6.12.16 Besøk av Guvernør Helge Schjølberg

Guvernøren presenterte status og mål for Rotary foran medlemmer og ledsagere.

Guvernøren innledet med å presentere seg selv. Helge Schjølberg ble født på Averøya på Nordmøre, men har bodd lengst i Nord-Norge – nå Harstad. Hans yrkeskarriere er mangfoldig, men han har jobbet mest i bank. Han sitter nå i fylkestinget, næringsutvalg og er engasjert i en rekke prosjekter.

Rotarys formål måtte selvsagt nevnes:
Rotary er en international  yrkesorganisasjon med formål å fremme en høy etisk standard i yrke og fag.

Pr mars 2016 er det ca 1.235.100 Rotary-medlemmer – en av de største medlemsorganisasjonene i hele verden! Antallet er økende. Spesielt stor økning i Kina og Asia for øvrig. I Norge er det seks distrikter. Vårt distrikt inkluderer Nordmøre, Trøndelag og Nord-Norge med Svalbard. Antallet medlemmer er økende også hos oss.

Det er også viktig å minne på hvorfor vi møtes. Å arbeide sammen gir suksess!
Rotarys hovedmål for klubbene er:
•    Økt trivsel og aktivitet i klubbene
•    Lokalt engasjement
•    Internasjonalt engasjement
•    ØKE medlemstallet
•    ETABLERING av nye klubber.
   
Selv om Rotary vokser, er det fremdeles noen «mørke flekker» på kartet. I vår region gjelder det bl.a. Oppdal. Distriktet har som mål å etablere fem nye klubber. Nå er de godt i gang på Svalbard!

Målet når det gjelder antall nye medlemmer er 100. Guvernør Helge Schjølbergs budskap er: «Tett igjen i bunnen»! Hans «suksess-oppskrift» var: start med dine nærmeste venner. Kanskje partner? Det er utrolig mange som ikke har hørt om Rotary eller vet hva Rotary er. Mange har aldri blitt spurt om å være med. Det er nå utviklet et hefte i medlemsutvikling som deles ut til alle klubbene. Det er viktig å være strukturert på møtene og ikke hefte bort tiden til folk. Selv om noen ikke tror det, er det nok av interessante tema å ta opp. Bruk også egne medlemmer – de kan og vet mye. Inviter pressen, bruk internett og gjør Rotary mer kjent!

Hvordan skal vi så jobbe fremover?
•    Bruk av Distriktsadministrasjonen
•    Lære av hverandre. Det skjer veldig mye positivt i de aller fleste klubber.
•    Kjøre lokale og internasjonale prosjekter
•    Ungdomscamp.
•    RYLA
•    10 utvekslingsstudenter inn, 10 studenter ut.
•    Kjøre rekrutteringskampanjer. Vi har materialet som trengs.
•    Vises i landskapet.
•    Momskompensasjon

Men ikke prøv å rekke over alt – det er viktigere å gjøre det man gjør, godt! Sette seg målbare mål!
Guvernøren avsluttet med en appell om at vi må være stolte av å være Rotaryanere, og være medlem av denne klubben!

 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...