17.10.2017

Besøk av distriktsguvernør Toralf Pedersen.


Guvernørbesøket i år var et fellesmøte mellom Orkdal og Meldal Rotaryklubber.

Guvernøren hadde først møte med styrene i de to klubbene hver for seg, og deretter blei det et fellesmøte mellom de to klubbene.

President i Orkdal Rotaryklubb, Nils Prestmo, ønsket velkommen med et dikt, og gav så ordet til guvernør Toralf Pedersen, og han åpnet med å fortelle at han hadde fått et svært ærefullt oppdrag: nemlig å dele ut Rotarys høyeste utmerkelse til Ivar Brekkan, Orkdal Rotaryklubb. Ivar Brekkan fikk rotarymedaljen med diplom for sitt store arbeid i klubben, særlig når det gjaldt økonomi. Han hadde vært kasserer og økonomiansvarlig i over 20 år og hadde satt i gang tiltak som gav klubben god økonomi. Ivar Brekkan fikk stående applaus for tildelinga!

Guvernøren begynte foredraget med følgende spørsmål: Hva er dere stolte av med Rotary? Og hvordan vil dere presentere Rotary for en person dere deler heis med på tida det tar fra 1. til 5. etasje? Kanskje svaret er at Rotary er ledere som sammen arbeider for andre!

Årets motto er: Rotary gjør en forskjell! (Rotary is making a difference).

Han minnet om at Rotary har 1,2 millioner medlemmer I nesten alle land, fordelt på 540 distrikt. Medlemmene arbeider i små og store prosjekt. Det største prosjektet, å utrydde polio, har tatt 30 år, men nå er vi nesten i mål med en poliofri verden. Rotary har fredssentre som utdanner «peace fellows», og ungdomsutvekslingen som går over hele verden er svært viktig i Rotarys fredsbevarende arbeid.

Rotary er ansett for å være en av de tre beste organisasjonene som får mest igjen for pengene.

Guvernøren understreket at nøkkelen for å skape resultater, er evnen til å samhandle. Han nemnte også de tre måla RI-presidenten inneværende år har satt seg: 1. Å støtte og styrke klubbene. 2. Arbeid i prosjekter og 3. Øke allmennhetens kjennskap til Rotary.

Rotary må endre seg i takt med tida, og det er svært viktig med nye medlemmer som vil fornye og vitalisere organisasjonen. Han understreket at en må følge opp nye medlemmer i minst tre til fire møter. Inkludering er svært viktig. 

Prosjekta er også en viktig del av Rotarys arbeid. De skaper samhold og trivsel, og de gir et positivt bilde av Rotary utad.

Guvernør Torleif Pedersen avsluttet med å si at jobben venter. Vær deg sjøl, føl deg komfortabel, ha det moro, da arbeider du best. Så: «Spøtt i nævan og ta åran fatt!» 


Mildrid Nesheim
 

1. november 2018

30.10.18

Dikt og diskusjon

23.oktober 2018

23. oktober 2018

23.oktober 2018

3 minutter ved Mildrid Nesheim.

09.10.2018

9. oktober 2018

09.10.2018

Magne Krogsgaard, diakon i Meldal & Løkken

02.10.18

4. oktober 2018

02.10.18

Besøk av distriktsguvernør Thor A. Olsen

25.09.18

4. oktober 2018

25.09.18

En reise i Angola

18.09.18

4. oktober 2018

18.09.18

Spørreundersøkelse

23. september 2018

11.09.18

Klubbmøte

04.09.18

23. september 2018

04.09.18

Meldalsssongen

28.08.18

2. september 2018

28.08.18

Morten Ree.
Forteller entusiastisk om Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

21.08.18

29. august 2018

21.08.18

Stor innsats for flyktninger i Meldal

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


.
4. des. 2018, 19.00

3-minutt: Oddmund Stenset

Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...