14.08.18

Er verdens mest brukte sprøytemiddel farlig ?

14.08.18. Dom over Roundup.

Arve Jørstad heldt 3-minutt, og temaet var dommen over selskapet Monsanto som produserer ugrasmiddelet Roundup. Ein gartnar i USA fekk tilkjent 2,5 milliardar kroner i erstatning. Det vart rekna som bevist at bruk av Roundup var årsaka til at han hadde fått kreft.

Roundup er verdas mest brukte ugrasmiddel. Det blir brukt i jordbruk, skogbruk og i hagebruk. Å bekjempe ugras betyr å auke matproduksjonen. Men sprøytemiddel, som Roundup, går inn i næringskjeda, og er derfor med i maten vi et. I skogbruket er det no restriksjonar mot bruk av giftmiddel. Det er viktig å finne andre måtar å bekjempe ugras på, som t.d. kokande vatn!

I andre halvdel av møtet fekk deltakarane leite fram gamal kunnskap ved å svare på spørsmål, som Mildrid Nesheim hadde leita fram.

Mildrid Nesheim 
30.8.16. Klubbmøte, medlemmene fortalte om sommerens turer

12. september 2016

30.8.16. Klubbmøte, medlemmene fortalte om sommerens turer

Per Eriksen (bilde) holdt 3-minutter, og medlemmenes sommerturer var hovedtema.

6. september 2016

6.9.2016 Klubbmøte

Vanlig klubbmøte med diskusjon om høstens program.

16.8.16. Omvisning i Meldalsbanken Arena

31. august 2016

16.8.16. Omvisning i Meldalsbanken Arena

Vi fikk en omvisning av Meldalsbanken Arena (Meldal Fotballhall) av Erik Dragset. Men først en orientering om realisering av prosjektet.
(bilde fra www.meldal.no, av hallgruppas leder Torkjell Rye Orre og finansiører)

14.06.16. Presidentskifte.

28. juni 2016

14.06.16. Presidentskifte.

President Mildrid hadde lagt opp til en spesiell ramme rundt årets presidentskifte.

13. juni 2016

31.5.16 Gjermund Svinsås viste bilder og fortalte

Gjermund Svinsås åpnet med bilder fra Grøvudalen.

24.05.16. Ny sjef for oppvekst og kultur i Meldal.

30. mai 2016

24.05.16. Ny sjef for oppvekst og kultur i Meldal.

Det er Gro Magnhild Brønstad som ble tilsatt etter at Eindride Einum ble pensjonist. Gro Magnhild delte mye av sin oppvekst og bakgrunn med oss og den gjenspeiler også hvordan hun vil løse oppgaven som oppvekstsjef i Meldal.

23. mai 2016

10.05.16 Foredrag med Kjetil Kroksæter

Den kjente journalisten snakket om idrett, ledelse og penger.

03.05.16. Rakedugnad på Meldal Bygdemuseum

23. mai 2016

03.05.16. Rakedugnad på Meldal Bygdemuseum

Dette har blitt en årlig tradisjon.

23. mai 2016

19.04.16. Med Folkeakademiet i Meldal Samfunnshus

To av klubbens medlemmer, Oddmund og Olav Sigurd var engasjert som foredragsholdere.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...