23.01.18

Nytt helse- og omsorgssenter

Ann-Lisbeth Tøndel: Nytt helse- og omsorgssenter i Meldal.

Men aller først: 3-minutt v/ Atle Sølberg.

Atle tok opp temaet teknologi og viste til eiga bedrift – HOB-Gods. Han fortalte at de nå hadde montert ny teknologi – små enheter – i alle lastebiler. En komponent som viser hvor de er og som registrerer alle bevegelsene til bilen, når den svinger, går på tomgang etc. Et hjelpemiddel som gjør at de får styrt bilene mye mer effektivt og økonomisk. Dette har også redusert risikoen for uhell fra 0,45 til 0,14, og firmaet leverer nesten ikke skademeldinger lenger. Det er langt færre skader både på folk og kjøretøy.Noe som igjen har ført til at forsikringspremien har gått mye ned. Ny teknologi er veldig nyttig!

Nytt helse-og omsorgssenter:

Ann-Lisbeth la vekt på at dette skal være framtidas helse- og omsorgssenter, med tanke på helse-og omsorgstjenestene i framtida. Behovet nå er noe redusert i forhold til tidligere, men det vil begynne å stige rundt 2025.

Anbefalingen og planene er å bygge ned langtidsplasser til fordel for heldøgns omsorgsplasser – HDO. 35 av 38 langtidsplasser vil bli gjort om til HDO-plasser, og korttidsplassene, rehabilitering og avlastning, blir auka fra 10 til 22 plasser. !8 plasser på Heimtun blir gjort om til HDO, og det samme gjelder 9 plasser med fellesareal på Løvbytunet.

Utredningen har to alternativ: 1) Helsetun med samlokalisering med helsetjenesten, lege helsestasjon m.m. og 2) Uten denne samlokaliseringen, og der helsetjenesten vil fortsette i Sentrumsbygget. Utbygging med samlokalisering vil koste rundt 20 mill. kroner mer enn uten.

Helsetunet vil bli et helse- og omsorgssenter i Orkland kommune, og ettersom Meldal har et svært godt utbygd rehabiliteringsopplegg, vil en foreslå at mye av rehabiliteringa i den nye kommunen blir lagt til Meldal.

Byggestart er tenkt til høsten2018 og økonomisk ramme er 264 mill. eks. moms. Dette er innenfor den økonomiske ramma i kommunens budsjett. Dette gjelder utbygging uten samlokalisering.

Ann-Lisbeth Tøndel tegninger av bygget slik det er tenkt.

 

Mildrid Nesheim, referent.


 
31.10.17

2. november 2017

31.10.17

Samferdsel i Trøndelag v/samferdselsdirektør i Sør-Trøndelag Erlend Solem

24.10.17

2. november 2017

24.10.17

Høstfest i Meldal Folkeakademi

17.10.2017

28. oktober 2017

17.10.2017

Besøk av distriktsguvernør Toralf Pedersen.

10.10.17 Allskog

16. oktober 2017

10.10.17 Allskog

Allskog v/ skogbruksleder Leif Olav Aasløkk

03.10.17 Ekstraordinært presidentskifte

12. oktober 2017

03.10.17 Ekstraordinært presidentskifte

Erik T. Loe ble ny president i Meldal Rotaryklubb, ettersom Frode Langeng flytter.

26.9.2017 Bedriftsbesøk hos Syrstadeng Bil AS

5. oktober 2017

26.9.2017 Bedriftsbesøk hos Syrstadeng Bil AS

Klubbmedlemmene fikk omvisning i nye lokaler og historien bak suksessen

19.9.17 Omvisning på Thamspaviljongen, fellesmøte med Orkdal Rotaryklubb

25. september 2017

19.9.17 Omvisning på Thamspaviljongen, fellesmøte med Orkdal Rotaryklubb

De to sentrale personene bak Thamspaviljongen er også medlemmer i Meldal Rotaryklubb. Olav Sigurd Kvaale og Oddmund Stenset fortalte historien om "Prosjekt Heimatt" med sedvanlig entusiasme!

5.9.2017 Løkken Verk Montessorriskole v/ Odd Erik Bergsrønning

8. september 2017

5.9.2017 Løkken Verk Montessorriskole v/ Odd Erik Bergsrønning

Privatskolen på Løkken Verk er fem år, og vi fikk høre om utviklingen og mål fremover.

29.7.2017 Å Gartneri

6. september 2017

29.7.2017 Å Gartneri

På Å Gartneri har de det gøy på jobb! Mari Engen Ree fortalte om bedriften.

22.8.2017 Bryllup i Malaysia

27. august 2017

22.8.2017 Bryllup i Malaysia

Frode giftet seg i Malaysia, og kveldens innlegg fra Frode og kona Safura handlet om hvordan giftemål og bryllupsfeiringer foregår der.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Klubbmøte
15. mai 2018, 19.00

3-minutt: Arve Slørdahl.

Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...