17.01.17 Oppsummering av laksesesongen

Daglig leder Rune Krogdahl i Orkla Fellesforvaltning forteller om resultat og erfaring fra siste sesong i Orkla.


Igjen er det gjennomført telling av gytegroper. Resultatet viser en økning i Rennebu og en nedgang i Meldal. Tellinga er gjort med helikopter. For første gang ble det gjennomført lovende telling med drone utført av Berdal Dronefoto.
Regulert vintervassføring vil etableres tidligere for neste sesong for å unngå at noen gytegroper blir tørrlagt.

Videre er det også gjort drivtelling med dykkere på tredje året nedenfor Bjørsetdammen. Her blir det registrert art, kjønn, størrelse og antall oppdrettslaks. Oppdrettsfisken avsløres ut fra adferd. En positiv nedgang i antall. Det ble registrert en fin fordeling mellom hun- og hannlaks.

Ved Bjørset er det også videoovervåkning med åtte kamera. Gjennomgang av videomaterialet er meget arbeidskrevende. Resultatrapporten er ikke klar ennå.  Alle måleresultater danner grunnlag for regler for laksefiske i Orkla. Oppfisket de tre siste sesonger: 13941, 19523 og 19569 kg. 5-, 10- og 15-årssnitt er 18180, 20921 og 22912 kg. Det settes ut ca 2000 fisk hvert år.

Foredraget inspirerte til mange spørsmål. Overvåkende måling viser at 49 av 50 laks overlever fang- og slipp-metoden. Videre er streng overvåkning i elva. Fire er tatt for bløff om gjenutsetting. Mye ørn i elva. Godt samarbeid med og økonomisk støtte fra oppdrettsnæringa. Antall fiskere i elva er ikke registrert, men det tyder på et stabilt antall fra år til år. Utleieinntektene for elva er kanskje på 60 mill pr år, en registrering mangler. Det er viktig med åpning for trofejakt, det trekker fiskere. Orkla er mer tilgjengelig for allmenheten i Orkdal kontra Meldal. Døgnkortpris mellom 150 og 2000 kroner.
Det er registrert en bedre stemning i elva siste sesong.

Foredraget viser at det investeres mye for å bevare Orkla som en god lakseelv som et sterkt bidrag til reiselivsnæringa i dalføret.

Presidenten takket Rune Krogdahl for hans årlige tradisjon med en kyndig oppsummering fra lakseelva Orkla.

Mye om laksefiske i Orkla finner du på orklaguide.com.

 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...