18.12.2018

Julemøte

18.12.18. Julemøte.

Julemøte vart halde i Festsalen i Orkla Gjestebolig. Ektefeller/sambuarar var invitert med, og vi var 21 som benka oss rundt bordet. Presidenten hadde ordna med julesongar, og Gretha Loe hadde med instrument og sørga for tonefølgje.  Sans Bergmannskroa sørga for nydelege snittar.

Tidlegare sokneprest Thor Aas var, tradisjonen tru, kveldens gjest, og han tok utgangspunkt i nyare historie, nemleg året 1989, da det skjedde stor ting ting i Europa. Det som fekk snøballen til å rulle, var ein diakon i St. Nikolai Kirche i Leipzig. Han hadde begynt med bønnemøte for fred ein gong i veka. Veldig mange slutta opp om dette etterkvart, og 9. oktober 1989 blei det ein stor demonstrasjon ut av det med Ca 70.000 deltakarar. Demonstrasjonane spreidde seg utover heile Øst-Tyskland, og til slutt blei presset så stort at det førde til opninga av Berlinmuren. President Hoenecker heldt på å bli lynsja, men ei diakonisse tok hand om han, og han kom etterkvart til Moskva.

Dette er eit eksempel av veldig mange om at den kristne bevegelsa og kristne personar har endra samfunnets utvikling.

Han nemnde at i El Salvador har ei kyrkje danna menighet i eit av dei verste fengsla, noko som har endra fangane si haldning, både til medfangane og til samfunnet.

Den kristne bodskapen har ei veldig kraft, ikkje berre på enkeltmenneske, men også på grupper.

Ole Paus har sagt at det svakaste vinn over det mektigaste, eit lite barn vinn over ei sterk krigsmakt. Romerriket er borte for lenge sidan, men det som begynte med det vesle barnet i Betlehem, har spreidd seg over heile verda. 
12.06.18

25. juni 2018

12.06.18

Bekjempelse av massivt alvor

25. juni 2018

05.06.18

Vårkonsert

22.05.18

10. juni 2018

22.05.18

Orkla Sparebank

10. juni 2018

15.05.18

Klubbmøte

08.05.18

15. mai 2018

08.05.18

Vårpuss på museet

24.04.18

15. mai 2018

24.04.18

Orkla Hotell

17.04.18

22. april 2018

17.04.18

Bergmannskonferansen

10.04.18

18. april 2018

10.04.18

Treklyngen

03.04.18

18. april 2018

03.04.18

Havik Elektro as

23. mars 2018

20.03.18

Vinteropphold i Spania

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...