5.9.2017 Løkken Verk Montessorriskole v/ Odd Erik Bergsrønning

Privatskolen på Løkken Verk er fem år, og vi fikk høre om utviklingen og mål fremover.

Først ute var Per Svinsås som hadde 3-minutter. Selv om Rotary er en upolitisk organisasjon, tillot Per seg å snakke litt om politikk. Han tok for seg et innlegg i dagens VG som hadde et modig og originalt forslag til regjeringskonstellasjon: nemlig et samarbeid mellom de to største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre. Forskjellene mellom de to partiene er ikke så stor, ifølge innlegget.

Kveldens hovedinnlegg kom fra Odd Erik Bergsrønning, som har vært rektor på Løkken Verk Montessoriskole siden 2015. Løkken Verk Montessoriskole SA er en fusjon mellom Meldal Montessori Ungdomsskole SA og Løkken Verk Montessoriskole SA. Bergsrønning har tidligere jobbet bl.a. som inspektør hos Rindal Ungdomsskole. Oppstarten for privatskolen skjedde i 2012, da hadde de lokaler ved «Langengbutikken» og den gamle barnehagen på Løkken. Da var de 70 elever.

Pr 5. sept. 2017 har skolen 119 elever, hvorav 87 ved barneskolen og 32 ved ungdomsskolen. De har en stor «voksen-tetthet» og «lærer-tetthet». Det vites at det blir flere barn i kullene fremover, i snitt 17 stk. Det er også mulig de får en effekt av kommunesammenslåingen.
Skolen har nå 29 ansatte, hvorav tre personer i administrasjonen, 17 personer er pedagoger/faglærere, spes.ped. Noen er kontaktlærere, vernepleiere, barnevernspedagoger, IKT, vaktmester og renhold. Fem personer er montessoriveiledere fra Sverige (Malmø). To av pedagogene er nå på studier i Malmø.

Årsplaner og undervisning er så tett opp mot montessori-pedagogikken som mulig. Det er fokus på strukturert og organisert lesing, skriving og regning. Det vektlegges underveisvurderinger med elevene i fokus, tydelig klasseledelse, tettere skole-hjem-samarbeid, høflighet og presist oppmøte fra både elever og veiledere.

Montessori-pedagogikken kjennetegnes av individuell tilpasning, selvstendighet, og mer veiledning enn «læring». Sammenlignet med den offentlige skolen, har Montessoriskolen mindre elever pr veileder, de benytter flere hjelpemidler og har mer individuell tilpasning. De har en intensjonsavtale med Meldal VGS, og benytter «Lektor 2-ordningen», som innebærer bruk av lokalt næringsliv, mer praktisk læring, og inspirasjon for realfag. De evalueres på de nasjonale prøvene, og dette er også et satsningsområde.

Økonomisk gikk de i et lite underskudd i fjor, men over tid skal de være i balanse. De har en egenbetaling på kr 200/mnd, da er det med ett måltid pr dag. De har et mål om å bli 50 % montessoripedagoger innen 2020, og er på god vei. De har også felles aktiviteter for de ansatte, og har fokus på nærvær på arbeidsplassen.

Når man ser framover, så er det et klart mål å bli en fullverdig Montessoriskole så fort som mulig. Kanskje når skolen er 10 år? Det er også målsettinger om å være førstevalget blant skoler, og å ha null mobbing. De trenger en avklaring rundt skolebygget, men om det skulle bli leiligheter av halve bygningsmassen, vil Montessoriskolen likevel ha nok plass. De har et godt samarbeid med Meldal kommune.


 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...