilverden: - Elektonikk bilene er proppfulle av elektronikk som styrer det meste - Stort fokus på miljø mindre motorer med turbo som yter mer, bruker mindre drivstoff og har lavere utslipp av miljøskadelige gasser - Design ønske om en bil som er lekker å se på må kombineres med en konstruksjon som gir lav luftmotstand - Sikkerhet airbag kom tidlig på 90-tallet og er utviklet videre med flere bager på sidene og i taket i tillegg til foran, bedre lys og følere som gir informasjon og som også overtar for føreren og gir optimal bremsing, retter opp bilen ved skrens m.m. Den nye Opel Insignia er en modell med det nyeste som er utviklet av elektronikk implementert i bilen. En bil som veier 1600 kg har et snittforbruk på 0,37 på langkjøring og med et utslipp på 99 g/km CO₂. Frontlyktene følger veien, dimmer automatisk både for møtende og forankjørende bil. Ved stans i gatekryss blir kryssende vei opplyst til høyre og venstre. Styrken på lyset tilpasses sikten slik at den blir sterkere ved regn. Adaptivt understell med 3 stillinger (3 forskjellige varianter av fjæring med forholdsvis stive fjærer ved ”sportslig” kjøring) der bilen faktisk velger fjæringstype ved skrens samtidig som hjulene bremses individuelt for å stabilisere bilen. Adaptiv fartsholder og kollisjonsvarsler. Fartsholderen registrerer avstand til bilen foran og justerer avstanden etter farten og stopper helt om bilen foran stopper. Det eneste sjåføren må gjøre er å holde i rattet. Parkeringshjelp. Opel-EYE er følere, kamera og radar som kartlegger bilens omgivelser, veimerking og trafikkskilt, og gir informasjon til automatikk og sjåfør for trygg og sikker kjøring. Mobiltelefonen kan selvfølgelig integreres helt med bilens elektronikk og sørge for kommunikasjon med resten av verden. Mobiltelefonens GPS kan brukes på samme måte som den innebygde. Terje har liten tro på at el-biler vil bli en suksess på sikt. Han har mer tro på hydrogenbiler, eventuelt gass. Det kommer krav om enda lavere utslipp og det utvikles teknologi for å rense gasser fra dieselbiler, noe som allerede er i bruk på tyngre kjøretøy. I dag er det så mye automatikk i bilen at det for sjåføren bare er å styre bilen. Kanskje kan vi i vår tid også oppleve at vi får biler som kan gjennomføre kjøreturen selv fram til et bestemmelsessted som er programmert inn? Til slutt ble vi invitert til å prøvekjøre Opel Insignia. Opel har en kampanje ”Prøvekjør en Opel, vinn en Opel”. 3- min ved Nils Slupphaug: Jeg tok et innlegg på sparket og innledet med at jeg var inne i en ryddeperiode. Bl.a. gamle lyd- og videokassetter som ikke har vært brukt de siste årene ble ryddet bort. Klubbens medlemmer informeres om at jeg har bedt om å bli fritatt fra vervet som sekretær. Jeg har hatt 50 gode år sammen med min kone Solrunn og vi har 3 barn og 9 barnebarn. Vi har hatt et godt liv og mye å takke for. Solrunn har hatt problem med hukommelsen i det siste og nå har hun fått diagnosen Alzheimer. Vår situasjon er god, men vi blir minnet om at vi er inne i siste fase av livet. Derfor ønsker vi å være sammen mest mulig og fri til opphold på hytta eller andre steder som vi ønsker å være. Referent Nils Terje Danielsen forteller, historie og framtid. 25.02.14. Vegard Heggem om laksenæring i Orkla 25.02.14. VEGARD HEGGEM OM LAKSENÆRING I ORKLA Laksegrunder Vegard Heggem fortalte om erfaringer og utfordringer med drift av Aunan Lodge som tilbyr eksklusivt laksefiske i Orkla. Bedriften runder nå 10 år. –Det har vært utrolig fine 10 år sammen med positive ansatte og ivrige laksefiskere sier Vegard Heggem. 28.02.2014 Vegard Heggem ga oss først et historisk tilbakeblikk på sin egenstartede virksomhet i Rennebu. Han kom tilbake til hjemgården 28 år gammel etter fem år som fotballproff i Liverpool. En fotballkarriere var hans førsteønske som han fikk oppfylt. Hans andre drøm var utleie av laksevald i Orkla som leveveg. Vegard hadde allerede som gutt vært ivrig laksefisker og han startet friskt opp med gjennomføringen etter at han tok over hjemgården. Han skulle bygge et godt laksefiskeprodukt med opphold, mat og miljø, og fikk mye å lære på kort tid. Han ble byggherre, sjef og markedsfører. Gårdens eget vald var for lite så han gikk i forhandlinger med 11 naboer og fikk med det øket fiskestrekningen fra en til seks kilometer, delvis på begge sider av Orkla. –Jeg lærte mye av Nils Arne Eggen om å få 11 fotballspillere til å enes i lag, det kom til nytte og resulterte i gode forhandlinger med naboene smiler Vegard. Han skjønte tidlig at ”svart” elv ville bli en utfordring og han har derfor jobbet mye med forvaltning i fjord og elv i disse 10 årene. Aunan Lodge tilbyr en komplett døgnpakke (kr 4100/person/døgn). Her bruker han matleverandører fra dalføret. -Jeg har to meget dyktige lokale fiskeguider som maksimerer gjestenes mulighet til å ta fisk, motiverer og som er miljøskapende understreker Vegard Heggem. Hvordan går så driften til Aunan Lodge? -Etter tre svake fangstår i Orkla blir det utfordrende, så det gjelder å iverksette tiltak som får opp fisket igjen sier Heggem. Gjennomsnittlig er fangsten på 5000 laks per år i Orkla. I 2013 ble det fisket halvparten. Det er nødvendig å komme opp på gjennomsnitt for å få til lønnsom drift med det eksklusive tilbudet vi har i dag. Han lister opp følgende utfordringer de kommende 10 år: -Lavere fangster krever omstilling til enklere og billigere fisketilbud. -Elveeiernes tiltak må resultere i at over 3000 gytende hunlaks kommer til elva hvert år for å få full produksjon. Dette krever regulerende fiskeregler. -Kravene til gruveavrenning fra Løkkengruva må skjerpes. Dagens krav er på 10 uCu/l mens vitenskapelige råd for forurensningsgrad er på 2-4 uCu/l. Her haster det med tiltak! -Vannkraftproduksjonen gir en garantert minstevannføring, det er bra. Men vanntemperaturen om sommeren blir lavere enn normalt (taes fra bunnen av magasinene) og reduserer naturmangfoldet og dermed næringstilgangen for laksen. Om vinteren er vanntemperaturen høyere enn normalt og det skaper åpninger og forstyrrende sørpe i elva for lakseproduksjonen. -Lakseoppdretten i sjøen skaper oppblomstring av lakselus som dreper villakssmolten. Og dessuten parrer rømt oppdrettslaks seg med villaks (5%) og det resulterer i en svakere blandingsrase. -Forholdene for laksen som er i havet ett til tre år kan også være vanskeligere nå enn tidligere. Her er det uhyre vanskelig å gjøre tiltak. Vegard Heggem legger til at noen ivrer for å etablere egne klekkeri for Orkla, men dette sier forskerne gir en svakere lakserase og ser ut til å være uaktuelt. -Det er om å gjøre at ovennevnte tiltak blir gjennomført. Det er også viktig at denne situasjonen tilflyter folk flest slik at en opinion for å berge villaksen skapes. Vi fikk et tankevekkende innlegg fra Vegard Heggem. Et krafttak er åpenbart nødvendig fra mange hold for å berge og bevare Orkla som en god lakseelv og fortsatt være en viktig livsnerve i dalføret. 3-minutt ved Anders Dragset: Han refererte til en artikkel med overskriften”Distre menn”. En undersøkelse har vist at menn glemmer mer enn kvinner. Kan være OK å få en bekreftelse og vise til distraksjon? Presidenten takker Vegard Heggem for et tankevekkende foredrag. 18.02.14. Rådmann Petter Lindseth 18.02.14. RÅDMANN PETTER LINDSETH Den nye rådmannen fortalte om seg selv, sine første inntrykk av kommunen og fremtidige utfordringer. Han tiltrådte i januar i år. Han ga oss en overraskende kulturell opplevelse også. 20.02.2014 Petter Lindseth gjorde en oppsummering av sin oppvekst, studier og yrkeserfaringer. Han vokste opp i Trondheim før han flyttet til Rissa. Han ønsket tidlig å bli journalist og jobbet med det i Fosnafolket. Så ble det jus-studier før han fattet interesse for samfunnsliv og kommunikasjon. Han fikk med seg offentlig rett også. Gjennom en sommerjobb i Rissa kommune ble han kulturkonsulent, arbeidsoppgavene skiftet til arbeid med kommuneplan og strategisk næringsplan. Han var også med i Fosen regionråd for å nevne noen av flere aktiviteter. Han flyttet tilbake til Trondheim der han jobbet med opplæring av tillitsvalgte i fagforeninga Delta. Fra 2007 jobbet han som spesialrådgiver i Kreftforeningen der han også fikk perspektiv på alvorlig sjukdom. -Som dere skjønner så har jeg en variert og bred bakgrunn sier Petter Lindseth og trekker pusten. Jeg fikk et tips om at Meldal kommune søkte etter rådmann. Og her er jeg blitt tatt godt imot. -Mange spør om jeg og familien skal flytte til Meldal. Situasjonen for oss er at kona jobber som radiograf i Trondheim, og så har vi tre år gamle tvillinger. Jeg vil se an situasjonen en tid, det er jo også viktig at dere meldalinger trives godt med meg. En eventuell flytting må i tilfelle skje før tvillingene begynner på skolen fortsetter Lindseth. -Jeg har en mangeårig og stor fritidsinteresse i sang. Har vært med i Nidarosdomens guttekor, og nå er jeg med i Chorus. Det kommer også fram at han har museale interesser og har drevet med slektsgranskning. Vi får en smaksprøve av sangkompetansen når Meldals nye rådmann rensker stemmen og synger: ”Hajnnhojnn i bajnn”. Og fortjent applaus ble det! Så har han som vi vet dumpet rett opp i kommunens prosess for nødvendige innsparingstiltak allerede inneværende år. Så langt har han opplevd konstruktive forslag fra etatene. –Det er viktig å diskutere før man vedtar, det er min stil sier Lindseth. Han får også spørsmål om hvorfor han har ønsket å bli øverste leder for en kommune. –Ja du kan så si, søker nok nye utfordringer hvor jeg kan dra nytte av min interesse og kompetanse på samfunnsplanlegging. Nå kan jeg ikke lenger skylde på rådmannen, nå må jeg ta ansvaret! I den første tiden i kommunen har han lært om de fire grender og noe om et spennende næringsliv. En liten diskusjon om kommunestruktur ble det også plass til. 3-minutt ved Steinar Dombu: -I dag har jeg tatt med min livsledsager nummer to, nemlig boka ”Ville blomstra” skrevet av Jørgen Gravvold fra Surnadal, innleder Steinar. Han tar oss spennende med i historia om ”Han Olaf og sagja” og gir oss en himmelsk tanketur med den overraskende ”Vendereis?”. Petter Lindseth synger 14.02.14. Hilsen fra Spania 14.02.14. HILSEN FRA SPANIA Nok en gang har Per Svinsås sendt brev og bilde fra varme Alicante i Spania. Takk for hilsen med en smak av Spania, både Else og Per. Vi sees i mars. 14.02.2014 13.02.14 skriver Per: 22 grader i dag, men det har vært mye vind de 3 ukene siden vi kom ned. Påskeappelsinene er nå klar for innhøsting men mye ligger på marken på grunn av den sterke vinden vi har hatt. Planene om 2 runder med golf holdt bra de første 2 uker men sist fredag - da ol startet - fikk jeg hekseskudd - så nå er det bare å se på ol, men jeg er litt skuffet over de norske, men håpet på gull lever. Vi ser med undring på hvordan været i Trøndelag har vært. 0 nedbør i løpet av 2,5 måneder - bare østavær. Tenk om vi får det slik til sommeren. Forøvrig så er det bare bra med oss og Else ber meg hilse. Med FaceTime og IP telefon samt Skype og aviser på PC er vi rimelig oppdatert hva som skjer i Meldalen og Orkdalen. På grunn av vår høge alder så tar vi en tur heim i mars i stedet for å bruke pengene på utvidelse av forsikringen og da får jeg med meg to Rotarymøter. Med vennlig hilsen. Per. 11.02.14. Ordfører Are Hilstad innledet om kommunestruktur 11.02.14. ORDFØRER ARE HILSTAD INNLEDET OM KOMMUNESTRUKTUR Dette var et intercitymøte med besøk fra Orkdal Rotaryklubb. Det er 50 år siden siste kommunesammenslåing i Norge og nå skal det bli større kommuner igjen. Et utfordrende tema for kommune-Norge ble tatt opp til debatt. 13.02.2014 Innkommende president Ingrid Skarstein kunne ønske velkommen til et fellesmøte for Orkdal og Meldal Rotaryklubb. Ordfører Are Hilstad var både imponert og glad over at Rotary var først til å be om innledning til et utfordrende tema, en revidering av kommunestrukturen i Norge. -Det er et vanskelig og alvorlig tema, så jeg er glad vi fikk en munter 3-minutters innledning ved Kjell Dalheim smiler Hilstad. Slik var Kjell Dalheims 3-minutt: Kjell oppsummerte OL etter fire dager: -Prislappen er på 370 milliarder, kan det være rubler? Stikkordsreferat: Sverige-Northug-kråkfot-IOC-sørgebånd-Bjørgen-ludo-11 medaljer-kronprinsen-eldreOL-skøyter-bare sorgen-TV2-reklame-Davy Watne osv. Alt flettet sammen og fortalt med en humoristisk vri! Så til Are Hilstads innledning: -Et nytt begrep, SMERK, er kommet og står for Større og MER robuste Kommuner. Jeg har vært på to konferanser med dette tema på sakskartet, og den tredje kommer i morgen. En stortingsproposisjon kommer til våren og et ekspertutvalg skal ta dette videre. Arbeidsprosessen mot en ny kommunestruktur skal starte i de enkelte kommunene og munne ut i et nytt forslag. Det eneste som er bestemt i Meldal kommune er at de skal være med og finne ut hvem som kan være samarbeidskommunen(e). Denne diskusjonen har ikke startet i kommunale fora her i Meldal ennå så det er mine private synspunkter som nå følger sier Hilstad. -Det er viktig å spørre seg hva innbyggerne er best tjent med. Videre er det en utfordring å rekruttere kompetansepersoner i kommunen. Ellers er pleie og omsorg samt grunnskole kjerneoppgaver som jeg mener Meldal klarer på en god måte. Det som gjør en diskusjon om kommunestruktur ekstra vanskelig er at fylkeskommunene er fredet, de skal bestå. Samtidig er ikke en videreutvikling av interkommunalt samarbeid lenger aktuelt. Ved et ja til sammenslåing her i dalføret er det lett å foreslå sammenslåing av Meldal og Orkdal. For andre områder er det kanskje mer naturlig å dele kommuner, det er verre. Uansett, her kommer det til å bli debatt, sier Are Hilstad tilslutt i sin innledning. Det kom flere synspunkter fram i den etterfølgende meningsutvekslingen. President Kåre Gjønnes fra Orkdal RK oppfordret til åpenhet i forhold til diskusjoner og forandringer: -Forandringer er farlig, men ingenting er som det var og ingenting blir som det er. Det kom fram en del skepsis til om det er mulig å få kommunene selv til å foreslå sammenslåing til større kommuner. Men diskusjonen var i gang. Tilslutt takket Kåre Gjønnes for fellesmøtet og for en god innledning til en viktig diskusjon. Det vanket både gode ord og gaver. Ingrid Skarstein ønsker velkommen. Hun byr dessuten på gode kaker pyntet med rotary-hjul. Are Hilstad innleder til debatt. Kåre Gjønnes takker for et godt møte. 04.02.14. PROGRAMFRI. Møtet 4. februar var programfritt, men 3-minutt vart det! 12.02.2014 Det var god prat rundt bordet og mange tema vart drøfta. Oddmund Stenseth stilte opp med 3-minutt "på sparket". Han har stort hytteprosjekt på Kjølen, og opplevingane er mangfoldige når det gjeld kommunal saksbehandling. Skal ein bygge, og ha avløpsløysing, må ein berekne laaang tid! 28.01.14. QUISKVELD Etter å ha forsikra oss om at det blir gode program utover våren, slo presidenten til med quis! 12.02.2014 Det er alltid spennande å få testa kunnskapen, særleg den gamle, og tre lag konkurrerte med liv og lyst. Beste resultat vart atten av tjue oppnåelege poeng. 21.01.14. BILDEMINNER FRÅ MELDAL ROTARY. Møtet vart brukt til organisasjonssaker, og så vart det lysbilete frå den gong da -. 25.01.2014 Som på førre møtet vart 50-årsjubileet drøfta, og det vart bestemt at jubileumsfesten skal vere laurdag 4. oktober. Etter ei økt med programforslag for vårhalvåret, viste Nils Slupphaug bilete frå 25-årsfesten, med mange kjente personar i finstasen. Han hadde også bilete frå turar Meldal Rotary hadde hatt. Artig å sjå! 3-minutt. Nils Slupphaug fortalde frå forestillinga "Abrahams barn" med Svein Tindberg på Trøndelag Teater.Ei forestilling med Abraham som stamfor for tre religionar, kristendom, islam og jødedom, og om likskapar i dei tre bøkene Bibelen, Koranen og Toraen. Forestillinga var i rotarys ånd, sa Nils: Å kunne vere open for andres syn! Ei forestilling som hadde gjort sterkt inntrykk! 14.01.14. IDEDUGNAD Et møte for å planlegge kommende jubileumsfest samt etablering av møteprogram fremover. 14.01.2014 Nils Slupphaug innledet for planlegging av 50 års jubileumsfest. Han hadde gått igjennom noe av arkivet, han hadde også sendt ut noe til medlemmene i forkant av møtet. Her var interessant historikk fra etablering av klubben som ble offisielt godkjent 20. april 1964. Den offisielle charterfesten ble avholdt i Festiviteten 3. oktober samme år. Sekretær Nils sender ut påmeldingsliste der medlemmene med ektefelle/samboer kan velge dato som passer av alternativene 5.april eller 4. oktober. Det kom opp noen forslag til bedriftsbesøk og foredragsholdere til hjelp for president Atle for å sy sammen vårprogrammene. Flere forslag er kjærkomne. 07.01.2014 07.01.2014 ØYA REUNION Arve Jørstad og Marta Aarnes har vore på tur til Reunion, ei heller ukjent øy for dei fleste av oss. Arves presentasjon på møtet denne veka vart ei lærerik og interessant reise for oss alle! 09.01.2014 Øya Reunion ligg ca. 800 km aust for Madagaskar. Det er ei vulkansk øy som vart oppdaga på 1500-talet av sjøfarande på veg austover, og ho var bunkringshamn for Asia-trafikken fram til Suez-kanalen kom. Øya er litt større enn Hitra: 55 km brei og 75 km lang, og ho har behageleg subtropisk klima. Det er vulkanske fjellrekker, med aktive vulkanar, og høgste toppen er 3070 m.o.h.. Reunion blir rekna som ei "ny" øy, og øya har ingen opprinnelege større pattedyr. Berre ca. 2% er dyrkbar jord, og kaffe var første produktet frå øya. Deretter kom sukker, og no er også vanilje ein stor eksportartikkel. Øya er eit oversjøisk fransk departement etter å ha vore fransk koloni, og ein stor del av befolkninga er etterkomarar av franskmenn og franskmenn som har slått seg ned på øya i nyare tid. Madagaskar brukte øya som straffekoloni etter at ho var blitt oppdaga. Mange franskmenn har også feriebustad på øya. Flotte firefelts motorvegar er bygd med EU-midlar. Øya har ca. 1 mill. innbyggarar, men det er stor arbeidsløyse, ca. 37%. Dei satsar no stort på turisme, og har ca 500.000 turistar i året, mest franskmenn. Hovudstaden heiter San Demis. Energibehovet blir dekt av vasskraft, og vatnet i elvane er så reint at det kan drikkast direkte. Arve Jørstad viste bilete frå deira ferietur på øya - ein fottur over fleire dagar, med overnatting ute, i dei vulkanske fjellområda. Vakkert og spennande! 3-minutt ved Ingrid Skarstein: Ingrid Skarstein starta med paradokset i at vi før jul, og i jula, et store mengder med mat, for så på nyttårskvelden ha som nyttårsforsett å gå ned i vekt! Det blir forsterka av aviser og vekeblad som kjem berre få dagar etter nyttår, med gode tips om slanking! Ingrid meinte ein kunne sjå bort frå alle nyttårsforsett med unntak av det eine: At alt skal fortsette som før! Arve Jørstad 17.12.13. Juleavslutning 17.12.13. JULEAVSLUTNING Tradisjonen tro holdt Thor Aas en fin juleavrunding for oss. Temaet denne gangen var historien til den mest kjente av alle julesanger. Thor takket som kjent av som sokneprest i april etter 35 år i Meldal. –Jeg fortsetter gjerne med juleavslutning i Rotaryklubben sier han. 18.12.2013 -Den mest kjente julesangen ble skrevet i jula 1818 begynner Thor Aas, i landsbyen Oberndorf i Østerrike. Det ble plutselig behov for en lettsunget julesang etter som en sulten mus hadde gnaget hull i kirkens orgelbelg til juleaften. Hjelpepresten Joseph Mohr skrev sangen på kort tid slik at den skulle bli klar til midnattsmessen. Samtidig komponerer organisten Franz Gruber melodien og han skal bruke sin gitar istedenfor orgelet, og dessuten ble et improvisert kor med solister etablert. ”Stille Nacht, heilige Nacht” ble så urfremført under denne julegudstjenesten. Gitar i kirken var ikke populært blant de eldre så det ble med denne ene fremførelsen. Den ble forlagt og senere gjenfunnet etter fire år. Den spredte seg raskere og raskere over hele verden. I 1850 kom den til Danmark hvor den ble omskrevet til ”Glade Jul”, og den er oversatt til de fleste språk. Thor forteller også at julesangen har blitt sunget i fellesskap av stridende frontkjempere under 1. verdenskrig. -Sangen er fortsatt mye brukt, men den slår ikke Juleevangeliet som er oversatt til 2000 forskjellige språk sier Thor før han leser Juleevangeliet for oss. Det ble god julestemning med næring for både kropp og sjel. God mat og en særdeles god kake, en fransk utgave av Kvæfjordkaka, eller var det omvendt? Uansett så hadde Ingrid bakt denne og mange flere i løpet av året. Tilslutt ønsket vi alle hverandre God Jul, og presidenten ønsket velkommen til neste møte som blir 7. januar 2014. Thor Aas har avsluttet møtet med Juleevangeliet. 10.12.13. Ei rundreise i Burma/Myanmar 10.12.13. EI RUNDREISE I BURMA/MYANMAR May Britt og Olav Sigurd Kvaale har vore på ei spennande rundreise i Burma, no Myanmar, og dei tok oss med til landet som på mange vis har vore eit lukka land, gjennom eit interessant bildekåseri. 17.12.2013 Burma, vi vel å bruke det gamle namnet, har 45 mill. innbyggarar og av desse er 90 % buddhistar. Dei har fem års obligatorisk skolegang. Utdanningssystemet er svakt utbygd utover dette. Landbruket er største næringsvegen, 43% av innbyggarane er knytta til landbruket. Gjennomsnittsløna er 70 USD i månaden som tilsvarar 420 norske kroner, og lander er gjennomsyra av korrupsjon. Nyare historie: Etter britisk herredømme frå 1885 til 1941 kom Burma under japansk kontroll fram til 1945. Frå 1948 vart Burma sjølvstendig etter harde demonstrasjonar/kampar. Aung San, far til Aung San Suu Kyi, vart drepen før landet vart sjølvstendig. I 1962 tok generalane makta gjennom eit militærkupp. Det var store demonstrasjonar i 1988, og tusenvis av demonstrantar vart drepne. I 1990 vart det frie valg i Burma og National League of Democracy, NLD, med Aung San Suu Kyi som leiar, vann valet. Militærjuntaen underkjente valet, og Aung San Suu Kyi vart sett i husarrest. Ho fekk Nobels Fredspris i 1991 for sin kamp for demokrati i Burma og si ikkjevaldelege haldning. Landet fekk ny forfatning i 2008, og Aung San Suu Kui vart sett fri i 2010. Reisegruppa som Olav Sigurd og May Britt var med i fekk besøke partikontoret til NLD i Yangoon, tidlegare Rangoon, ein by med ca. 5 mill. innbyggarar. Eit kjenneteikn ved Burma er pagodar og tempel. Dei er overalt. Pagoden er utan innvendig bruk av rom, medan tempelet har rom for religiøs praktisering (bønn, ofring etc.) Shwedagon-pagoden er den mest heilage i Burma. Han er 100m høg og heilt belagt med bladgull. Han er eit stort pilgrimsmål, og Burma legg stor vekt på turisme. Det har vore ein auke på 1 mill. dei siste åra. Bagan er Burmas første rike og i ein omkrins på 35 kvadratmeter finn ein heile 2200 pagodar og tempel. Ved fullmåne i november vert det delt ut gåver til munkane. Burma har den største forekomsten av teak i verda. Olav Sigurd og May Britt besøkte mange småbedrifter som arbeidde med gamle handverkstradisjonar. På rundturen besøkte dei og Mandalay som er eit sentrum for burmesisk song og dans, og så avslutta turen med nokre «feriedagar» ved Bengalbukta. Takk for flotte bilete og mye lærdom! 3-minutter ved Ingrid Skarstein. Ingrid Skarstein tok utgangspunkt i at ein kollega skulle bli bestemor, og så fortalde ho at for henne var det viktig å bli bestemor. Ho syntest begrepet betydde meir enn mormor og farmor. For henne var det veldig stas å bli bestemor, og ho tenkte på kva det vil seie å sjå generasjonane gå vidare. Olav Sigurd og May Britt Kvaale 03.12.13: Budsjettutfordringer i Meldal kommune 03.12.13: BUDSJETTUTFORDRINGER I MELDAL KOMMUNE Konstituert rådmann Roy Fritzon delte kommunens budsjettutfordringer for 2014 med oss. 06.12.2013 Roy Fritzon grep fatt i 3-minutt-innlegget som bl.a. omhandlet buddhisme og Buddha. – jeg ønsker ikke lange ører og stor mage som en buddha, men rikdommen kunne vi saktens trenge, i alle fall for kommende års budsjett! Roy forteller at kommunens ”gammelpenger” er brukt opp og dessuten kommer det mindre tilskudd fra trygdeetaten. Samtidig øker utgiftene på flere områder og det er den kraftige økningen i pensjonskostnadene som tynger mest. Det blir helt klart ingen overskudd i de nærmeste årene. Og for å komme i balanse må det gjøres innsparinger på 4,5 mill. for 2014. Dette beløpet tilsvarer 7,5 stillinger. Følgende kostreduserende tiltak vurderes: - Naturlig avgang i arbeidstokken erstattes ikke med nytilsettinger. - Driften (antall beboerplasser) ved Helsetunet reduseres samtidig som hjemmetjenesten styrkes for at de eldre kan være lengre hjemme i egen bolig. Antall eldre over 90 år i kommunen vil gå ned i kommende år, og dette gjør situasjonen lettere i budsjettsammenheng. Samtidig må kommunens drift og servicetilbud opprettholdes på et forsvarlig nivå. Her er behovet for flere barnehageplasser som gir de største utfordringene. De tomme skolelokalene på Å og Storås bygges om for barnehagebruk. I Midtbygda må det bygges ny barnehage. Når det gjelder de kommunale tjenestene innen vann, avløp og renovasjon så vil det ikke bli kostnadsøkning. Det vil sannsynligvis fortsatt bli eiendomsskatt på verker og bruk. Dette er rådmannens vurderinger. Budsjettet skal behandles og avgjøres i kommunestyremøtet 5. desember. Roy Fritzon avsluttet med en sprek historie. Han liker tydeligvis å holde humøret oppe selv i en trengt økonomisk situasjon. 3-minutt ved Olav Sigurd Kvaale: Han gjorde et lite resyme fra en rundtur i Burma/Myanmar. Der var det forøvrig ingen rotaryklubber! Roy Fritzon 26.11.13. PROGRAMFRI - MEN PROGRAM, LELL. Det skulle vere budsjett for Meldal kommune, så programfri kveld, og så vart det reiseopplevingar i California! 27.11.2013 Oppsett program for møtet var budsjettorientering ved rådmannen i Meldal. Men president Atle Sølberg kunne melde at han hadde meldt forfall kvelden før. Dermed var det ikkje program. Men så kunne Atle Sølberg sjølv trylle fram eit program! Han tok oss med på ferietur til California, og vi opplevde både San Diego og Los Angeles, ein meksikansk grenseby og sjølvaste Las Vegas i delstaten Nevada! Spennande! 19.11.13. QUIZ-KVELD. Vi måtte bla godt i "minneskuffene" - til mye latter, da Eindride Einum presenterte oss for allehånde spørsmål. 21.11.2013 Quiz, eller gjettekonkurranse, som det heitte da vi voks opp, er populært, og vi hadde full trøkk på for å få rett svar, anten det no var spørsmål om kven som vart frakta over fjellet av Birkebeinarane og kva dei to langrennsløparane heitte, kor mange cupsigrar, og seriemeisterskap, Rosenborg har, kva sonen til Einar Tambarskjelve heitte og om, og når, Trondheim hadde heitt Nidaros - for å ta eit utval av dei "prøvelsane" vi vart utsette for. Men det var så absolutt blott til lyst, og vi kan illustrere det med at da vi skulle telle eigne poeng til slutt, kom leiaren på det eine laget med følgjande utsagn: Å, ska vi tell sammen, å? Nei, det gjer æ itj, men æ trur vi vann! Ingen protesterte, og dermed var vinnarlaget kåra! 12.11.13. KLASSISK KONSERT. 12. november heldt elevar og lærarar ved Meldal kulturskole klassisk konsert på Orkla Gjestebolig. Dette vart eit godt rotarymøte! 13.11.2013 Da Meldal Rotaryklubb fekk invitasjon til klassisk konsert med elevar og lærarar frå kulturskolen på møtedagen sin, var det sjølvsagt at dette vart vi med på. Konserten vart halden i Gråsalongen ved Orkla Gjestebolig, og salongen var heilt full av publikum og musikarar da kulturskolerektor Helge Rolstadås ønskte velkommen. Vi fekk ein time med vakker musikk utført av svært dyktige unge utøvarar. Nokre spela konsert for aller første gong, andre var meir rutinerte, men alle imponerte! Her var musikk av Schubert, Bach og Beethoven og meir ukjente komponistar (for referenten) frå den "klassiske epoken" (1730-1820), men og nolevande komponistar. Det vart spela på klaver, klarinett, kornett og trompet, og dyktige utøvarar var Ylva Grøset, Ann Margit Hellem Storslett, Ellinor V. Huseby, Jenny Refseth, Yvonne Halvorsen, Hanne Drugli, Mari Røttereng, Åse Lo, Kjersti Rian, Guri Gunnes, Mari Voll Dombu, og også lærarane Helge Rolstadås og Piotr Wrobel gav sine konsertbidrag på klarinett og klaver. Alle fekk velfortente roser av Ingrid Skarstein, Orkla Gjestebolig, som takk! Kanskje dette kan bli ein fin tradisjon: Klassisk konsert med kulturskolelevar og rotarymøte ein tysdag i november! 05.11.13: Videregående opplæring, endring og utvikling 05.11.13: VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, ENDRING OG UTVIKLING Tidligere rektor Nils Slupphaug ved Meldal videregående skole delte sine erfaringer og synspunkter etter sin lange karriere innen yrkesutdanning. Han har som rotarianer hatt jevnlig informasjon fra en av de viktigste institusjonene i kommunen. Han har hele tiden sørget for å utvikle Mvs i forkant innen yrkesutdanning, og har med det bidratt til å utvikle arbeidsplasser i egen skole og ikke minst for næringslivet i kommunen samt i Orkdalsregionen forøvrig. 07.11.2013 Nils Slupphaug innledet kort med at han begynte som lærer ved skolen i 1969 og ble med i administrasjonen fra 1974. - Det har vært mange strukturendringer opp igjennom årene og jeg har som rektor sett skoledrift i mange land, det var nødvendig å dra ut for å lære ettersom den norske videregående skolen hadde sakket akterut i kunnskapsnivå på den tiden. Nils kom inn på mange historiske milepæler. Skolene var først lagt inn under de forskjellige departement, i 1975 ble fylkeskommunene etablert, i 1997 kom den nye opplæringsloven med alles rett til videregående opplæring, i 2003 kom det en ny fagskolelov, i 2006 kom ”kunnskapsløftet”… for å nevne noen. Med kunnskapsløftet skulle de grunnleggende ferdigheter fokuseres. Elevenes ansvar for egen læring ble overført til skole med lærere, men som alltid er det lærerens egenskaper som er avgjørende for god kunnskapsoverføring. Fra 2000 ble det kraftig økning i elevtallene og fylkeskommunen opprettet en gruppe som skulle analysere situasjonen og komme med forslag til eventuelle nødvendige strukturendringer. Nils ble engasjert av fylkeskommunen i dette arbeidet og tok permisjon fra rektorstillingen i trekvart år. Det ble da gjort en inngående studie av fylkets videregående skoler, være seg byggkvalitet, beliggenhet, størrelse, osv. Analysen førte til store endringsforslag med nedleggelser, sammenslåinger og nybygg. Rettesnoren for forslagene var at skolebyggene skulle bygges for et bedre sosialt miljø og samtidig skulle driftsutgiftene ned. Dette beskriver Nils i detalj og forteller at skolene i Trondheim var tyngst å snu på. -Jeg synes det er meget tilfredsstillende at mange av de forslagene vi hadde den gangen nå er gjennomført. Nils nevner også noen meget nytenkende eksempler på strukturendringer. I Gauldal slår en sammen ungdomsskole, videregående skole og kulturskole i en fysisk enhet. På Nordstrand i Oslo gjøres et tilsvarende opplegg. (Og som vi vet fra vårt siste møte på Mvs så skjer det en fortetting av og intern åpning av bygningsmassen her også.) Med sitt foredrag viste Nils Slupphaug til fulle sitt store engasjement og kunnskap om fylkets videregående utdanning. Han har vært en sentral arkitekt for de senere års store strukturendringer for de mange videregående skolene i Sør-Trøndelag fylke. 3-minutt ved Per Eriksen: -Jeg har dårlig samvittighet for at historien om Løkken kino ikke er skrevet. Som mangeårig styreformann skrev han 50-årsberetningen for kinoen i 1975. Fra 1975 og til nedleggelsen i 1987 er ingenting nedskrevet. Per er nå på jakt etter arkivet og har som mål å komplettere historien og stille den til disposisjon for historielagets årbok. Det kom meget støttende kommentarer etter innlegget, lykke til! Nils Slupphaug med historie og utviklingstanker. 29.10.13: Meldal videregående skole moderniseres 29.10.13: MELDAL VIDEREGÅENDE SKOLE MODERNISERES Skolen er en av grunnpilarene for en framtidig vekst i kommunen og resten av Orkdalsregionen. Rektor Øyvind Togstad ga oss en spennende orientering om pågående endringsprosess, nåsituasjonen for skolens drift og tanker om framtidig utvikling 31.10.2013 Vi ble tatt imot av både tidligere rektor Nils Slupphaug og nåværende Øyvind Togstad. Vi startet med vafler og kaffe i biblioteket og Togstad kom fort inn på positive og store utfordringer i å møte arbeidskraft- og kompetansebehovet med milliardutbygging av Ørland kampflybase og vindkraftplanene i regionen. Etter kaffen orienterte Togstad først om de viktige endringene som skal gjøres med skolens store bygningsmasse. Endringene er nylig påstartet og gjøres for å få en skole som matcher dagens krav til effektiv og framtidsretta drift. Det er viktig å få en intim skole med tett og åpen kontakt mellom elever og lærere. Dette resulterer i at byggarealet ved skolen delvis bygges sammen og noen bygg rives. Antall bygg reduseres med dette fra sju til to samtidig som byggarealet også reduseres. Det blir nye rominndelinger, dører og noen vegger endres til glassfelt for å oppnå nevnte åpne fellesskapstanke. Kantine med kjøkken flyttes til biblioteket og skal ha kapasitet til også å betjene lokalbefolkninga, for å nevne en av mange endringer. Det eldste bygget, hovedbygget, egner seg særlig godt for endringer ettersom det er et godt fundamentert søylebygg. Byggeprosessen har en meget stram tidsplan, alt skal være ferdig ila 2014. Riving og utomhusarbeid skal være ferdig innen sommeren 2015. Og prislappen er 73 mill. Meldal videregående skole er en av 22 i Sør-Trøndelag fylke og den eneste yrkesfaglige. Togstad understreker også at skolen samarbeider godt med Orkdal vidaregåande skole, de utfyller hverandre og gir ungdommen brede valgmuligheter. Mvs har 275 elever og 55 lærerårsverk. I tillegg har Chr. Thams fagskole 200 studenter og 10 lærerårsverk samt lærerkrefter fra det lokale næringsliv. Fagskolen tilbyr stedsbasert undervisning med nettstøtte og gjør det mulig for elevene å ha et fast arbeid parallelt. Togstad skryter av at dagens ungdom er blitt bedre på mange måter. Når det gjelder røyking er det nå bare ca 10 som røyker, men til gjengjeld er det flere som bruker snus. Når det gjelder fagvalg så er det eleven som har valget. Men det er likeklart at næringslivet har all mulighet til å påvirke dette ved først og fremst å tilby læreplasser i egen bedrift. Skolen er ivrig på å tilpasse fagplanen til regionens næringsliv, således er det viktig for bedriftene å melde sine behov direkte til skolen. Ellers håper Togstad at det vil komme en oppmykning i forholdet to år skole og deretter læretid. - En fleksibilitet i tidsperioder for gjennomføring av læretida er ønskelig mener han. Når det gjelder framtida er det helt klart at ombygginga av skolen viser at fylket vil bevare Mvs i tida som kommer. Slupphaug antyder en ”sikker” drift i 20-30 år. – Men aktivitetstrykket må holdes oppe hele tida sier Togstad. Uansett så er det spennende å følge uviklinga ved Mvs, nå som før, og spenstige Øyvind Togstad ønsker oss velkommen når ombygginga er ferdig også. Øyvind Togstad informerer Her skal den nye kantina komme. Vi ser også to av de bærende søylene som skaper fleksibilitet for endring i rominnndeling. Bakkenivået her skal heves slik at det blir unødvendig med trapp foran hovedinngangen. Dessuten blir det et sentralt "blikkfang" på plassen. 22.10.13: Guvernørbesøk 22.10.13: GUVERNØRBESØK Det var vår tur til å ta imot distriktsguvernør Hans Furfjord på årets besøksrunde i vårt langstrakte distrikt. 23.10.2013 Som vanlig ble klubbens planer for året gjennomgått og drøftet med klubbens styre i eget møte. Guvernør Hans Furfjord (Sortland RK) hadde med seg Trond Amundsveen (Ørland RK) som assistent for anledningen. Dette er et viktig møte der en får nyttig informasjon og tips fra guvernøren. Medlemsmøtets innhold ble fylt av guvernørens foredrag. Hans Furfjord overrakte først distrikt 2275 sitt nye banner til vår president Atle Sølberg. Distriktet omfatter 54 klubber i hele midt- og nord-Norge samt Svalbard, en utfordrende oppgave å besøke alle. Han bekreftet dette med å nevne at det lengste klubb-besøket hittil tok tre reisedager, og samtidig er han i jobb i en alder av 69 år. Guvernøren gikk først igjennom noen nye saker som lovrådet vedtok i april i år. Men det som lå han sterkest på hjertet var å skape større interesse for Rotary. – Det er meget viktig for klubbene å dyrke vennskap, fellesskap og kameratskap ispedd gode historier og humør, understreket han. Og han hadde flere tips om hvordan en kunne vitalisere en klubb. Avslutningsvis hadde han forslag til hvordan en best skulle lykkes med rekruttering av nye medlemmer. Tilslutt takket presidenten for et interessant besøk. Preident Atle mottar distriktets nye banner. Guvernør Hans Furfjord Så venter neste klubbmøte 15.10.2013: KLUBBSAKER. Møtet 15.10. vart brukt til å drøfte klubbsaker. 3-minutt ved Steinar Dombu. 22.10.2013 Klubbsakene som vart tatt opp: 1. Bjørn Angvik la fram rekneskapen for rotaryåret 2012/13. Rekneskapen vart godkjent. 2. Det vart sett opp program for resten av møta fram til jul. 3. Det vart sett ned ein komite for å planlegge klubbens 50-årsjubileum. Komitemedlemmer er: Atle Sølberg, Ingrid Skarstein, Nils Slupphaug, Bjørn Angvik og Olav Sigurd Kvaale. 3-minutt: Steinar Dombu fortalde om sine erfaringar med sjukehus og rekonvalesens i samband med tarmsjukdom og operasjon. Mildrid Nesheim fortalde frå eit cruise ho hadde vore med på frå Los Angeles via Panama-kanalen til New Orleans. 08.10.2013: LØKKEN VERK MONTESSORI BARNESKOLE Løkken Verk Montessori barneskole starta til skoleåret 2012/2013. Rektor ved skolen, Per Jostein Mæhla, orienterte både om montessoripedagogikken og om skolen på Løkken, 21.10.2013 Per Jostein Mæhla fortalde først litt om sin eigen bakgrunn. Han er trøndar som flytta til Finnmark for over 20 år sidan. Han arbeidde ved A/S Syd-Varanger gruver, men da gruva vart lagt ned, bestemte han seg for å ta lærarutdanning. Som ferdig utdanna lærar arbeidde han i fleire år i skolen i Kirkenes, før han flytta sørover til Trøndelag og familie att. Han og sambuaren busette seg på Løkken. Han var tilsett som lærar ved Løkken Verk Montessori barneskole da skolen starta i fjor haust, og da tilsett rektor gjekk ut i permisjon sist i september, vart han spurt om å gå inn som konstituert rektor. Frå 1. august 2013 er han fast tilsett som rektor. Han er opptatt av montessoripedagogikken, og han er i full med å utdanne seg til montessoripedagog. Den italienske legen, Maria Montessori, hadde seks grunnprinsipp i sine pedagogiske tankar: 1. "Det førebudde miljøet". Det skal vere eit attraktivt funksjonelt miljø som, både fysisk og psykisk, skal tilfredsstille dei behova barnet har for læring og utvikling i forhold til alder og modning. Miljøet skal vere utforma på ulike måtar i ulike fasar av barns utvikling. 2. "Fridom og ansvar". Maria Montessori meinte ungane skulle ha ein struktrert fridom innan bestemte rammer og tydeleg definerte strukturar. 3. "Individualisering - samarbeid". Individualisering er ein føresetnad for samarbeid. Når eit barn har lært å kjenne seg sjølv, når det ser sine eigne evner og er trygg i desse, da kan det med full kraft ta del i samarbeid. 4. " Arbeid og arbeidssyklus". Barn er nysgjerrige av natur og dei elskar å lære seg nye ferdigheiter. Når barna får vere aktive, bygger dei opp strukturar i sitt indre - dei bygger opp seg sjølv. Dette er arbeid. Barnet utviklar sin eigen arbeidssyklus ved å velje om det vil arbeide aleine eller saman med andre, kva det vil arbeide med, og kor lenge, det vil seie sin eigen konsentrasjons- eller arbeidskurve. 5. "Konkretisering - motorikk". I montesoripedagogikken har bevegelse, motorikk og koordinasjon ein stor plass. Det er ein føresetnad for all innlæring, meinte Montessori. Hendene er sjelas og intellektets verktøy! 6. "Helheten - fredstanken". "Alt har ein særskilt hensikt. alle har ei særskilt oppgåve. Alle har eit særskilt ansvar. Alle delane høyrer saman og dannar ein heilskap. Heile verda i fellesskap. Fred på jorda. " Per Jostein Mæhla fortalde at han trivst godt som rektor på montessoriskolen, og han er stolt over det fine arbeidskollegiet skolen har. Skolen har no nødvendige og gode fasilitetar. og alt ligg til rette for at dette vil bli veldig bra! 01.10.13: Golf 01.10.13: GOLF Møtet startet som tradisjonelt med kaffe på Gjesteboligen. Kveldens tema var golf og vi flyttet til golfsimulatoren i kjelleren på Intersportbygget. 04.10.2013 Vi fikk demonstrasjon av simulatoren av Gunnar Gabrielsen og Bjørn Angvik, begge drevne golfspillere. Bjørns datter Eva Helen er utdannet golfinstruktør og har vært i klubben og fortalt om sin utdanning og virke innen golfsporten. Golfsimulatoren er et andelslag med 20 eiere, men det er plass til flere medeiere. Det er også mulig å gjestespille i simulatoren som brukes mest om vinteren. Kjente golfbaner i alle verdensdeler der verdensstjernene boltrer seg, er lagt inn i simulatoren i tillegg til øvingsbaner for de som er nybegynnere. Vi fikk en innføring i golfens regler med antall hull og slag, køller med forskjellig vekt og vinkel på køllehodet, kroppsstilling og grep på kølla med mer. Vi fikk også prøve simulatoren. Kanskje ble noen inspirert til å utforske denne hobbyen videre. Den passer ypperlig for folk i alle aldersgrupper. Det ble hevdet at golfspillere har en gjennomsnittlig levelader 5 år lenger enn gjennomsnittet i befolkningen. Anders Dragset prøver simulatoren. 27.09.13: Fårikålaften 27.09.13: FÅRIKÅLAFTEN Tirsdagsmøtet ble flyttet til fredag og ektefeller og samboere ble invitert til fårikålaften i Gjesteboligens festsal. 29.09.2013 Klubbens valg av tidspunkt klaffet veldig godt med fårikålens dag som har blitt feiret siste torsdag i september siden 1997. Nitimens lyttere kåret forøvrig fårikål til Norges nasjonalrett på syttitallet. President Atle ønsket alle velkommen til klubbens første fårikålaften og til et høstinspirert pyntet bord i den flotte festsalen. Han håpet dette kunne bli en sosial tradisjon for klubben. Det ble en uformell og smakfull sosial aften krydret med mange gapskratthistorier samt kunstnerisk innslag med klaverspill av Gretha Loe. Forventninger i blide fjes. Gretha Loe behersker klaveret. De fire siste forlater Gjesteboligen, fornøyd og like stilig etter festen, på den røde løperen. 17.09.13: Omvisning på nyskolen i Midtbygda 17.09.13: OMVISNING PÅ NYSKOLEN I MIDTBYGDA Rektor Anita Storm ga oss en effektiv orientering og omvisning i skolen som ble tatt ibruk 28. januar i år. 19.09.2013 Rektor Anita Storm orienterte først om Meldal Barne- og ungdomsskoles tilblivelse og driftserfaring så langt. En skole med 400 elever og 70 ansatte, herav en vaktmester og seks på rengjøring. Lærerne hadde vært med på å utforme kravspesifikasjonene til skolebygget som er delt opp i tre avdelinger for barne- mellom- og ungdomstrinn for å få en mer intim skole. I samme ånd er det flere innganger til skolebygget. Det er lagt stor vekt på at det skal holdes orden og at det skal være rent i bygget. Det siste fikk vi føle på kroppen, som besøkende, da vi måtte ta plastbeskyttere på skoene ved ankomst. Elevene på mellom- og ungdomstrinnet har fått låsbare garderobeskap der hver elev har fått sitt plastkort som kan brukes som nøkkel, her legges mobiltelefon og andre verdisaker. Dette er den første skolen i Norge som har tatt ibruk plastkort. Videre skal de samme kortene kunne brukes som betalingsmiddel på kantina. Maten som kjøpes i kantina er sunn og tiltalende. Selve bygget er åpent i alle retninger med store vindu, glassvegger og glassdører. Fargevalget viser duse toner, og utsmykning vil komme etter hvert og etter nøye vurdering. Det er et stort amfi med mulighet for å åpne mot gymnastikksalen slik at alle elever kan samles. Utearealet er blitt populært blant elevene, kanskje særlig kunstgressbanen blant flere mulige spillbaner. Lekeapparatene er også blitt populære blant de voksne elevene. Gapahuker er også i området. En spesialitet ved skoen er forskjøvne friminutt, det gir oversikt og mulighet for alle til lek. Men for lærerne blir muligheten for felles kommunikasjon i friminuttene fraværende, i stor grad. Vi får en omvisning med smak av alle fasiliteter i en ny skole, veldig mye er endret siden vi besøkende var i skolealder. Den gamle kritt-tavla er borte, men høvelbenkene kjenner vi igjen. Jeg karakteriserte informasjonen som Anita ga oss for effektiv, og det skyldes at både forhistoria har vært omfattende og at vi oppfattet at resultatet var blitt et innholdsrikt og framtidsretta skolebygg, noe vi skulle fordøye i løpet av den drøye timen besøket varte. Rektor Anita Storm her foran en avansert og elektronisk tavle. Det er flere flatskjermer i fellesområdene med diverse innhold. Her legger Pippi Langstrømpe lista høyt, det gjelder å tro på egne muligheter. Øverst i amfiet. Gymnastikksalen. Porten kan åpnes mot amfiet. Vi har takket for oss og forlater bygningen mens månen overvåker bjørnens vakthold. 10.09.13: Om Astrid Krog Halse 10.09.13: OM ASTRID KROG HALSE Lærer Laila Fagerhaug Grut ga oss en tett på informasjon om Astrid Krog Halse. 14.09.2013 Laila Fagerhaug Grut hadde tenkt å presentere et kåseri om Astrid Krog Halse, men fant ut etter googling, at vi slett ikke ville få noe kåseri. Men hun skulle i alle fall ha fokus på lyrikeren i kveldens hovedprogram. Astrid Krog Halse (1914-2007) hadde sin oppvekst på Å i en familie der både mor og far skrev dikt. Det var først etter at hun flyttet som lærer til Bromstadveien i Trondheim at hun skrev det meste, og naturlig nok var innholdet i lyrikken først og fremst farget av oppveksten på Å, det samme kan en si om språkdrakten slik at ord og uttrykk fra Meldal er blitt tatt vare på. Hun ga ut 10 diktsamlinger og i 2000 ble alle dikt samlet i ”Målet hennar mor” utgitt av Brit og Steinar Olsen. (Boka er fortsatt å få kjøpt hos Steinar Olsen tlf. 91338935, og prisen er kr 350,-). I 1998 fikk Astrid kulturprisen fra Meldal kommune. Laila forteller at hun allerede som liten var interessert i å lese og synge. Det var også i tidlige barneår hun fant dikt av Astrid Krog Halse, og disse skulle bli et grunnlag for et tett samarbeid med henne som lyriker og menneske. Laila var den første som satte tone til Astrids dikt, og de ble sunget av Lailas egen sanggruppe, Låt og Olåt. Etter hvert skulle det bli mange tonesettere til Astrids dikt, det er gjerne Gåte som har gjort at diktene har fått et atskillig bredere publikum. Laila forteller, leser flere dikt og synger noen strofer for oss. Diktene kjenner hun bedre enn de fleste, diksamlingen ”Målet hennar mor” har alltid en sentral plass i stua. Hun avslører også at en kan finne skjult kjærlighet fra oppveksten i noen av diktene. Laila avslutter sitt fengende program med å synge ”Myrull”: Å vere myrull som ingin vet om en litin blomster som ingin sjer og stand og duve imillom stenom i langmorkdalom der ingin fer Kanhende det er så rik ei løkke kanhende det er så stor en fred å stand så bortglømt på ensemdsmyrom at ingin kjem der og tek deg med Laila forteller også at Arnulf Grut spurte under et intervju med Astrid Krog Halse, mens hun var på Ranheim sykehjem, om hvilket av diktene hennes som var best. Da kom det kontant: -Myrull. Laila Fagerhaug Grut forteller, leser dikt og... synger 03.09.2013: QUIZ-KVELD. På møtet 3. september hadde Eindride Einum full kontroll på "allehånde" spørsmål medlemmene måtte svare på. 05.09.2013 Vi oppdaga fort at vi hadde store hol når det galdt heimesida til Meldal kommune. Det var ikkje lett å hugse/ vite alle tal på antall kvadratkm dyrka areal, innbyggartal, m.m. Vi måtte og innsjå at gamal skolekunnskap hadde glidd ned i dei mørke minneskuffene, men artig var det, lell! Det vart ein uhøgtideleg konkurranse mellom tre lag - i stort alvor, og med mykje latter! Takk til Eindride som hadde laga oppgåvene, og vi må skjerpe oss til neste quiz-kveld! 27.08.13: Ryånda Kraftverk 27.08.13: RYÅNDA KRAFTVERK Bonde og daglig leder Kjell Olav Berg ved Ryånda Kraftverk fortalte om oppstart, bygging og drift av et sameiet minikraftverk. 30.08.2013 Først på 1900-tallet var det flere småkraftverk også i Meldal, men Aurakrafta tok over etter 1950. Fra 1990 ble det igjen mulig å bygge småkraftverk i Norge for å bidra til miljøvennlig kraftproduksjon. I 2000 luftet Kjell Olav Berg sin ide om kraftproduksjon med flere fallrett-eiere i nabolaget på Ree. Det var absolutt interesse og en begynte etter hvert å undersøke hvordan en skulle realisere ideen. I 2003 startet forundersøkelser, de snakket med mange, kommunen, NVE, kraftverkeiere, bondelaget, Salvesen & Thams med flere. Og i 2004 ble det skrevet en intensjonsavtale, de søkte om konsesjon og fikk støtte til et forprosjekt fra Blilyst og kommunen. Konsesjonssøknaden førte til en masse undersøkelser fra myndighetene, ville dette kraftverket ødelegge gamle og nye kulturer i landskapet? Men svaret fra fylkesmannen var positivt hvoretter NVE var på befaring og så ble det gitt byggetillatelse i 2005. Meldal Sparebank bidro med lån til en samlet investering på 8 mill og dermed startet kraftverksbyggingen med Felleskjøpseide Kvernfall som ansvarlig. Byggingen ble også en lang historie, men etter mange viderverdigheter så åpnet kraftproduksjonen 30. november i 2008, - en stor dag! Minikraftverket gir overskudd med dagens priser og rentekostnader. Teknisk informasjon: Fallhøyden er 185m og det er lagt 1600m med plast- og stålrør som har en diameter på 60cm. Øverst er det en inntaksdam som brukes for å regulere produksjonen, hvis vannstanden synker et par centimeter, strupes tilført vannmengde til kraftverket omgående. Det er ikke tillatt å bygge et stort og kunstig vannreservoar! Dette kunne redusert flomfaren ved stadig hyppigere ekstremnedbør (kommentar fra referent). Kraftverket yter 880kW og produserer 2,5 mill MWh/år. Driften overvåkes og styres fra hjemmekontor. De fem eierne bytter hver uke på driftsansvaret. Selv etter mange skjær i sjøen underveis fra ide til strøm, så anbefalte Kjell Olav Berg på det sterkeste å bygge ut ren vannkraft, han kunne gjerne ta fatt flere ganger! - men ikke vindkraft... Kjell Olav Berg 20.08.13: Diverse 20.08.13: DIVERSE Program om SB Skog måtte utgå etter dagens forfall fra foredragsholderen. Allikevel ble det et godt møte. 20.08.2013 3-minutt ved Per Svinsås: Per hadde en anbefaling for god fysisk helse gjennom aktiv golfing. Per har drevet med golf i 10 år og dette har gitt han en lystbetont ukentlig trimtur på to mil. I tillegg er sporten veldig sosial. Han refererte til en artikkel hvor det uttales at aktive golfere øker livslengden med fem år! Dette ble et 3-minutt med mange spørsmål i etterkant. Per anbefalte alle å prøve den lokale treningssimulatoren på Løkken. Det ble foreslått å ta et møte i simulatorlokalet. Annet: Oddmund Stenset hadde et program om prosessen fra eiendom til byggeklare hyttetomter 30.04.13. Han fortalte at - idag startet gravearbeidet for rensanlegget for Svorksjølia hyttefelt på Hemnekjølen, en merkedag for meg. Han fylte på med mer informasjon om prosjektets vidløftigheter. Klubbsaker: Presidenten anmodet flere om å melde seg på fårikålaften i Gjesteboligens festsal 27. september. Gi beskjed til Ingrid Skarstein. Sekretær Nils Slupphaug oppfordret alle til å melde endring av mailadresse slik at denne kommer korrekt på hjemmesiden som en basis for informasjonsutveksling. 13.08.2013: Ny sokneprest. 13.08.2013: NY SOKNEPREST. På møtet 13. august hadde rotaryklubben eit triveleg besøk av den nye soknepresten i Meldal, Marita Hammervik-Owen. 18.08.2013 Meldal Rotaryklubb ønska å bli litt meir kjent med den nye soknepresten og inviterte ho og ektemannen til møtet 13. august. Marita Hammervik - Owen vaks opp på Hjertøya på Frøya. Ho vaks opp "i søvesten", sa bestefaren, for håret hennar ville berre ligge til ei side. Dei var seks søsken og mor tok seg av ungane heime. Ho hadde aldri vore i barnehage, men så byrja ho på skole, og det var "gøy", det var artig å lære om nye ting. Konfirmantåret var eit fint år, og vart svært viktig for henne. Da snakka ho for første gong om å tru. Seksten år gamal reiste ho til Kentucky i USA som utvekslingsstudent, og ho sa at i løpet av det året vart ho veldig glad i kyrkja i USA, som er meir ein del av livet til folk enn her heime, og ho bestemte seg for å bli prest. Og så forelska ho seg i Alex! Det vart seks lange år på Menighetsfakultetet, men det som letta studiet, var alt ho fekk vere med på, all praksisen ho fekk. Ho var m.a. vikar som prostiprest i Orkdal prosti, og ho tenestegjorde ved kyrkjene i Meldal. Ho hadde eit spesielt hjerte for Løkken og Meldal, sa ho, og ho var veldig glad for at ho fekk jobb her. Ho berømma også lærarkreftene og studiemiljøet ved MF. Marita Hammervik-Owen er glad i folkekyrkjebegrepet, og ho tenkjer at ein kanskje kan bruke kyrkja på nye måtar. Det er flott arbeid å få gå saman med folk, sa ho, og ho er svært glad i dei tradisjonelle rituala som dåp og konfimasjon. Ektemann Alex fortalde også litt om sin bakgrunn på godt norsk. Han vaks opp i Kentucky, ein delstat i den sørlege delen av USA. Kentucky er ein gruvestat, så gruvemiljøet er han fortruleg med. Han har studert psykologi og kriminologi, og i ein parentes: alt som 14 åring ville han inn i FBI! Men i staden bestemte han seg i 2008/09 å reise til Norge og Marita! Han har tatt norskkurs og vil studere ved universitet/høgskole. Marita fortalde ho måtte jobbe mykje for å greie inntektskravet som mynigheitene set for å få ektefelle til landet, og begge meiner det må bli lettare for ein ektefelle å få opphaldsløyve i Norge. Marita Hammervik-Owen føler ho er blitt svært godt mottatt i Meldal, og ho er veldig takknemleg for den fine ordinasjonsgudstenesta i Meldal kyrkje 25.juli. 3-minutt: Oddmund Stenset hadde 3-minutt og fortalde om si oppleving av å søke byggeløyve for hytte. Heile 18 skjema skulle fyllast ut av ulike personar og instansar. Ei aha-oppleving av norsk byråkrati! Alex Owen og Marita Hammervik-Owen. 06.08.13: Klubbsaker 06.08.13: KLUBBSAKER Idedugnad 08.08.2013 -Det er en ære å få lede årets første ordinære møte, sier vår nyslåtte president Atle Sølberg. Han inviterte til idedugnad for aktiviteter utover året. Presidenten fikk mange innspill som han vil konkretisere fremover. Han vil også koordinere møteprogrammene. Alle medlemmer oppfordres til å melde seg på som innledere til møtekvelder viet drøfting av samfunnsaktuelle tema. Det er lenge siden vi har hatt et festlig lag sammen med ektefeller/samboere. Nå satser vi på at det skal bli en realitet! Merk av fredag 27. september, da inviteres det til Fårikålaften i Gjesteboligens flotte festsal. Ingrid Skarstein er frivillig og ivrig festkomiteleder. Invitasjon med detaljer vil komme. 25.06.13: Presidentskifte 25.06.13: PRESIDENTSKIFTE På møtet 25. juni overleverte president Arve Jørstad presidentkjede til Atle Sølberg, som er ny president i Meldal Rotary rotaryåret 2013/2014. 02.07.2013 Rotarymøtet 25.6. var eit reint klubbmøte, der ulike klubbsaker vart drøfta. Vi tok ei evaluering av Sommarfesten på Helsetunet, der rotary var medarrangør, og dei som deltok var einige om at det var eit svært vellukka arrangement, og at Meldal Rotary bør delta på same måten også neste år, dersom det blir eit tilsvarande arrangement. Det var og ei positiv evaluering av siste rotaryår, der det har vore mange gode program med gjesteforelesarar. Det er like fullt eit forbetringspotensiale, og klubbmedlemene må i enda større grad ta ansvar for å få gode program. Klubben fekk heimeside på nyåret, og dette vart evaluert som svært positivt. Det vart bestemt å ta møtefri tre tirsdagar i juli, medan det blir programfritt møte på Gjesteboligen som vanlig tirsdag 2. juli og på Frivilligsentralen tirsdag 9. juli. Så blir det møtefri fram til 6. august. Så var det tid for presidentskifte, og siste års president, Arve Jørstad, overleverte presidentkjede til neste års president, Atle Sølberg. Atle Sølberg takka for tilliten og sa klubben i komande arbeidsår måtte legge vekt på at klubben skal feire 50-årsjubileum i 2014. Det vart foreslått at klubben også skal arrangere eit meir sosialt møte i løpet av september, ein fårikålkveld, der også ektefelle/sambuar blir invitert med. Og så vart presidentskifte markert med is med nydeleg bærsaus til! Påtroppende president Atle Sølberg har fått overlevert presidentkjede fra avtroppende Arve Jørstad. 20.06.13: Sommerfest for beboere ved Meldal Helsetun 20.06.13: SOMMERFEST FOR BEBOERE VED MELDAL HELSETUN Festen er et nytt tiltak som ble arrangert av Den kulturelle spaserstokken i et samarbeid med Frivilligheten i Meldal. 20.06.2013 Festen ble som seg hør og bør åpnet av ordføreren, en travel Are Hilstad. Hans dag var egentlig viet kommunens viktige budsjettarbeid, men han prioriterte et lite avbrekk for å gi denne premieren av en sommerfest den største oppmerksomhet. Som han sa i forbifarten til åpningstalen, -her er det frivilligheten som er motoren. Lederen for Meldal Frivilligsentral, Anne Mari Svinsaas, sendte også med et innspill til budsjettarbeidet: -Skulle gjerne trenge en helstilling for Frivilligsentralen. Så sluttet det å regne og Sommerfesten ble høytidelig åpnet foran en spent forsamling av beboere ved Helsetunet. Den kulturelle stemningen ble satt fra Svalgangen av elever ved Meldal kulturskole. Det var et meget tett sekstimers underholdningsprogram, og det ble brukt to scener, innendørs pianobar og utendørsscenen. Og undervegs var det muligheter for grillmat, kaker og drikke. Det var også noen martnasboder med diverse varer, og tombola. Her var en avslappet stemning og praten gikk sammen med det kunstneriske bakteppet og det aromatiske røykteppet fra grillen. Trivelig og annerledes. Frivilligheten var: Meldal Helsetun, Sanitetsforeningene, Rotary, Støtteforeningen for Helsetunet, Meldal Sparebank, Midtbygda Grendalag, Meldal Frivilligsentral og mange andre frivillige. En fyldig festreportasje finner du på meldal.no: Trykk her. Nedenfor finner du noen bilder fra festen: Ordfører Are Hilstad åpner sommerfesten fra Svalgangen. Leder for Meldal Frivilligsentral Anne Mari Svinsaas informerer om festprogrammet og sørger for stødig gjennomføring hele festen. Smilene er på plass. Her ser vi Aud Løfshus og Kari Garberg. Underholdning inne og underholdning ute. Grillsalg følges av rotaryfruene. 11.06.13. Klubbsaker 11.06.13. KLUBBSAKER Møtet 11. juni vart brukt til planlegging av nytt rotaryår. 04.06.13: Kirkevergen i Meldal 04.06.13: KIRKEVERGEN I MELDAL Noralf Ljøkjel er nytilsatt kirkeverge i kommunen og han forteller om sin bakgrunn og sine nye arbeidsoppgaver. 09.06.2013 Noralf Ljøkjel er fra Kårmo i Orkdal, og dette har vært hans base siden han ble født. Etter den ni-årige skolen gikk han toårig landbruksskole. På heimgården på Kårmo har de produsert egg fra 1930-tallet. Fra 1981 startet de eggpakkeriet Orkla Egg der de hadde mottaksavtaler med 30 eggprodusenter. Han hadde ansvaret for drift og vedlikehold av pakkelinjen, dessuten reiste han mye for å holde kontakten både med produsenter og butikker. Orkla Egg ble til Nordgården før det hele ble solgt til Prior i 2005. Pga sin erfaring med økologiske produkter ble Noralf engasjert i norsk blåskjellproduksjon. Blåskjellpakkeriet var først i Frankrike og senere i Gøteborg. Dette førte til enda mer reisevirksomhet enn tidligere, dette slet på både helse og familieliv. Dermed sluttet han i denne stillingen i mai i fjor. For første gang i sitt liv søkte han en jobb på vanlig måte og fikk jobben som kirkeverge samme døgn som han møtte til jobbintervju. Med dette gikk han fra privat næringsvirksomhet til offentlig virksomhet med mange nye arbeidsområder og tilhørende lover og regler. Han skryter av sine dyktige ni medarbeidere som dekker de mange arbeidsoppgaver som folk flest tar som en selvfølge under livets gang. Barnedåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse med mer. Han legger vekt på å møte alle med forståelse og respekt i livssituasjoner som mange ganger kan være vanskelige. Alle ønskes velkommen til kontoret, dessuten har de etablert en egen hjemmeside og de har egen side på Facebook. Nå er de veldig opptatt av å ta godt imot den nye kvinnelige presten, Marita Hammervik-Owen (24), som også overtar presteboligen etter Thor Aas. Hun begynner i embetet 17. juni. 3-minutt: En utilsiktet ”kollisjon” ble enkelt løst ved at to medlemmer fikk bidra med sine 3- minutter. Dermed var det også en ren tilfeldighet at de hadde ett og samme produkt som bakgrunn for sine innlegg, nemlig dagens avanserte mobiltelefoner som også inneholder PC-funksjoner. Thorleif Hove: Mobiltelefonbruken er iferd med å ta overhånd i det sosiale liv. Selv når du er i et høytidelig selskap ved et pent dekket festbord, ja selv da kommer mobilen frem og opp på bordet og i aktiv bruk! I en foredragsforsamling er tilhørere opptatt med sine ”pader” mens foredragsholderen er i gang! Thorleif er irritert over mangel på god gammeldags folkeskikk i møte og samvær med andre mennesker. Erik T. Loe: Erik beretter om et lokalt innslag i Norgesglasset på NRK P1. Torkjell Orre Rye ble intervjuet i sin traktor i arbeid med å reparere isbrannskader. Da brukte NRKs reporter en ”vanlig” mobiltelefon tilplugget den blå NRK-mikrofonen og en (h)ørepropp. Mao er det lett å få til et direkteintervju med slike hjelpemidler. I ettertid er også denne radioreportasjen omtalt på meldal.no: Trykk her. Annet: Eindride ledet kveldens møte for fraværende president. Noralf Ljøkjel 28.05.13. Besøk hos Kåre Svartbekk 28.05.13. BESØK HOS KÅRE SVARTBEKK Vi var invitert til Svartbekken for å sjå veteranbilane til Kåre Svartbekk. Det vart så mye meir! 30.05.2013 Vi var inviterte til Svartbekken for å sjå på veteranbilane til Kåre Svartbekk. Han har ei imponerande samling med gamle oplar, rekord og kadett, frå sist på 50-talet og utover 60-talet. For mange vart det eit møte med guttedraumen! 10-12 sto framme, blankpolerte og med regisrtreringsskilt på, og vi let oss imponere! Kåre Svartbekk fortalde at han og sonen har tilsaman rundt tretti veteranbilar! Så vart vi invitert inn på låven, og da vart vi omtrent mållause: Vi opplevde eit så spennande og allsidig museum, at det einaste vi fekk fram, var "noko så fantastisk!" Der var alt: Alle Tandbergs radiomerke, til dømes, der var postkontor og bar. Det siste med massiv Tuborgreklame i form av gamle ølflasker og plakatar Der var telefonar i alle årsklassar, også eit eksemplar mobiltelefon frå Simonsen Elektro. Der var gamle høvlar i mengdevis, alle bøkene om "Hardy-guttene", sikkert over hundre (rakk ikkje å telje), bilete og minne frå Heglebussane, billett frå D/S "Orkla", ein gamal sveivegrammofon med lyd og avisa "Sør-Trøndelag" frå 8. mai 1945 med melding om FRED over heile framsida! Dette museet, der det eine rommet etter det andre med spennande innhald, vart opna, kan ikkje beskrivast, det må opplevast! Og til sist vart vi bedne på kaffe og kake! Da var det godt å sette seg ned litt for å fordøye alle inntrykka, det vil seie, det greidde vi nok ikkje, det var for mange -! Eit råd til alle som vil besøke dette heilt spesielle private museet: Sett av meir enn ein klokketime. Det trengst! Kåre Svartbekk framfor nokre av sine Opel-klenodium! Karane beundrar guttedraumen! Oddmund er den stolte eigar av ein slik bil! Dette kan vere utgangspunktet for restaureringa. Anders beundrar militærutstillinga. Landpostbud Kåre måtte sjølvsagt ha postkontor! 21.05.2013: Nye rammevilkår for bankene 21.05.2013: NYE RAMMEVILKÅR FOR BANKENE Adm. banksjef Odd Ivar Bjørnli i Meldal Sparebank hadde i sitt foredrag valgt å fokusere på statens nye forslag på kapitaldekningskrav som meget sannsynlig vil bli vedtatt. 22.05.2013 Odd Ivar Bjørnli kom direkte fra styremøte i Meldal sparebank der tiltak for å møte de nye regelverk var et sentralt tema. Han valgte å starte foredraget med å fortelle at sparebankens satsning i nabokommunen Rennebu hadde lyktes veldig bra. En dobling i kundemassen i løpet av tre år etter etableringen var dagens gladbudskap. Bankene er fortsatt veldig regulert av lover og forordninger som Finanstilsynet overvåker samvittighetsfullt. Meldal Sparebank har de siste fem år hatt et årlig resultat på 20 millioner før skatt og forvaltningskapitalen er på hele tre milliarder. Kapitaldekningsgraden er redusert fra 20 til 16,5% i den samme perioden. Noen synes kanskje at overskuddene er for store, men det er en dyd av nødvendighet at bankene må levere vekst for å innfri de skjerpede kravene fra myndighetene. For å få til denne veksten, må inntjeningen økes vesentlig gjennom økte lånerenter og bedre drift. Samtidig vil det bli reduserte og dyrere utlån til næringslivet, boligbygging osv. De skjerpede kapitaldekningskrav vil også overgå kravene i våre naboland. Foredraget var hyperaktuelt og tankevekkende, og resulterte i mange bekymrede utsagn fra medlemmene med bakgrunn i næringsutvikling i både distrikts-Norge og hele landet for den del. Og vet egentlig politikerne følgene av hva de sannsynligvis vil vedta? 3-minutt ved Mildrid Nesheim: Mildrid delte sine positive erfaringer og tanker om Rotarys mange tilbud og muligheter for utveksling av unge og voksne over kort og lengre tid verdens land imellom. Mildrid avsluttet med å oppfordre klubben til å prioritere ungdomsutveksling. Klubbsaker: Prosjektkomiteen hadde dette rotaryåret planer om å arrangere en tur for eldre etter mange års opphold. Kjell Dalheim presenterte en liten vri ved at klubbens medlemmer isteden bidrar som hjelpere ved en sommerfest ute og inne på Helsetunet. Festen arrangeres på dagtid torsdag 20. juni. Besøk: Sidsel Toril Reimers fra Bærum Rotaryklubb. Alvorlige kapitaldekningskrav 14.05.2013: Etikk 14.05.2013: ETIKK Marit Drugli Sund, leder ved Hjelpetjenesten i Meldal kommune, informerte om etikk og arbeid med dette blant kommunens egne ansatte. 16.05.2013 Marit Drugli Sund fortalte at kommunens etiske retningsliner var meget omfattende, de besto av hele 17 sider. Disse er senere blitt forkortet til ”Etiske 10 bud”. I 2011 ble Meldal kommune med i et ”Etikk-prosjekt” arrangert av KS for å øke kompetansen på dette området. Prosjektet ble en møteplass for å bli pådrivere for hverdagsetikk. Prosjektdeltagerne sørget for å videreformidle informasjonen inn i kommunens store organisasjon med en sluttrapport og informasjon til et bredt sammensatt utvalg. Det var kursdager og det var refleksjonsgrupper. Ordet etikk kommer fra etos som direkte oversatt betyr sedvane/skikk. God folkeskikk er gjerne godt beskrivende for hva etikk er. Marit inviterte til erfaringsutveksling fra medlemmene, noe som også førte til info om interessant praksis samt tanker fra forskjellige arbeidsplasser. Det ble også trukket frem de mange oppslag i media om overtramp i forhold til ”smøring” i forskjellige sammenhenger. Det ble naturlig å repetere Rotarys spørsmålsprøve: Er det sannhet? Er det rettferdig overfor alle som det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Etos: Presidenten takker. Et givende program fra Marit Drugli Sund. 07.05.2013. Dugnad Meldal bygdemuseum 07.05.2013. DUGNAD MELDAL BYGDEMUSEUM Tysdag 7. mai var det dugnad for Meldal Rotary og Museets venner på Meldal bygdemuseum. 16.05.2013 Mange møtte fram til rakedugnad på Meldal bygdemuseum. Prioriterte område var inngangspartiet og rundt dei ulike bygningane på museet. Det vart raka med stor lyst, og Steinar Dombu og Gunnar Ree kom med traktorar og fekk fjerna gamalt lauv og nedblåsne kvistar. Maten er viktig på dugnad, og denne gongen kunne vi sitte ute i sola og nyte nysteikte vaflar og kaffe/te. Ein fin kveld på museumsgarden! 30.04.2013: Fra eiendom til byggeklare hyttetomter 30.04.2013: FRA EIENDOM TIL BYGGEKLARE HYTTETOMTER Oddmund Stenset presenterte en erfaringshistorie med mange gode tips for om mulig å komme noe raskere til mål med et slikt prosjekt. 01.05.2013 En eiendom på 200 mål ved Bjørkøybekk på Hemnekjølen ble disponibel for Sigrid og Oddmund Stenset i 1971. Den gangen var myrsletteeiendommen null verdt ut over det å være friareal ettersom det var byggeforbud. Håpet og målet var at eiendommen skulle kunne bli frigitt som hytteområde. Det gjaldt da å få med Orkdal kommune på at denne eiendommen kunne bli et hytteområde og med det bli en interessant næringsmulighet med positive økonomiske ringvirkninger i hele kommunen. Oddmund foreslo blant annet i 1978 bygging av et turistsenter med kro og 12 hytter. Kommunen ga tillatelse til dette, men så skulle det hele strande på lang saksgang for å utstede skjøte på eiendommen, som opprinnelig var overført i form av et gavebrev. Dette med åpning for hyttebygging i området hadde etter hvert modnet blant kommunens politikere, og i 2008 ble det gitt klarsignal for mulig hyttebygging i større skala ved Bjørkøybekk. Sammen med flere grunneiere ble Svorksjølia Hyttegrend planlagt nordvest for E39 og østre Svorksjø. Orkdal kommune planla et stort renseanlegg som skulle fange opp alle hytter fra Høgkjølen og til Søvatnet på Søvasskjølen. Dette skulle, etter en langsommelig saksgang, vise seg å bli altfor kostbart. Dette forsinket også en realisering av hyttetomter som er avhengig av godkjent avløp. Men Oddmund kunne foreslå et langt rimeligere bioanlegg for både gamle og nye hytter i nærområdet til Bjørkøybekk. Kommunen ble orientert om disse planene og var positive. Og nå er det muntlig klarsignal fra kommunen for å realisere tomteprosjektet. Men Oddmund setter ikke spaden i jorda før signaturene er på plass, i disse dager. Og da skal de første tomtene være byggeklare med veg, vann og kloakk i løpet av sommeren! - Etter 42 år; snipp, snapp… som Oddmund sa. For en interessert forsamling ble dette en historie som eksemplifiserer at en kompetent optimist kan tåle en lang og bratt motbakke når troen på målet er usvikelig. 3-minutt ved Arve Jørstad: Arve hadde fundert over temaet: Hva er en tjeneste verdt? Det ene eksempelet var fra en kollega som skulle få fjernet ni høye grantrær inklusive rydding ved boligen sin. Et tilbud fra et byfirma lød på kr 25000. Dyrt, Meldal Bygdeservice kunne være et bedre forslag? Et 42-årig sammendrag presenteres. Svorksjølia Hyttegrend med avløpsløsning. Vi ser østre Svorksjø. 23.04.2013: Vårfest i Meldal Folkeakademi 23.04.2013: VÅRFEST I MELDAL FOLKEAKADEMI Tradisjonen tru slo rotaryklubben sitt møte saman med vårfesten i Meldal Folkeakademi 01.05.2013 Meldal Rotaryklubb la møtet sitt saman med vårfesten til Meldal Folkeakademi. Det var fullsett sal da leiaren, Odd Myrmæl, ønskte velkommen, og folkeakademiet kunne by på eit godt og variert program. Først ute var Rennebu songlag, som tok publikum med på sitt første nummer: No livnar det i lundar. Bergmannsteatret viste utdrag frå stykket "Kåppår og slagg", og dei gjorde det på ein framifrå måte ved å ta songsekvensane og så binde det saman med forteljarstemmer. Turnarar frå Meldal viste høge hopp og imponerande saltomortalar, og Rennebu songkor runda av kvelden med sine vakre tonar. Og så var det allsong, åresalg og mykje god mat å få kjøpt. Noen bilder fra folkeakademisk kultur i Meldal: Utdrag fra fjorårets suksess ute ved slagghaugene på Nyplassen ble gjenskapt på scenen. Det trekkes. Full sal, ca 250 personer. Noen står også i taket. Meldal Tungruppe skapte spenning i salen. Rennebu Songkor i aksjon. Meldal Trekkspillklubb med et ekstranummer. 16.04.2013: Klubbsaker 16.04.2013: KLUBBSAKER Hele møtet var viet klubbsaker. 09.04.2013: India fra innsida 09.04.2013: INDIA FRA INNSIDA Mildrid Nesheim var seks uker i India i høst, og hun har i løpet av til sammen tre møter fortalt om India og vist bilder fra oppholdet sitt. Det ble en interessant og spennende reise for oss alle. 11.04.2013 Mildrid Nesheim hadde et seks ukers opphold i India i høst. Hun hadde to hovedformål med oppholdet: Det ene var å besøke egen familie: Datter, barnebarn og svigersønn som for tida er bosatt i New Dehli, og det andre var å besøke et landsbyutviklingsprosjekt i den østlige delen av India, i delstaten Jharkand. Hun startet med å fortelle om Jaya, som var elev ved Hallingdal Folkehøgskule på Gol skoleåret 1965/66. Han blei begeistra for folkehøgskolepedagogikken, og etter skoleåret arbeidde han for å skaffe nok penger til å åpne en skole for de aller fattigste i India, urbefolkninga i øst. Han kalte skolesenteret sitt Jagriti Vihara, som betyr "oppvåkning" på hindi, og i dag har Jagriti Vihara skoler i 50 landsbyer i området, har plantet ca. 850000 trær, bygd 400 brønner, fått bygd vanningsanlegg for rismarkene som dobler den årlige avlinga og inntekta, og skapt mange arbeidsplasser for kvinner spesielt, men også menn (håndverksprodukt,snekkeri, smie, veveri, pottemakeri, produksjon av takstein m.m.) Mildrid Nesheim fortalte om hverdagsliv i India, sett gjennom øynene til en norsk familie, barnearbeid og tiltak mot det, skolesystem, kastevesen (som blei forbudt allerede i 1950), arrangerte bryllup, religion, politisk samarbeid mellom Norge og India og om sine egne opplevelser og inntrykk. Alt ble illustrert av en veldig interessant bildeserie. Klubbsaker: Presidenten inviterte til en runde på programforslag. Det kom flere gode forslag fra medlemmene, og disse vil presidenten sortere for resterende rotaryår. Indiske kvinner i sine fargerike, vakre sarier Taj Mahal i Agra, et av verdens vakreste byggverk Mildrid og familien sammen med Jaya på Jagriti Vihara Indisk brudepar Hellige kyr i gata 05.04.2013: Spaniabrev 2: Dagens Spania-aktuell virkelighet 05.04.2013: SPANIABREV 2: DAGENS SPANIA-AKTUELL VIRKELIGHET Per Svinsås følger opp og gir en situasjonsrapport om økonomiske og sosiale forhold i Spania. 05.04.2013 Dagens Spania – aktuell virkelighet. Vi har alle hørt om økonomiske problemer og stor arbeidsledighet i Spania og andre søreuropeiske land. I Spania er nå arbeidsledigheten på 25 % - nærmere 50 % blant de helt unge. Hva har skjedd de siste år? I 2007 rådde stor optimisme og det ble påbegynt like mange boenheter i Spania som i Frankrike – England og Italia til sammen. Etterspørselen etter ferieboliger var stor og kundene kom fra hele Nord-Europa. De spanske banker lånte ut penger til full finansiering til alle som ville kjøpe i boliger. Det skapte en enorm etterspørsel etter tomter og utbyggingsområder spesielt på Middelhavskysten. Dette igjen førte til korrupsjon helt opp på topplan i fylker og kommuner med store summer av svarte penger for å skaffe områder for utbygging og få disse godkjendt. Prosjekt på hus ble solgt mange ganger før spaden var satt i jorda. Til denne utbyggingen krevdes det arbeidere, og fra Øst-Europa og Latin-Amerika strømmet de inn i tillegg til den vanlige strømmen fra Afrika. Så i 2008 startet den økonomiske krise i Europa. I land etter land ble det brukt mer penger enn det som kom inn. Her må det sies at i land i Sør-Europa har man ikke vår kultur til å betale skatter og avgifter som i Norge. Det gikk som det må gå når man bruker mer enn det kommer inn. Nå satte EU-kommisjonen opp kravene til landenes regjeringer. Her måtte spares penger. I Spania sank etterspørselen etter hus og leiligheter katastrofalt. Ferdige hus sto usolgt og på andre ble arbeidet stoppet. Mange som hadde kjøpt ferieboliger - spesielt fra England - måtte selge sine boliger for å klare sine forpliktelser i heimlandet. Tilbudet på boliger øket voldsomt og prisene falt. Mange mistet arbeidet – spesielt i bygnings og restaurant bransjen. Mange spanjoler som hadde hus klarte ikke sine forpliktelser og bankene forlangte at eiere som ikke betalte inn avdrag og renter skulle kastes ut, og bankene overtok boligene. Plutselig satt bankene som eiere av tusenvis av boliger som de ikke fikk solgt og prisene sank videre nedover. Siden toppen mot slutten av 2007 har boligprisene i Spania falt med 35,6 prosent ifølge boligportalen Tinsa. Langs Middelhavskysten har boligprisene falt med 42,2%. Noen banker har gått konkurs andre har blitt kjøpt opp, og alle forsøker å bli kvitt de boliger de har tatt over. Utkastelse på grunn av manglende betalinger har stoppet opp. Politiet nekter å kaste ut folk. Over hele Spania helt opp på statsministernivå florerer korrupsjonssiktelser / anklager og rettssaker bebudes – og alle spår at dette vil ta år å rydde opp i. Siste halvdel av 2012 gav oppsving i bolighandelen. Engelskmenn og nordmenn er i kjøpsmodus, og turistene er kommet tilbake. Miguel Forbes – amerikansk økonom – sier til spanske media – nå er det tid for å gjøre langsiktige investeringer. En norsk boligselger som jeg snakket med sier han aldri har hatt så mange interesserte boligkjøpere fra Norge. Nå kan du gjøre et kupp sier han. Eller hva mener du? En annonse i Spaniaposten utgave nr.6 – 2013 – gratis avis for nordmenn - sier. En unik mulighet. Fantastisk eiendom 142 kvm. Havutsikt – 2 soverom – 3 bad – innredet kjøkken og garage før Euro 351.000. nå kun euro 130.000. Vi har ikke sett boligen men du kan gå inn på. www.ofertadeapertamentosenaltea.com Eller som det står i påskeutgaven av Se og Hør: TV kjendis Oddvar Stenstrøm solgte hytta på Beitostølen og kjøpte seg bolig på Gran Canaria - og har aldri angret . På ett år har vi tilbragt mer tid her enn alle årene vi hadde hytta. Else og mine erfaringer er de samme – det er godt å være pensjonist i Spania. Her hvor vi bor har vi det vi trenger – og det er ca. 300 soldager i året selv om det i år har vært noen dager med mye vind og overskyet. Klart vi av og til savner familie og venner - men så får vi ta oss mer av de når vi er heime om sommeren og i jula – og du verden hvor trivelig det er å få besøk heimafra. Det tar tross alt ikke mer enn 4 timer med flyet fra Værnes til Alicante. Alfaz del Pi, 23.03.2013. Per S. 02.04.2013: INDIA FRÅ INNSIDA 1 Mildrid Nesheim ga oss et engasjert og interessant foredrag og delte mangfoldige kunnskaper om India med oss. Førstkommende tirsdag 9. april kommer del 2. Sammendrag av begge foredragene kommer etter del 2. 21.03.2013: God Påske 21.03.2013: GOD PÅSKE Vi tar påskefri tirsdagen i ”mellompåska”. Redaksjonen ønsker alle medlemmer en god ferie både hjemme, borte og ute. Og vel møtt igjen 2. april. Noen stemningsbilder som er tatt fra Bergslia er vedlagt. 21.03.2013 En spesiell hilsen til dere medlemmer som er i Spania og Tyrkia. Det er bra dere støtter opp om turistomsetninga der, det er nok kjærkomment i vanskelige tider. Det vil være interessant med reisebrev fra Tyrkia også. Bildene skulle gi en smak av norsk påske: Fjellheimen lokker i bakgrunnen Ta en tur eller bare nyt bildet Vakkert 19.03.2013: Utviklingstanker for Orkladal Næringsforening. 19.03.2013: UTVIKLINGSTANKER FOR ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Nytilsett dagleg leiar i Orkladal Næringsforening, Ove Snuruås, gav oss tankar og visjonar om utviklingsarbeid i næringsforeninga. 21.03.2013 Ove Snuruås startar i ny jobb 1. april, men er allereide i gang, og fortalde at dette er ei ny stilling, og at han kan forme stillinga sjølv. Kontoret er under etablering på Skysstasjonen på Bårdshaug, og han vil og ha kontor i Næringslivets hus på Løkken Verk. Orkladal Næringsforening er ein medlemsbasert interesseorganisasjon som skal arbeide for rammevilkåra til bedriftene i Orkdalsregionen. Foreninga har no 125 medlemmer, og han ville jobbe hardt for å få med fleire bedrifter. Han samanlikna næringssamarbeidet i ulike regionar i Trøndelag og nemnde Verdalsregionen, Fosenregionen og Trondheimsregionen som gode eksempel. Han hadde vore med og utarbeidd strategisk plan for Trondheimsregionen og ville bruke malen for denne for arbeidet for Orkdalsregionen. Han ville organisere foreninga i ulike fagråd som olje og gass, industri, økonomi, bank og forsikring og naturbruk m.fl. Han la vekt på at næringsforeninga også skal omfatte bondenæringa. Eit fagråd skal vere eit felles forum for medlemmene. Av aktivetetar nemnde han yrkesmessa, næringskonferansen, fagbrevutdanninga, tema- og frokostmøter med meir. Han la stor vekt på tett samarbeid med dei vidaregåande skolane i distriktet. Når det galdt næringsutvikling er det viktig å gje informasjon om offentlege virkemidlar. Han ønskte eit tett og godt samarbeid med medlemmene for å kunne utvikle næringslivet i kommunane! 3-minutt ved Per Eriksen: Per Eriksen gav honnør til styret for rotaryklubben for å ha tatt tak og snudd ein negativ trend. Situasjonen for Meldal Rotary har gått frå pessimisme til optimisme. Det er gode og interessane program, 3-minutt fungerer som det skal, og den nye heimesida gir god informasjon til medlemmene. Besøkt annen rotaryklubb: Mildrid Nesheim detok på Gol Rotaryklubb sitt medlemsmøte 4. mars. Ove Snuruås Orkladal Næringsforening får kontor i Næringslivets hus på Løkken 14.03.2013: Spaniabrev 14.03.2013: SPANIABREV Per Svinsås har etter oppfordring fra redaksjonen sendt oss et fint reisebrev fra sitt bosted i Alicante. Else og Per tilbringer omtrent halve året her. 21.03.2013 Rotary-venner. Som de fleste kjenner til er Else og jeg i Spania nå. Vi kom ned den 26. januar og reiser heim den 27. april. Jeg gratulerer klubben med den flotte hjemmesiden og roser de ansvarlige for vel utført arbeide. Dette vil bety mye for oss alle i tiden som kommer. Så litt om vår hverdag i den lille «norske» byen Alfaz del Pi som ligger 3. km. fra turistmetropolen Benidorm og ca. 60 km. Nord for Alicante flyplass. Da vi kom ned var det flott vær og mandeltre-blomstringen i full gang. Det er et vakkert syn med kvite og rosa blomster over alt. Alfaz ligger ved kysten men bare noen km. unna har vi fjelltopper opp til 1400 m. og mange flotte daler med appelsin – vindruer og nisperos-plantasjer i tillegg til nevnte mandeltre. Området er spesielt fruktbart med synbare tegn fra den gangen araberne var her. Fra midten av februar fikk vi væromslag med mye vind – kaldere og dager med regn. Og når det regner her da regner det mye. Fra 5 til 6 mars steg vannet i svømmebassenget med 3 cm. og det var såkallt «Afrikaregn» det vil si at alt blir rødbrunt – sand fra Sahara – sies det. Og det er et svare strev med å vaske bort all sanden – en må bruke trykkspyler. Så man har da noe å gjøre i tillegg til hobbyen «golf». Vi er 5 norske som spiller sammen på mandager og fredager – en av dem tidligere medlem av Meldal Rotaryklubb - Ola Maurits Kvam. Jeg var vel litt for ivrig til å sole meg de varme dagene i februar – satt og monterte Ikea-kjøkken – varm på framsida og kald på ryggen – noe som resulterte i halsbetennelse/forkjølelse og dårlig form og så fikk Else de samme plager, men nå er vi over det og håper på varmere vær til vi får besøk over påske. Jeg legger ved et par bilder som viser at været kan skifte her - utsikten fra vår terrasse. Kommer dette fram med bilder skal jeg snart prøve igjen – Olav Sigurd ønsket mine tanker om dagens situasjon i Spania og det skal jeg prøve på. Beste hilsen Per S. 12.03.2013: Rosenvik AS, hvilken bedrift er det? 12.03.2013: ROSENVIK AS, HVILKEN BEDRIFT ER DET? Daglig leder i Rosenvik, Sidsel Rian, ga en grundig gjennomgang av attføringsbedriften Rosenvik AS. Dette omfattet historikk, særegenhet, utfordringer og tanker om systemeffektivisering. 13.03.2013 Sidsel er født på Orkanger og husker fra oppveksten Rosenvik som en ringpermprodusent. Ho ble ansatt som økonomisjef i 2005 og etter fem år tiltrådte ho som daglig leder i Rosenvik AS. –Dette er en spennende bedrift som er sentrert om menneskelige verdivalg sier Sidsel. Fortsatt produserer Rosenvik ringpermer, men de gjør så mye mye mer. Bedriften feiret jubileum som en livskraftig 50-åring i fjor. Formålet er å kunne tilby kompetanse til næringslivet under visjonen egenart, miljø og helse. Største eiere er kommunene Orkdal (42%), Oppdal (30%), Meldal (11%) samt Rennebu og Agdenes. Ove Snuruås er styreformann. Rosenvik er en av fem moderne attføringsbedrifter i Sør-Trøndelag. Hovedbølet er på Orkanger, men de har også god aktivitet i Meldal hvor de er gunstig lokalisert i Meldal Næringssenter sammen med Rupro og Simpro. Rosenvik har 30 faste ansatte og har omtrent 130 personer på forskjellige tiltak til enhver tid. Dette er mennesker som får aktiv og kyndig hjelp til å finne en langsiktig profesjon i andre næringslivsbedrifter. Det er NAV som er Rosenviks største kunde og utgjør 60% av omsetningen som nå er omtrent 35 millioner. I forhold til det offentlige mener Sidsel det ville være mer effektivt å knytte midler til hver person istedenfor forskjellige tiltaksordninger som krever veldig mye administrasjon. Den øvrige omsetningen kommer gjennom salg av egne produkter, catering kurs og service. Det meget store spekteret av egne produkter og aktiviteter gjør at en har øvingsmuligheter under eget tak. I tillegg er det en utstrakt aktivitet med utplassering i bedrifter i kommunene. En vinn vinn situasjon både for den enkelte og bedriftene. Alt overskudd pløyes inn i virksomheten ettersom eierne ikke tar utbytte. Bedriften er heller ikke skattepliktig. Dette gir imidlertid et meget gunstig samfunnsregnskap både på det menneskelige plan og gjennom reduserte utgifter for staten. For hver enkelt som kommer i arbeid sparer staten 1 million. Etter noen år med røde tall, går det nå meget bedre. Foredraget understreker at Rosenvik er en viktig del av et velfungerende samfunn og et effektivt næringsliv. 3-minutt ved Eindride Einum: -De to siste fredagene har vært spesielle, startet Eindride med. Den første mars var det en flott åpning av nyskolen i Meldal. Selv fylkesmannens forfall greide ikke å ødelegge denne merkedagen for kommunen. Og sist fredag var det festlig lag for alle som deltok på dugnader knyttet til nyskolen. Det var 130 personer mimrende tilstede, og det ble et veldig bra arrangement. -Politikerne sørger for nye spennende og arbeidssomme utfordringer. Nå skal det utarbeides tre forprosjekter for barnehager på Å, Storås og Grefstad. Eindride gleder seg. Sidsel Rian 05.03.2013: Frivillighetens rolle og betydning 05.03.2013: FRIVILLIGHETENS ROLLE OG BETYDNING Direktør for kultur og kommunikasjon Karen Espelund i Sør-Trøndelag fylkeskommune snakket varmt om temaet på årets ”frivilligfest”. 06.03.2013 Vi fikk være med på Meldal Frivilligsentrals happening, et årlig arrangement som er en gave til de frivillige i Meldal. Årets tema var absolutt midt i blinken for oss rotarianere. Anne Mari Svinsaas, daglig leder i Frivilligsentralen, ønsket velkommen etterat også et ivrig og frivillig styre var på plass i et nettopp avsluttet årsmøte. Karen Espelund har trivdes godt med jobbing tett på frivillighet i sine tre år med ansvar for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag. Ho var veldig opptatt av at barn tidlig ble engasjert i organisert frivillighet. – Dette gir grobunn for iver til å fullføre videregående utdanning, da har ungdommen gode fremtidsmuligheter og livet går videre, understreket hun. Frivilligheten har aldri vært større enn nå. Eksempelvis har antall fotball-lag øket fra 3000 i 1978 til 30000 i dag. Dugnadsarbeid er helt klart mer utbredt på landet i forhold til bymessige strøk, men det finnes i hele Norge. Dugnad er faktisk kåret til norges nasjonalord! Karen Espelund hadde mange eksempel på frivillig samspill. -Det gjelder å finne veien sammen, aktiv frivillighet smitter, lokalt svinger vi oss og det fører til raske og gode løsninger. Statlige tiltak tar altfor lang tid, kommuniserte en engasjert ”kulturarbeider”. Så ble det føde både for mage, hode og hjerte. Det må nevnes at Mari Skjevdal sang og spilte for oss. Hun hadde litt vanskeligheter med å starte opp den første sangen. Gikk da rett på neste sang og fremførte ”Engler i snøen” på en fremragende måte. Etterpå gikk hun frivillig til toppen av bakken og ”hoppet pånytt” med den første sangen og gjennomførte med 20 i stil! Direktør Karen Espelund. Styreleder Kjell Dalheim og daglig leder Anne Mari Svinsaas i Meldal Frivilligsentral Mari Skjevdal 26.02.2013: Erfaringer fra forhandlinger mellom NHO og LO 26.02.2013: ERFARINGER FRA FORHANDLINGER MELLOM NHO OG LO Daglig leder i Hob Gods, Atle Sølberg, som også er medlem i NHO Transport sitt forhandlingsutvalg, delte sine erfaringer fra slike forhandlinger med oss. 27.02.2013 Bakgrunnen for hans medlemsskap i forhandlingsutvalget, er Atles posisjon som daglig leder i et anerkjent transportselskap i Norge. Han informerte først om selskapet som etter hvert er blitt en del av en konsernstruktur. Hob Gods har 105 ansatte, disponerer over 70 biler og vil få en omsetning på ca 105 millioner i 2013. Disse 70 bilene har en samlet kjørelengde som tilsvarer 110 ganger rundt jorda i løpet av ett år! Atle deltok i forhandlingsutvalget i 2012 da det var hovedoppgjør mellom partene. Her var det 30 deltagere fra arbeidsgiverne og 100 fra arbeidstakerne. Disse 130 skulle forhandle i 3 dager, men Atle oppdaget at i slike forhandlinger er det taktikk og ikke effektivitet som teller. Det er først de siste par timene før forhandlingsfristen utløper at det blir reelle forhandlinger og fart i sakene. Det blir gjerne forhandlinger på overtid og partene blir utslitte. Det er heldigvis også rom for uformelle samtaler over en kaffekopp imellom slagene, disse er meget nyttige for begge parter. Atles erfaringer forteller også at partene er meget klar over hvor viktig det er å unngå konflikt og streik. Det kom veldig godt fram hvor viktig transportsektoren er for samfunnet. Uten transport stoppes de fleste aktiviteter. Lønnsnivået også i norsk transportsektor øker kraftig i forhold til konkurrenter fra utlandet. Dette har ført til at Hob Gods nå har konsentrert sin virksomhet til midt-Norge. Utenlands langtransport samt til og med transport Trondheim – Oslo preges av aktører fra lavkostland. Et tankevekkende foredrag som også understreket Norges store kostnadsutfordringer for landbasert industri. 3-minutt ved Steinar Dombu: -Æ e pirkåt med navn og sted, innledet Steinar. Han kom med eksempler på navnediskusjoner, hvordan stedsnavn har forandret seg og forklaringer på dette. Han poengterte på det sterkeste at Grenda er navnet på sentrum i Meldal. -Det går da ikke an at det skal være skiltet Meldal både når du passerer kommunegrensa og når du kommer til sentrum!”. Et annet hjertesukk tilslutt: -De norske langrennsjentene skal ikke være påkledd med flagget vårt! Klubbsaker: Presidenten inviterte til idedugnad på programforslag fremover. Både tidligere og nye forslag vil snart komme på Møtekalenderen. Atle Sølberg 19.02.2013: «Hvem er Jeg?» 19.02.2013: «HVEM ER JEG?» Kommuneoverlege i Rennebu, Peter Melien Trojanowski, tok oss med på ei spennande livsreise - frå London, via Cape Town, Halifax og Krakow til Meldal og Rennebu! 27.02.2013 Han er født i London i 1975. Far er polsk og mor er fransk/italiensk. Far er lege, og han fekk jobb hos hjertekirurgen Christian Barnard i Cape Town. Peter seier at Sør-Afrika er ein idyllisk og god plass for barn, og familien budde åtte år i Cape Town. Men da hadde far fått nok av apartheidsystemet, og dei flytta til Halifax i Canada. Der kjøpte far 40 dekar lønneskog og produserte lønnesirup som hobby i tillegg til legegjerninga! Peter vart student i Halifax og studerte biologi og psykologi, før han gjekk over til medisin og valde etterkvart å studere i Krakow i Polen på eit universitet for utanlandske studentar, og der møtte han Asbjørg Melien frå Meldal, og Norge vart hans nye heimland! Han er kommuneoverlege og fastlege i Rennebu, og er, som kommunelege, medisinskfagleg rådgjevar i kommunen. Han har m.a. tatt initiativ til at helsestasjonen tilbyr førstehjelpskurs for småbarnsforeldre. Og alt han fortalde om arbeidet sitt vitna om stor kjærleik til legeyrket og til pasientane sine. Dette året har han permisjon for å utdanne seg til spesialist i indremedisin ved Orkdal sykehus. På spørsmål om kva han likte best av å vere fastlege eller sjukehuslege, svara han fort at hjertet er i allmennpraksis! 3-minutt ved Kjell Dalheim: Han har kjøpt seg ny bil, og han måtte lese bruksanvisning. «Der står det mye rart, og det er ikkje lett å forstå!» Og så tok han oss med på ein humoristisk gjennomgang av alle mulege, forunderlege forkortingar! Peter Melien Trojanowski 12.2.2013. Organisasjonsutvikling 12.2.2013. ORGANISASJONSUTVIKLING Bedriftsrådgiver Odd Ustad fra TotalConsult ga oss en tydelig og engasjert presentasjon av hvordan et konsulentselskap kan bidra til viktig organisasjonsutvikling i norske selskaper 14.02.2013 TotalConsult ble etablert i 1990 i Trondheim. Selskapet har hatt en kontrollert vekst og har i dag over 30 medarbeidere. I 1990 ble Odd Reitan første kunde, han skjønte at Reitan-gruppen måtte utvikle en spesialitet for å kunne konkurrere i dagligvarehandelen. TotalConsult utviklet REMA-skolen med hensikt å skape den unike organiseringen for å lykkes. Med denne gode referansen begynte snøballen å rulle, ”alle” selskaper søker å finne den optimale organisasjonsstruktur for å vinne i markedskonkurransen. Det viktige blir å finne en prestasjonsmodell for å videreutvikle eget selskap. TotalConsult har etablert en egen metodikk for organisasjonsutvikling, dessuten har staben en bred næringserfaring som ballast. Odd Ustad har også tidligere delt sine erfaringer med foredrag i klubben. Han har blant annet jobbet som journalist i Adressa og NRK radio og TV, jobbet i Fiskeoppdretternes Salgslag, var pr-sjef for Lillehammer-OL, har vært turistsjef i Trondheim og distriktssjef i NRK Trøndelag. Han har dessuten mange oppdrag som konferansier. Engasjert 5.2.2013. PRESENTASJON AV HEIMESIDA. 5.2.2013. Presentasjon av heimesida. Ingress: Det var urvising av klubbens heimeside ved Olav S. Kvaale og Mildrid Nesheim Publiseringsdato: 07.02.2013 HOVEDTEKST: Etter konsentrert arbeid i ein trevekers periode, og med god hjelp frå rotarydistriktet, vart heimesida presentert. Sida har vore planlagt lenge og er no endeleg klar til bruk. Den etterlengta møtekalenderen på heimesida blir no sentral informasjonsstad for dei ulike aktivitetane i klubben. Følg også med på nyheitssida! Elles blir sida viktig for all rotaryinformasjon, både på klubb-, distrikts-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. No gjeld det å halde sida levande gjennom aktive medlemmer! Det var stor glede i klubben - "eit mirakel", vart det sagt! 3-minutt ved Asle Bjørgen: Han presenterte sine vurderingar rundt det å bli pensjonist, og han knytta det saman med den situasjonen drosjenæringa i fylket, og særleg i Meldal, er i etter ny konsesjonstildeling. Urvisning av heimesida Glade rotarianera HJEMMESIDE Hjemmeside Ingress: NY HJEMMESIDE FOR MELDAL ROTARYKLUBB! PUBLISERINGSDATO: 30.01.2013 Hovedtekst: Klubben har lenge hatt planer om en egen hjemmeside, men av forskjellige grunner har dette blitt kraftig forsinket. Vi har anskaffet WebWis som er NORFO’s eget system. For å få dette på lufta får vi ekstern hjelp fra assisterende guvernør Eiliv Todal Moe og spesialist på Rotary’s nettside, IT-ansvarlig Tore Jørgen Slettahjell. Klubbens prosjektmedarbeidere er Mildrid Nesheim og Olav Sigurd Kvaale.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Tirsdager i oddetallsukerMøtearkiv fra
før August 2022roterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...