10.10.17 Allskog

Allskog v/ skogbruksleder Leif Olav Aasløkk.

Skogbruksnæringa stod på programmet i dag, men før Leif Olav Aasløkk slapp til, hadde Arve Jørstad 3-minutt med tema matsikkerhet. Han kunne fortelle at ti millioner egg var blitt destruert i EU i sommer på grunn av infisering av insektmiddel i eggproduksjon i Belgia. Dette hadde også store konsekvenser for andre matvarer, og Orkla, for eksempel, måtte trekke tilbake forskjellige dressinger fordi de hadde importert eggepulver fra EU. «Noen produsenter har «kutta svinger» for å få maten så billig som mulig,» sa han.

Han kom også inn på jordbrukspolitikken som legger opp til store jordbruksenheter som igjen har behov for store maskiner. I år har det vært problem med jordpakking på grunn av store og tunge maskiner på svært våt jord, noe som har gjort det vanskelig for jordbruksproduksjonen.

Så var det skog, og president Erik T. Loe introduserte temaet og kveldens foredragsholder ved å lese «Snø og granskog» av Tarjei Vesaas.

Leif Olav Aasløkk er skogbruksleder i Allskog, et andelslag av skogeiere fra Møre i sør til Troms i nord. « Verdens lengste skogeierforening», sa han. Aasløkk har ansvaret for skogbruket i Agdenes, Orkdal og Meldal, og han jobber mest med hogst. Allskog har alt arbeidet med skogsdrifta for skogeierne, fra planer blir lagt og til virke blir levert til sagbruk eller industri. Råvaren er mest gran, men også furu og lauvskog blir brukt. Allskog er organisert i hogstlag, og de gjør det meste av skogsarbeidet, også opprydding. Allskog lager skogbruksplaner eller ressursoversikter, og de anslår verdi på skogen.

Miljøsertifisering er en viktig del av skogbruket, og dette må dokumenteres. Allskog selger bare miljøsertifisert tømmer. Slik vet industrien at tømmeret er godt og hvor det kommer fra. Allskog registrerer miljøverdiene i skogen. I 2020 må all skog være miljøregistrert for å gi sertifisert tømmer. Allskog kjøper bare norske planter, og de gir råd om foryngelse av skogen. De tilbyr ungskogpleie og tynning for å gi trærne nok lys og vokseplass. Hogsten har steget fra 839.871 kubikk i 2012 til 1.170.124 kubikk i 2016. I Orkdal og Meldal blir det hogd ca 50.000 kubikk hvert år. Allskog har avsetning på alt de hogger, og det går enten til industri som Norske Skog, Elkem Thamshavn og flere, eller som sagtømmer til store sagbruk.

Allskog sørger for at tømmeret blir kappa slik industrien ønsker det, og skogeieren får best betalt, og de har ansvaret for tømmerfrakta hele veien fra skogen til industri og sagbruk. Det er derfor viktig med gode skogsveier.

Leif Olav Aasløkk kom til slutt inn på Norske Skog Skogn. Allskog er medeier i Norske Skog og er svært avhengig av bedrifta. Ca. 40% av virke blir levert til Norske Skog. 40% av volumet blir levert til sagbruk, men der går restene, flisa, også til Norske Skog. Allskog er derfor avhengig av at Norske Skog er i produksjon.

Mildrid Nesheim, referent. 
28.01.19

1. februar 2019

28.01.19

Pelsdyrnæring i Agdenes og Meldal

22.01.19

29. januar 2019

22.01.19

Orkla Sparebank

15.01.19

18. januar 2019

15.01.19

En operasangers historie

08.01.19

15. januar 2019

08.01.19

Laksefiske

18.12.2018

7. januar 2019

18.12.2018

Julemøte

7. januar 2019

11.12.2018

Årsmøte

04.12.2018

29. desember 2018

04.12.2018

Ove Snuruås

27.11..18

11. desember 2018

27.11..18

Orkla Industrimuseum

20.11.18

28. november 2018

20.11.18

Krigsminner

13.11.18

19. november 2018

13.11.18

Klubbmøte

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Erik Dragset fra Simpro.
19. feb. 2019, 19.00

3-minutt: Olav-Sigurd Kvaale

.
5. mar. 2019, 19.00

3-minutt: Jan Erik Mjøen.

Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...