Årsmøte 29.11.16

Årsmøtereferat

Tilstede: Anders Dragset, Mildrid Nesheim, Frode Langeng, Kjell Dalheim, Steinar Dombu, Per Eriksen, Arve Slørdahl, Oddmund Stenset, Olav Sigurd Kvaale.


Regnskap for 2015-2016
Kasserer Kjell gikk igjennom resultat- og balanseregnskap, linje for linje. Kassereren hadde klare svar på alle spørsmål.
Regnskapet ble godkjent med følgende hovedtall:
Resultat:         - 3 311 kr.
Egenkapital:     45 598 kr.

Det var enighet om at klubbens budsjettmål for egenkapitalen bør ligge på ca 50 000 kr, som en buffer.

Valg av styre og komiteer for 2017-2018

Fremlagt forslag ble justert noe under møtet.
Det justerte forslaget ble godkjent:

Styret
          
President: Frode Langeng
Innk. president: Jørn Arild Drugli
Sekretær: Olav Sigurd Kvaale
Kasserer: Kjell Dalheim
Past president: Anders Dragset

Styremedlemmer:
Mildrid Nesheim
Oddmund Stenset
John Arnt Holmen
Arve Jørstad

Komiteer
Medlemskap: Mildrid Nesheim
Thorleif Hove
Arve Slørdahl
Per Svinsås
Per Eriksen

Prosjekter: Oddmund Stenset
Oddbjørn Resell
Egil Steen
Steinar Dombu
Erik T Loe

PR/Kommunikasjon: John Arnt Holmen
Gunnar Ree
Gunnar Gabrielsen
Nils Slupphaug
Atle Sølberg

RF/Internasjonalt: Arve Jørstad
Asle Birger Bjørgen
Bjørn Angvik
Thor Aas

Revisor: Arnt Ree
Komiteledere er markert med fet skrift.


 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...