23.01.18

Nytt helse- og omsorgssenter

Ann-Lisbeth Tøndel: Nytt helse- og omsorgssenter i Meldal.

Men aller først: 3-minutt v/ Atle Sølberg.

Atle tok opp temaet teknologi og viste til eiga bedrift – HOB-Gods. Han fortalte at de nå hadde montert ny teknologi – små enheter – i alle lastebiler. En komponent som viser hvor de er og som registrerer alle bevegelsene til bilen, når den svinger, går på tomgang etc. Et hjelpemiddel som gjør at de får styrt bilene mye mer effektivt og økonomisk. Dette har også redusert risikoen for uhell fra 0,45 til 0,14, og firmaet leverer nesten ikke skademeldinger lenger. Det er langt færre skader både på folk og kjøretøy.Noe som igjen har ført til at forsikringspremien har gått mye ned. Ny teknologi er veldig nyttig!

Nytt helse-og omsorgssenter:

Ann-Lisbeth la vekt på at dette skal være framtidas helse- og omsorgssenter, med tanke på helse-og omsorgstjenestene i framtida. Behovet nå er noe redusert i forhold til tidligere, men det vil begynne å stige rundt 2025.

Anbefalingen og planene er å bygge ned langtidsplasser til fordel for heldøgns omsorgsplasser – HDO. 35 av 38 langtidsplasser vil bli gjort om til HDO-plasser, og korttidsplassene, rehabilitering og avlastning, blir auka fra 10 til 22 plasser. !8 plasser på Heimtun blir gjort om til HDO, og det samme gjelder 9 plasser med fellesareal på Løvbytunet.

Utredningen har to alternativ: 1) Helsetun med samlokalisering med helsetjenesten, lege helsestasjon m.m. og 2) Uten denne samlokaliseringen, og der helsetjenesten vil fortsette i Sentrumsbygget. Utbygging med samlokalisering vil koste rundt 20 mill. kroner mer enn uten.

Helsetunet vil bli et helse- og omsorgssenter i Orkland kommune, og ettersom Meldal har et svært godt utbygd rehabiliteringsopplegg, vil en foreslå at mye av rehabiliteringa i den nye kommunen blir lagt til Meldal.

Byggestart er tenkt til høsten2018 og økonomisk ramme er 264 mill. eks. moms. Dette er innenfor den økonomiske ramma i kommunens budsjett. Dette gjelder utbygging uten samlokalisering.

Ann-Lisbeth Tøndel tegninger av bygget slik det er tenkt.

 

Mildrid Nesheim, referent.


 
19.9.17 Omvisning på Thamspaviljongen, fellesmøte med Orkdal Rotaryklubb

25. september 2017

19.9.17 Omvisning på Thamspaviljongen, fellesmøte med Orkdal Rotaryklubb

De to sentrale personene bak Thamspaviljongen er også medlemmer i Meldal Rotaryklubb. Olav Sigurd Kvaale og Oddmund Stenset fortalte historien om "Prosjekt Heimatt" med sedvanlig entusiasme!

5.9.2017 Løkken Verk Montessorriskole v/ Odd Erik Bergsrønning

8. september 2017

5.9.2017 Løkken Verk Montessorriskole v/ Odd Erik Bergsrønning

Privatskolen på Løkken Verk er fem år, og vi fikk høre om utviklingen og mål fremover.

29.7.2017 Å Gartneri

6. september 2017

29.7.2017 Å Gartneri

På Å Gartneri har de det gøy på jobb! Mari Engen Ree fortalte om bedriften.

22.8.2017 Bryllup i Malaysia

27. august 2017

22.8.2017 Bryllup i Malaysia

Frode giftet seg i Malaysia, og kveldens innlegg fra Frode og kona Safura handlet om hvordan giftemål og bryllupsfeiringer foregår der.

13. august 2017

Klubbmøter august 2017

Oppsummering av høstens første møter

20.6.2017 Presidentskifte

21. juni 2017

20.6.2017 Presidentskifte

President Anders Dragset takket av, og inn kommer Frode Langeng som ny president for Meldal Rotaryklubb

16.5.2017 Johanne Opheim strålende fornøyd med å få være med på RYLA

28. mai 2017

16.5.2017 Johanne Opheim strålende fornøyd med å få være med på RYLA

Johanne Opheim fortalte om at hun fikk være med på lederseminar

23.5.2017 Ryddedugnad for Thamshavnbanen

25. mai 2017

23.5.2017 Ryddedugnad for Thamshavnbanen

Meldal Rotaryklubb hadde ryddedugnad for Thamshavnbanen. Det ble rene tømmerhogsten!

2.5.2017 Rotary på Meldal Bygdemuseum

15. mai 2017

2.5.2017 Rotary på Meldal Bygdemuseum

Meldal Rotaryklubb har tradisjon for å stille opp på vårdugnad på Meldal Bygdemuseum.

30. april 2017

Klubbmøte 18. april, orientering fra PETS

Innkommende president Frode Langeng fortalte bl.a. om endringer i vedtekter.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

-
13. mar. 2018, 19.00

3-minutt: Arve Jørstad.

Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...