Petter Baalsrud om Trøndersk travsport og Leangen


Prosessen omkring flytting av travbanen ble hovedtema.

Olav Sigurd ledet møtet i presidentens fravær. Olav Sigurd ønsket velkommen, spesielt til kveldens foredragsholder Petter Baalsrud.
Møteleder viste frem kopi av et brev til Hans Majestet Kong Harald som fyller 80 år og er æresmedlem i Rotary. Det ble gitt en gave på 1000 USD fra Rotary Norge. 3 min gikk ut pga fravær.

Petter Baalsrud hadde Trøndersk Travsport som tema.
Baalsrud er født på Nes på Romeriket. Han har bodd i 35 år i Surnadal og Rindal. Han giftet seg med jordtausa på Nerbu Gård i Rindal og flyttet dit i 2008. Han har vært medlemssjef i Tine for området Bindal til Sunnmøre. Baalsrud har holdt på med hest i 50 år. Han har vært styremedlem i Det norske travselskap i 8 år. Han var styreleder i Midt norsk travforening i perioden 2005 – 2013. Han har vært styreleder i Leangen travbane, både i eiendomsselskapet og i driftsselskapet. Han sa opp alle posisjonene høsten 2013.

Eierne av Leangen var tidligere Sør Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordmøre og Trondheim Travforening. Baalsrud gikk i spissen og fikk fusjonert alle disse foreningene til ett eierselskap for Leangen, Midt Norsk Travforening. Turbulensen om Leangen startet da Heimdalgruppen kom med et forslag om å bygge et høyhotell på Leangen. Styret bestemt da at de skulle utrede Nye Leangen, Ny bane + næring og boliger. Det ble gjort i perioden 2008 – 2010. Dagens bane har for krappe svinger og dårlig vedlikehold.

Plangruppen laget krav til en ny bane på 1200 – 1400 m med fasiliteter og laget en pappmodell og fant 8 mulige tomter fra Stjørdal til Fannrem. Grunneierne til 6 alternativer var positiv. De satt etter hvert igjen med 4 alternativer; Malvik, Klæbu, Fannrem og Leangen.
Nordtrønderne ville ha Malvik. Svein Tore Jacobsen og Carl Petter Brun meldte seg inn Trondheim Travforening og skulle for alt i verden beholde Leangen.

Generalforsamlingen vedtok i 2013 med 50 mot 13 stemmer å selge Leangenanlegget til en pris på ca 750 mill kr.
Jacobsen og Brun melde seg da inn i Nord Trøndelag Travforening for å gå sammen med nordtrønderne for å legge anlegget til Malvik. De gikk rettens vei for å gjøre GF’s vedtak om salg av Leangen ugyldig. (Dommen falt høsten 2016 som godkjente GF’s vedtak om salg av Leangen).

Konsulentselskapet Optiman var engasjert for å vurdere lokalisering. De anbefalte Klæbu med Fannrem som nr 2. I en ekstraordinær GF den 21.12.2013 klarte forsamlingen ikke å bli enige om lokalisering. Det blir en ny GF nå i mars hvor lokalisering igjen står på sakslisten. Det er et salig rot!!!!

Baalsruds oppsummering:
De fleste travbaner ble bygget for 70 – 80 år siden. De ble bygget i utkanten av byene. Byene har vokst og travbanene ligger nå i sentralt i byene hvor tomteverdiene har blitt kjempehøye. Banen blir brukt stort sett bare en dag i uka. Banene må flyttes ut av byene.
Travorganisasjonene har ikke kompetanse til å håndtere så store saker – i milliardklassen.
Sterke krefter er i sving for å komme i posisjon til å ta over travbanene og omregulere de til andre formål, bolig, næring etc. Det gjelder også Leangen.

Baalsrud vil ikke bidra mer i dette selv om han er veldig opptatt av hest.
Hans spådom er at travanlegget havner til Klæbu til slutt selv om store mengder myr må fjernes.

Arve S. referent


 
18. 06. 2019

26. juni 2019

18. 06. 2019

Bedriftsbesøk Fagerlia Gruvevannrenseanlegg,
Ved; Jan Inge Lund.

2. juni 2019

14.05.19

Referat fra PETS

7.05 2019

13. mai 2019

7.05 2019

Tidl. talentutvikler og rådgiver i Rosenborg BK, Per Winsnes

29.04.19

6. mai 2019

29.04.19

Våraksjon på museet

6. mai 2019

23.04.19

Påska som var

6. mai 2019

09.04.19

Ordførerkandidater i nykommunen

02.04.19

6. mai 2019

02.04.19

Ny bonde i bygda

26.03.19

31. mars 2019

26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

19.03.19

31. mars 2019

19.03.19

Klubbmøte

12.03.19

18. mars 2019

12.03.19

Småfugler

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...