18.12.2018

Julemøte

18.12.18. Julemøte.

Julemøte vart halde i Festsalen i Orkla Gjestebolig. Ektefeller/sambuarar var invitert med, og vi var 21 som benka oss rundt bordet. Presidenten hadde ordna med julesongar, og Gretha Loe hadde med instrument og sørga for tonefølgje.  Sans Bergmannskroa sørga for nydelege snittar.

Tidlegare sokneprest Thor Aas var, tradisjonen tru, kveldens gjest, og han tok utgangspunkt i nyare historie, nemleg året 1989, da det skjedde stor ting ting i Europa. Det som fekk snøballen til å rulle, var ein diakon i St. Nikolai Kirche i Leipzig. Han hadde begynt med bønnemøte for fred ein gong i veka. Veldig mange slutta opp om dette etterkvart, og 9. oktober 1989 blei det ein stor demonstrasjon ut av det med Ca 70.000 deltakarar. Demonstrasjonane spreidde seg utover heile Øst-Tyskland, og til slutt blei presset så stort at det førde til opninga av Berlinmuren. President Hoenecker heldt på å bli lynsja, men ei diakonisse tok hand om han, og han kom etterkvart til Moskva.

Dette er eit eksempel av veldig mange om at den kristne bevegelsa og kristne personar har endra samfunnets utvikling.

Han nemnde at i El Salvador har ei kyrkje danna menighet i eit av dei verste fengsla, noko som har endra fangane si haldning, både til medfangane og til samfunnet.

Den kristne bodskapen har ei veldig kraft, ikkje berre på enkeltmenneske, men også på grupper.

Ole Paus har sagt at det svakaste vinn over det mektigaste, eit lite barn vinn over ei sterk krigsmakt. Romerriket er borte for lenge sidan, men det som begynte med det vesle barnet i Betlehem, har spreidd seg over heile verda. 
25.09.18

4. oktober 2018

25.09.18

En reise i Angola

18.09.18

4. oktober 2018

18.09.18

Spørreundersøkelse

23. september 2018

11.09.18

Klubbmøte

04.09.18

23. september 2018

04.09.18

Meldalsssongen

28.08.18

2. september 2018

28.08.18

Morten Ree.
Forteller entusiastisk om Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

21.08.18

29. august 2018

21.08.18

Stor innsats for flyktninger i Meldal

21. august 2018

14.08.18

Er verdens mest brukte sprøytemiddel farlig ?

07.08.18

21. august 2018

07.08.18

Sommarminne

26.06.18

8. juli 2018

26.06.18

Sommeravslutning

19.06.18

8. juli 2018

19.06.18

Dugnad på Thamshavnbanen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk, Tirsdag kl. 19.00
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...