21.11.17

Torkjell Orre Rye fortalte fra historia til Meldalsbanken Arena.

Torkjell Orre Rye fortalte fra historia til Meldalsbanken Arena.

Men først: President Erik T. Loe leste minneord over tidligere guvernør Jan Moslet som var død.

Olav Sigurd Kvaale hadde 3-minutt, og han hadde «forsket» på rotaryklubbenes heimesider i  vårt distrikt. Han hadde gått gjennom heimesidene til alle de 48 klubbene, og hadde vurdert sidene utfra innhold som referat, basisinformasjon om Rotary, møteplan og projekter. Han hadde også evaluert sidene og gitt karakterer ut fra velkjent karakterskala for medlemmene, og tolv klubber av 48 hadde fått karakteren Mg, åtte klubber fikk G, mens hele atten klubber fikk Lg. Åtte klubber hadde ingen aktivitet og en klubb hadde lukka heimeside. Det betyr at 25% av klubbene kan være bekjent av sine heimesider, eller 40% om en tar med G-klubbene! Så hadde han gått over til klubbenes facebook-sider og fant ut at atten klubber er aktive på facebook, mens tre har lukka side og ti ikke har noen facebookside. Og så konkluderte han med at det er viktig å vise til heimesida på facebooksida.

Torkjell Orre Rye har ledet arbeidet med å få reist en fotballhall på Storås, og han kunne fortelle at Meldalsbanken Arena er mye brukt, først og fremst av fotballgrupper, men også friidrett. Hallen er åpen hele dagen, så det er bare å bruke den!

Ideen kom i 2011, da en gjeng satt og snakket om at de hadde lyst til å få til noe på Storås. På det tidspunktet var Torkjell Orre Rye leder i idrettslaget Dalguten, og han engasjerte seg fordi han syntes det var så viktig å ha fokus på at i fotball skulle alle være med, alle var likeverdige både på trening og kamp.

«Snøballen begynte å rulle» da han i februar 2014 besøkte Løkken Verk Sanitetsforening for å fortelle om planene, og så fikk han vite at de hadde allerede bevilget hundretusen kroner til arbeidet. Det samme hadde Meldal Sanitetsforening gjort. Det gav tro på at det kunne gå! Ove Snuruås blei en sentral person i innsamlingsarbeidet. Han var medlem i tildelingskomiteen til Gjensidigestiftelsen og var med på å tildele hele en million kroner til formålet. De bestemte seg for å selge egenkapitalbevis a kr. 1000,-, og 450 innbyggere i Meldal tegnet seg for et egenkapitalbevis. Han presiserte at det var folk fra hele kommunen som engasjerte seg og deltok, og de fikk med seg alle idrettslaga i kommunen. Så gikk Meldal Sparebank inn med to mill. kroner og Meldal kommune med to og en halv million!

Hallen står åpen hele dagen, og det er viktig å være kreativ med tanke på bruk. Det er kjernetid mellom kl. 17 og 21, og det er lag både fra Orkdal, Orkanger og Rennebu som bruker hallen.

Torkjell Orre Rye synes det er artig å sjå at hallen er i bruk, og at unger som ellers ikke er med i organiserte aktiviteter også er i hallen. De er opptatt av at ungene må kunne drive med flere idretter, og de prøver derfor å unngå tirsdag som treningskveld, for da er det pokalrenn i langrennsløypa.

Hallen var ferdig i april 2014, og han blei innvia 27. august 2014. Hallen går med overskudd, men alt arbeid skjer på dugnad, og de vurderer nå å ansette en fast reinholder. Han berømmet pensjonister som hadde gjort veldig mye byggearbeid på dugnad. Ellers venter de på å få ut tippemidler i juni 2018, og dette vil utgjøre til sammen 4,2 millioner kroner. Reklameplakatene viser det engasjementet næringslivet i kommunen har, og de får inn tre hundre tusen kroner i reklame hvert år.

En stor takk til Torkjell Orre Rye, og referenten er storlig imponert over alt arbeidet som er lagt ned i Meldalsbanken Arena!

Mildrid Nesheim 

21. august 2018

14.08.18

Er verdens mest brukte sprøytemiddel farlig ?

07.08.18

21. august 2018

07.08.18

Sommarminne

26.06.18

8. juli 2018

26.06.18

Sommeravslutning

19.06.18

8. juli 2018

19.06.18

Dugnad på Thamshavnbanen

12.06.18

25. juni 2018

12.06.18

Bekjempelse av massivt alvor

25. juni 2018

05.06.18

Vårkonsert

22.05.18

10. juni 2018

22.05.18

Orkla Sparebank

10. juni 2018

15.05.18

Klubbmøte

08.05.18

15. mai 2018

08.05.18

Vårpuss på museet

24.04.18

15. mai 2018

24.04.18

Orkla Hotell

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


.
4. des. 2018, 19.00

3-minutt: Oddmund Stenset

Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...