26.03.19

Hva gjør en kirkeverge?

26.03.19. Å være kirkeverge v/ Noralf Ljøkjel.

Men aller først 3-minutt ved Gunnar Ree. Han filosoferte rundt det nye navnet til NSB og Nettbuss, som blir Vy . Og han refererte til et avisinnlegg skrevet av en lærer, som viste at uttalen av Vy like gjerne kunne være fy. Så 39 prosent av oss kunne komme til å si at vi skulle ut å reise med Fy ut fra dialektale særpreg. Han mente dette kunne være et første skritt for å forenkle språket, og han kom med mange kreative eksempel der et ord kunne få betydning av et helt annet ord.

Noralf Ljøkjel startet med å presentere seg sjøl: 63 år, gift, tre barn og ni barnebarn. Landbruksutdanning og gårdbruker, og har drevet hønseri og eggproduksjon. Sluttet med eggproduksjon og begynte etter hvert innenfor blåskjelloppdrett, med firmakontakter også i Frankrike. Det var et veldig belastende arbeid som krevde mye tid, og han sa til slutt opp. Da stillinga som kirkeverge i Meldal blei lyst ledig i 2012, søkte han og fikk stillinga.

En verge har i oppdrag å ta vare på en annens anliggende, og en kirkeverge skal dekke behov folk har for kirkelige gudstjenester og handlinger. De tilsatte i kirka møter folk i situasjoner der det er sterke følelser, i sorg og i glede. De jobber med ytterpunktene i følelseslivet. Det er viktig for den som er på kirkekontoret og møter de som kommer dit, at de kan «lese» en person når han kommer inn gjennom døra, slik at personen opplever å bli godt og trygt tatt i mot. Den som arbeider på kirkegården, er mange ganger «førstelinetjenesta» for de som bruker kirka og kirkegården.

Kirkekontoret har to liner: Presten er tilsatt av bispedømmet, mens de kontortilsatte er tilsatt av Fellesrådet. Fellesrådet består av to personer valgt av hvert av de to menighetsrådene i kommunen, en er politisk valgt og så er sogneprest og kirkeverge med. Det er veldig mange funksjoner knytta til Fellesrådet, og de fleste som arbeider der, er aleine med sitt ansvarsområde. Det er derfor viktig å bygge et godt fellesskap i staben. Av de tilsatte nevnte han spesielt diakon Magne Krogsgaard, som i tillegg til å jobbe med ungdom og konfirmanter, eldre og syke, også er veldig flink til å jobbe med folk som sliter med rusproblemer.

I 2013 fikk Fellesrådet Løkken kirke som gave fra Orkla, sammen med en million kroner til vedlikehold. En gave de er glad for, og som også krever en del vedlikehold. Han nevnte at kirkegården på Løkken er utvida og vigsla høsten 2018. Mye av arbeidet er gjort på dugnad!

5.-10. november er det bispevisitas i Meldal og Agdenes.

Jobben som kirkeverge er svært allsidig. En kirkeverge må blant annet være godt oppdatert lovverket, og spesielt kirkelova og arbeidsmiljølova.

Meldal kirkekontor skal ved kommunesammenslåinga slåes sammen med de andre kirkekontora til et kirkekontor i Orkland, og med en kirkeverge. Ljøkjel håper at en med det kan bli enda mer profesjonell og enda dyktigere enn i dag. Hovedkontoret blir på Fannrem, men en vil beholde kontora i Meldal og Agdenes. Det er viktig å kunne møte presten i hverdagen! Og det er veldig viktig å bevare lokalkirka!

 

Mildrid Nesheim

 

 

 


 
25.09.18

4. oktober 2018

25.09.18

En reise i Angola

18.09.18

4. oktober 2018

18.09.18

Spørreundersøkelse

23. september 2018

11.09.18

Klubbmøte

04.09.18

23. september 2018

04.09.18

Meldalsssongen

28.08.18

2. september 2018

28.08.18

Morten Ree.
Forteller entusiastisk om Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

21.08.18

29. august 2018

21.08.18

Stor innsats for flyktninger i Meldal

21. august 2018

14.08.18

Er verdens mest brukte sprøytemiddel farlig ?

07.08.18

21. august 2018

07.08.18

Sommarminne

26.06.18

8. juli 2018

26.06.18

Sommeravslutning

19.06.18

8. juli 2018

19.06.18

Dugnad på Thamshavnbanen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...